Přihlaste se na nové semináře a webináře pro vyučující

3.3.2022 / JSNS

Vyberte si z široké nabídky nově vypsaných seminářů a webinářů pro vyučující. Přihlaste se a osvojte si, jak používat naše materiály ve výuce. Načerpejte inspiraci do různých předmětů.

Využijte naší nabídky a přihlaste se do seminářů a online webinářů. Osvojte si tak tematiku mediálního vzdělávání, enviromentální výchovy, výuky angličtiny či sociální problematiky. Témata budete moci během akcí rozebírat s odborníky na dané téma.

Vyberte si mezi webináři: V digitálním světě - mediální vzdělávání pro nižší ročníky ZŠ, Jak otevřít ve třídě téma poruch příjmu potravy, Webinář pro vyučující angličtiny, Webinář z tematického okruhu Životní prostředíwebinář Moderní československé dějiny – okupace v roce 1968 či Webinář Hrou proti kyberšikaně.

Pro začátečníky i mírně pokročilé nabízíme celodenní semináře Začínáme učit s filmem v Praze a v Brně.

Semináře a webináře jsou vhodné do třídnických hodin i do hodin občanské nauky, společenských věd, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, mediální výchovy a dalších předmětů. Naučte se, či si připomeňte, jak pracovat s metodou, která přinese radost vám i žákům.

Semináře a webináře jsou zdarma a jsou akreditované MŠMT

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.