Jsns.cz slaví první narozeniny

5.3.2014 / JSNS / Vzdělávání vyučujících

Před rokem jsme pro učitele a žáky spustili audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz. K tomuto prvnímu výročí jsme pro vás připravili několik novinek. Třeba novou sekci Další vzdělávání pedagogů se speciální AV lekcí.

Nová AV lekce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání. Najdete v ní film Všichni spolu, který se odehrává na základní škole v Berg Fidelu, čtvrti německého Münsteru. Děti tam chodí do jedné školy bez rozdílu věku, národnosti nebo handicapu. Film je doplněn o další doprovodné materiály, které se tématu inkluze věnují.

Do sekce Další vzdělávání pedagogů budeme zařazovat materiály, které využijete při svém osobním rozvoji a vzdělávání. Nejsou určeny do výuky pro vaše žáky. U filmu tedy nenaleznete zpracované aktivity do hodin, ale pouze otázky a odpovědi, které vám pomohou hlouběji proniknout do tématu.

V tuto chvíli se ale také můžete těšit na slosování o zajímavé ceny pro registrované uživatele a pro ty, co se nově zaregistrují nejpozději do 5. 3. 2014 (podmínkou je dokončená registrace se smlouvou). Vyhlášení se uskuteční na setkání pedagogů v paláci Lucerna dne 6. 3. 2014 od 14,30. Sledujte naše aktuality. Jména výherců zveřejníme.

Na webu jsns.cz máme nyní více než 2 200 registrovaných uživatelů. Všem vám děkujeme za spolupráci. A i v tomto roce budeme nabídku výukových materiálů na webu nadále rozšiřovat.

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.