Učte GRV jinak – registrujte se na prosincovou konferenci

16.11.2016 / JSNS

Jak být v dnešní době dobrými učiteli? Jaké dovednosti žákům předat, aby se naučili současnému světu lépe rozumět a orientovali se v něm? Jak učit GRV jinak? Odpovědi na tyto otázky vám nabídneme během konference Mediální obraz rozvojových témat, která se uskuteční 9. prosince v Praze

Čekají vás zde dvě panelové debaty – Mediální obraz chudoby a Dobrá praxe GRV témat ve výuce –, projekce dokumentárního filmu Co se nenosí i praktický workshop věnovaný občanskému aktivismu ve škole. Svou účast již potvrdila řada odborníků, např. zahraniční redaktor Týdeníku Respekt Tomáš Lindner, proděkan FSV UK Filip Láb, ředitelka Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Alice Němcová Tejkalová, novinářka a humanitární pracovnice Markéta Kutilová a další.

Konference je určená pro učitele ZŠ a SŠ, studenty učitelských oborů a odbornou veřejnost.

Přijďte i vy! Program a přihlášku najdete na jsns.cz/konference.

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.