Příběhy bezpráví – Emigrace a život v exilu

5.12.2016 / Příběhy bezpráví

Pročtěte si publikaci, která přehledně shrnuje československou emigraci a exil od roku 1948 až do sametové revoluce.

Tuto příručku jsme poprvé vydali v roce 2011 a letos jsme se - vzhledem k aktuální situaci – rozhodli ji vydat znovu. Karel Strachota k tomu ve svém úvodu píše: „Uvědomujeme si, že aktuální migrační krize je od československých útěků během dvacátého století v řadě ohledů odlišná a jsou s ní spjatá mnohá rizika. To ovšem neznamená, že neexistují také podobnosti. Rádi bychom tak přispěli k tomu, aby mladí lidé dokázali nad složitou osobní situací uprchlíků přemýšlet, vcítit se do ní, aby si uvědomili, že lidé většinou neopouštějí své domovy bz zásadního důvodu.“


V knížce se dočtete o tom, jaké byly důvody k odchodu československých občanů, jakým způsobem překonávali hranice, jak v cizině začínali nové životy nebo třeba jaký byl později jejich vztah k Československu a zda se vraceli zpět. Každou kapitolu doprovází také řada fotografií a archivních materiálů.

Knihu Příběhy bezpráví - Emigrace a život v exilu ke stažení či objednání ji najdete zde.

 

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.