Navazujeme a vyučujeme s AI

K čemu se AI (ne)hodí

Velké jazykové modely mohou z trénovacích dat přebírat fakticky nesprávné informace a předsudky a promítat je do svých výstupů. Je tedy třeba faktické informace pečlivě ověřovat a obezřetně s vygenerovanými texty dále pracovat. 

Velice dobře se naopak dají využít pro diskutování návrhů, rozvádění konceptů a pro různé myšlenkové experimenty a vymýšlení příběhů. Užitečné jsou také při práci s vloženým textem (shrnutí, zkracování, změna tónu) a nebo pro plánování akcí a výletů. Než se vydáte do třídy, vyzkoušejte si práci s AI chatboty při přípravě do hodin, nebo při práci na administrativních úkolech.  

Jak využít AI v učitelství  

Zpřístupnění AI chatbota žákům

  • Dle zkušeností spolupracujících učitelů se ve většině středoškolských tříd najde pár žáků, kteří již mají zřízený přístup do některého AI chatbota. 
  • Pokud žáci účet ještě nemají a nedosáhli požadované věkové hranice, doporučujeme práci ve skupině, kdy žáci navrhují prompty, ale aplikaci ovládá vyučující na svém účtu. 
  • Je možné využít nástroje, které bez přihlášení nemají stanovenou věkovou hranici (např. Copilot Deeply Chat)
  • Další informace naleznete na stránce Využití generativní AI ve školách - právní pohled

První hodina s AI chatboty

  • Zjistěte od žáků jejich předchozí zkušenosti s AI chatboty. Zeptejte se jich, jaké nástroje, a k čemu, už využili, a jak je hodnotí. Nebojte se přiznat, že sami AI chatboty teprve začínáte užívat a stále se učíte. Někteří vaši žáci budou mít pravděpodobně v něčem větší zkušenosti než vy. Nechte je, ať se o ně s vámi a svými spolužáky podělí. 

  • Pomáhejte žákům s formulací promptů. Poskytněte jim manuál promptování a povzbuzujte je, aby do promptů zahrnuli více informací a chatbota se dále doptávali.

  • Pro první hodinu doporučujeme využít AV lekci Jak umělá inteligence myslí. Součástí AV lekce jsou tři aktivity, které obsahují kompletní plán hodiny: úvodní diskuzi, promítání, práci s chatbotem a závěrečnou reflexi. 

AV lekce s AI aktivitami

Kromě nové AV lekce jsme přidali AI aktivitu ke třem stávajícím JSNS lekcím. Všechny aktivity byly vytvořeny ve spolupráci s vyučujícími a otestovány ve vyučování. 

Jak umělá inteligence myslí?

Jak umělá inteligence myslí?


Umělá inteligence (AI) se v posledních letech stává čím dál větší součástí našeho každodenního života. Generuje obrázky a videa, píše knížky, řídí autonomní vozidla, diagnostikuje nemoci nebo řídí naše domácnosti. Jak ale vlastně AI myslí? Rozumí informacím, které jí předkládáme a které pro nás sama skrze tzv. textové modely, jako je GPT nebo Gemini, generuje? Na to odpoví nové video ze série What the Fact?.

Přehrát film (5 min.)


Po zhlédnutí filmu můžete s žáky prakticky prozkoumat práci s AI chatbotem pomocí jedné
z aktivit: 

 

K čemu nám může být AI? (45 minut, věk 13+)

Žáci se v aktivitě zamýšlejí, co je to umělá inteligence a k čemu všemu může být v blízké i vzdálenější budoucnosti využita. Tyto nápady následně rozvíjejí v diskuzi s AI chatbotem, čímž se zároveň učí, jak s umělou inteligencí komunikovat. 

 

Rizikové aspekty umělé inteligence (45 minut, věk 13+)

Aktivita vede žáky k zamýšlení nad riziky zavedení umělé inteligence ve společnosti. Přemýšlí a diskutují nad konkrétním příkladem negativního vlivu a hledají způsoby, jak těmto rizikům předcházet nebo je minimalizovat. Během aktivity žáci využívají AI chatbota jako zdroj informací a inspirace pro debatu.  

 

Slavíme výročí s AI (45 nebo 90 minut, věk 13+)

Žáci se v aktivitě zamýšlí nad kreativními možnostmi využití AI. Zároveň sami využívají AI chatboty, aby naplánovali, jak by mohla dle jejich představ vypadat připomínka nebo oslava libovolného významného dne nebo výročí. 

 

Přejít na lekci

Zavřít

 Prohlédnout si další lekce s AI aktivitami

 

Jindřich Přívratský

Mediální vzdělávání

E-mail: jindrich.privratsky@jsns.cz

Alena Chodounská

Mediální vzdělávání

E-mail: alena.chodounska@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.