Diskutujte o imigraci s pomocí AV lekce Stát se Evropanem

18.6.2015 / JSNS

OSN vyhlásila  datum 20. června jako Světový den  uprchlíků a toto téma je právě v současnosti aktuální.  Na hranicích Evropy umírají stovky lidí týdně při pokusech uprchnout před válkou nebo extrémní chudobou ve své zemi. Pokud byste rádi otevřeli diskuzi o imigraci a o tzv. Uprchlické krizi ve vyučování, je tu pro vás audiovizuální lekce Stát se Evropanem.

Snímek představí žákům osudy jejich vrstevníků, žadatelů o azyl ze tří různých afrických zemí. Kvůli neúnosným životním podmínkám ve své zemi riskují svůj život ilegálním překročením hranic a snaží se uchytit jako plnohodnotní občané v evropské společnosti a splnit si svůj sen o lepším životě. Daleko od rodiny a přátel s minimálním výchozím zázemím to však není jednoduché. Vyřízení žádosti o azyl navíc může trvat několik let, takže i potom, co se v novém domově zabydlí, jim stále hrozí deportace.

Lekce žákům pomůže pochopit příčiny migrace v sociálně-politických souvislostech a uvede je do problematiky, která je momentálně v evropské společnosti velmi aktuální. Mimo to si uvědomí důležitost rodinného zázemí a podpory rodiny v dětství a dospívání.

Audiovizuální lekci s filmem a aktivitami do výuky, která je určena pro žáky od 12 let výše, najdete na našem portále.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.