Vernisáž Václava Havla – nová AV lekce do hodin češtiny

27.9.2016 / Příběhy bezpráví

5. října by oslavil 80. narozeniny bývalý prezident Václav Havel. U příležitosti tohoto výročí jsme připravili novou AV lekci, která připomene jeho odkaz coby dramatika a básníka. Spolu se studenty a učiteli jsme k tomuto účelu vybrali televizní inscenaci Havlovy hry Vernisáž, kterou rok po sametové revoluci natočil režisér Ivan Rajmont. 

Lekce obsahuje čtyři aktivity do hodin českého jazyka a literatury. První dvě vycházejí ze zmíněné televizní inscenace, další  dvě pak z Havlovy básnické sbírky Antikódy. Věnujte se svými žáky alespoň jednu vyučovací hodinu této výjimečné osobnosti literárního, společenského a politického života. Lekce vznikla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, otázky a odpovědi k ní vypracovala bývalá tajemnice pro literární a divadelní agendu Václava Havla Anna Freimannová. Inscenaci i všechny zmíněné metodické materiály najdete na na našich stránkách.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.