Využití AI chatbotů ve škole

Než se vydáte s AI do třídy, vyzkoušejte si práci s chatboty při přípravě do hodin nebo při práci na administrativních úkolech. Podívejte se na inspiraci, jak AI nástroje využít.

Práce s texty 

 • Zkrácení textu
 • Úprava textu podle specifikovaného zadání​ (např. změna tónu, zkrácení textu, zdůraznění konkrétního aspektu).
 • Uspořádání a shrnutí textu:
  • Navrhni logické uspořádání následujícího textu.
  • Navrhni titulek následujícího textu.
  • Napiš úvod publikace, která má tento obsah.
 • Vytváření textů:
  • Napiš dopis / mail podle následující osnovy.
 • Analýza textů; v následujícím textu vyber: 
  • nejpodstatnější informace / klíčová slova; ​
  • pasáže / informace, které mohou lidé považovat za kontroverzní; ​
  • pasáže / informace, které potřebují lépe vysvětlit, přidej potřebné argumenty; ​
  • argumentační fauly;
  • pasáže / údaje, ke kterým je vhodné uvést další zdroje informací a takové zdroje doporuč. ​

Administrativa

 • Tvorba a úprava textů, dopisů, mailů, pozvánek 

  • Příklad: Napiš mail informující rodiče o výletu na Kokořín 3. 5. 2024. Sraz v 7:50 před školou. S sebou: svačinu, 200 Kč na vstupné, pláštěnku. Oblečení vhodné do přírody, pevná obuv. Mail napiš ve formálním, ale přátelském stylu. Použij pouze celé věty, nikoliv odrážky. 

  • Příklad: Napiš zprávu do obecních novin z mikulášské besídky. Mikuláš, čert a anděl přinesli dárky, které rozdali dětem. Akce se konala 7. 12. v tělocvičně školy. Vystoupily děti z první, druhé a třetí třídy a zazpívaly koledy. Dorazilo 50 rodičů. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5000 Kč. Zpráva by měla mít 200 slov a být vtipná a originální.

 • Příprava a tvorba prezentací (vygenerování osnovy prezentace k určitému tématu)​;

 • Pomoc při psaní grantových žádostí a evaluačních zpráv

 • Korektury textu

Sebevzdělávání

 • Překlad textu do / z jiného jazyka
 • Shrnutí odborných článků a dalších dlouhých textů
 • Trénink dovedností, např. cizího jazyka

Příprava na hodinu

 • Plán hodiny na konkrétní téma
 • Aktity na rozvoj dovedností spojených s výukou určitého předmětu
 • Nápady na zpestření výuky
 • Tipy na využívání technologií a interaktivních prvků
 • Kvízy do výuky
 • Podklady pro hodnocení.

 

Využití AI v rámci tematických okruhů JSNS

Mediální vzdělávání

Žáci i vyučující mohou s chatboty...
Rozbalit

Mediální vzdělávání

Žáci i vyučující mohou s chatboty diskutovat
o tématech spojených s mediálním vzděláváním.

Příklady zadání do hodiny

Vygeneruj doporučení, jak:

 • odhalit falešný profil na internetu;
 • nenaletět internetovému podvodníkovi;
 • nakupovat bezpečně v  e-shopech;
 • chránit osobní data;
 • rozpoznat nedůvěryhodné informace.

Tip: V aktivitě AI jako mediální kritik si můžete s žáky vyzkoušet, jak AI hodnotí důvěryhodnost mediálních sdělení podle metodiky 5 klíčových otázek. Aktivita je součástí lekcí ze série Kovyho mediální ring.   

Vygeneruj doporučení, jak  minimalizovat to, že se stanu obětí:

 • kyberšikany;
 • sextingu;
 • finančního zločinu / podvodu.  

Vygeneruj přehled možných dopadů využívání umělé inteligence na:

 • žurnalistiku;
 • profesi novináře;​
 • rizikové jevy, ke kterým dochází na sociálních sítích;
 • zneužívání osobních dat;
 • šíření dezinformací.

Ptejte se:

 • Je následující zpravodajský článek vyvážený?   ​
 • Co o nás sbírají sociální sítě, co o nás ví? ​
 • Co všechno je moje digitální stopa?​
 • Co se děje s mými daty?​
 • Jak se dají má data zneužít?
 • Mému kamarádovi se někteří spolužáci posmívají. Poraď, jak mu pomoci, na koho by se mohl obrátit.
 • Můj kamarád tráví spoustu času hraním počítačových her. Poraď, jak mu pomoci, na koho by se mohl obrátit.

Zavřít

×

Moderní československé dějiny

Žáci mohou hravou formou prozkoumávat informace o historických událostech z různých úhlů nebo vytvářet alternativní příběhy historických osobností či různých spolků. 

 • Žáci předstírají, že jsou postavou z filmu (např. 1989: Chceme dýchat). V  krátkém textu se popíší a pak chatbotu pokládají otázky.
  Měl bych:
  • se zúčastňovat zakázaných kulturních akcí?
  • emigrovat?
  • vstoupit do Svazu socialistické mládeže nebo Komunistické strany Československa?
  • podepsat protirežimní petici?

Tip: podrobně je postup rozebrán
v aktivitě Volba emigrace podle AI u lekce 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Aktivitu je možné využít i u dalších filmů ze série 1989 nebo u jiných filmových a historických postav.

 • Žáci mohou vytvářet alternativní scénáře pro postavu, diskutovat s chatbotem o různých variantách, co by bylo pravděpodobnější, případně požádat chatbota o názor.​
 • Žáci vytváří pomocí chatbota protirežimní nebo propagandistická hesla (např. pro transparenty na demonstraci nebo na letáky). Pozor: může nastat situace, že chatbot odmítne z etických důvodů hesla generovat.
 • Žáci za pomocí chatbota sestaví znaky komunistické či ​nacistické propagandy / cenzury. S chatbotem dále diskutují, ptají se na konkrétní informace, příklady apod.
 • Žáci vygenerují základní informace o konkrétní události s členěním podle zadaných kritérií (např. chronologie, významu, pohledu aktérů apod.).​ Následně žáci kontrolují faktickou správnost informací.
 • Žáci mohou s využitím chatbotu zkoumat evropský nebo globální historický kontext příběhu, který se odehrává v Československu.

Příklady zadání do hodiny:

 • Vymysli protirežimní hesla na demonstraci proti komunistickému režimu.
 • Sestav znaky a uveď příklady nacistické propagandy používané na našem území.

Zavřít

×

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí mohou žáci...
Rozbalit

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí mohou žáci pomocí AI prozkoumat témata jako plýtvání potravinami nebo hledat argumenty k tématu udržitelnosti. Důležitou oblastí je sama AI a udržitelnost, kdy žáci mohou promýšlet dopady používání AI na životní prostředí.

Žáci si mohou také navrhnout vlastní projekt na podporu udržitelnosti a spolupracovat s chatbotem na jeho vytvoření, např. v popisu takového projektu nebo v otázce financování.

Návrhy zadání​

Se spolužáky jsme sestavili následující argumenty, proč:

 • omezovat spotřebu potravin, neplýtvat jídlem, nevyhazovat jídlo;
 • nejezdit autem po centru města;
 • nekupovat stále nové oblečení.​

Na každý argument napiš protiargument:

 • jako zemědělec, výrobce potravin, obchodník s potravinami, odborník na zdravou výživu;
 • jako majitel obchodu ve městě, jako dopravní expert, jako ten, kdo v centru města bydlí, jako cyklista, podnikatel v cestovním ruchu;
 • výrobce oblečení, prodejce oblečení, módní návrhář.

Zavřít

×

Sociální problematika, Globální vzdělávání

Žáci mohou s chatbotem diskutovat o...
Rozbalit

Sociální problematika, Globální vzdělávání

Žáci mohou s chatbotem diskutovat o lidských právech a rizicích jejich porušování. Za pomoci AI mohou zkoumat globální problémy a jejich příčiny nebo se zaměřit přímo na návrhy řešení.

Součástí zadání může být vypracování projektu s přiblížením vybraného globálního či sociálního problému. Komplexnější aktivitou pak může být vytvoření programu vlastní občanské inciativy. 

Příklady zadání do hodiny

Vytváření argumentů a protiargumentů:

 • ​Žáci ve skupinách sestaví několik argumentů, proč je důležité vzdělání. Argumenty pak předloží chatbotu a ptají
  se na omezení, další argumenty i protiargumenty.

Řešení problémů:

 • Žáci ve skupinách sestaví návrhy, jak by mohl stát dlouhodobě zlepšovat situaci v lokálně vyloučených lokalitách. ​Jednotlivé návrhy předkládají chatbotu, ať je posoudí, ptají se na protiargumenty. 

Tip: lidským právům se věnuje aktivita (Ne)rovnost pohlaví podle AI, která je součástí AV lekce Jen protože jsem dívka

Zavřít

×

Tip: Vyzkoušejte si, jak zadání úkolu pro vaše žáky vypracuje chatbot.

Jindřich Přívratský

Mediální vzdělávání

E-mail: jindrich.privratsky@jsns.cz

Alena Chodounská

Mediální vzdělávání

E-mail: alena.chodounska@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.