Základy promptování

Pokud chcete, aby vám AI chatbot vygeneroval tu nejlepší možnou odpověď, je třeba prompt vhodně formulovat. Velké jazykové modely byly natrénovány na přirozeném lidském jazyku. Proto se vyplatí postupovat podobně, jako byste zadávali úkol člověku. Používejte přirozený jazyk, informace dobře strukturujte, doplňujte a doptávejte se. 

Manuál k promptování

 
 • Doporučení pro tvorbu promptů                      
 • Typy informací vhodných pro prompty
  (např. role, formát, styl) 
 • Manuál můžete vytisknout a rozdat žákům

Manuál ke stažení: PDF
 

Další tipy pro komunikaci s chatboty

 • Vyvarujte se uvádění osobních nebo citlivých údajů. Tyto informace mohou být využity k dalšímu tréninku, což může vést k nežádoucímu úniku soukromých dat.
 • Odpověď chatbota je ovlivněna předchozí konverzací. Po překročení limitu ztrácí přehled o starší konverzaci. Limit záleží na verzi modelu chatbotu. 
 • Pro nová témata otevírejte vždy novou konverzaci, tj. nový chat. 
 • Pokud odpověď vůbec neodpovídá vaší představě, zcela přeformulujte otázku. 
 • Využívejte možnost nechat si vygenerovat novou odpověď nebo upravit původní prompt.
 • Upřesňujte postupně dotaz, dávejte další pokyny, požádejte o doplnění, aby se odpověď co nejvíce přiblížila vaší potřebě a očekávání.
 • Odpověď je možné si nechat prodloužit, nebo naopak zkrátit. 
 • V případě jazykových korektur a úprav odpovědí, je možné nechat si vypsat seznam změn a oprav.
 • Požádejte o zdroj informací: pamatujte, že výstupy AI nejsou vždy pravdivé. Pokud pokládáte faktické otázky, požádejte o zdroje, kde si můžete informace ověři: Poskytni důvěryhodné zdroje tohoto tvrzení, např. URL stránky, odkazy na knihy, časopisy  nebo Popiš principy Maslowovy teorie potřeb a uveď reálné experimenty včetně jejich zdrojů.
 • Nebojte se experimentovat, hledejte přístup, který vám bude nejvíc vyhovovat.
 • Inspiraci na konkrétní prompty naleznete také v Databázi promptů pro učitele.

Cvičení – příklady vylepšení promptu 

Zkuste postupně zadat do AI chatbota oba prompty a porovnejte výsledky


 • Původní zadání: Test na Máchu

 • Upřesněné zadání: Jsi středoškolský učitel literatury. Připrav text na procvičení látky
  o českém básníkovi Karlu Hynku Máchovi. Test je určený žákům 8. třídy a jeho cílem je ověřit znalost jeho díla a schopnost interpretace jeho nejznámější básně Máj. Test bude obsahovat pět uzavřených otázek a dvě otevřené. Text by měl být originální. 

 • Původní zadání: Rozpad ČSFR
 • Upřesněné zadání: Jsi historik zaměřující se na moderní české a československé dějiny. Vysvětli, proč v 90. letech 20. století došlo k rozpadu Československa. Cílovou skupinou jsou žáci 4. ročníku střední školy. Uvedené vysvětlení by nemělo být příliš odborné, mělo by být v rozsahu 100 až 150 slov a uvedené v bodech. Do vysvětlení nezahrnuj ekonomické aspekty rozpadu. Celý text napiš ve stylu níže uvedeného článku, zachovej jeho stylistiku, strukturu vět a slovní zásobu.

Jindřich Přívratský

Mediální vzdělávání

E-mail: jindrich.privratsky@jsns.cz

Alena Chodounská

Mediální vzdělávání

E-mail: alena.chodounska@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.