Komunální volby 2014 ve školách

Dlouhodobým cílem našich aktivit pro žáky Kdo jiný?, Studentské filmové kluby, Studentské volby je vzbudit zájem mladých lidí a podpořit je v aktivnějším zapojení do občanské společnosti.

Komunální volby jsou vhodnou příležitostí k seznámení žáků s fungováním demokracie. V komunálních volbách volí občané své zástupce do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů (v případě velkých měst). Výsledky komunálních voleb mohou mít vliv na fungování každé jednotlivé školy, činnost volených zástupců mohou žáci sledovat v každodenním životě. Na lokální úrovni si žáci dovedou snadněji představit, co mohou politici ovlivnit a zároveň dokážou identifikovat problémy a výzvy, se kterými se jako občané setkávají.

Vzhledem k lokálnímu charakteru voleb nechystáme „jednotné“ Studentské komunální volby 2014 a pochopitelně ani publikování výsledků studentských voleb za celou Českou republiku. Chceme ale podpořit jakoukoliv vaši iniciativu, která žáky na komunální volby upozorní či připraví, a to včetně konání Studentských komunálních voleb právě na vaší škole.

Na této stránce naleznete aktivity, doporučení a odkazy na komplexní výukové balíčky - audiovizuální lekce na jsns.cz (dále AV lekce), které se týkají občanské angažovanosti a voleb.*

1. Co je občanská angažovanost?

Komunální volby jsou rozhodně příležitostí zamyslet se nad místem, kde žijeme, nad tím, jak u nás funguje správa věcí veřejných, co bychom jako občané potřebovali, co bychom si přáli zlepšit, čemu by budoucí zastupitelé měli věnovat pozornost. K takovému zamyšlení se žáky můžete využít aktivity z tematického okruhu občanská angažovanost, např. k filmu Nový svět pro žáky starší 16 let. Aktivity uvedené AV lekce můžete využít s filmem, aktivitu Blaničtí rytíři i samostatně.

2. Jak se mohou žáci zapojit?

Odpověď na otázku, co může mladý člověk udělat, aby ovlivnil či změnil své okolí, můžete hledat s mladšími žáky (od 10 let) v aktivitách AV lekce Kde si máme hrát, se staršími (do 21 let) pak v AV lekci Muž, který sázel stromy.
Vodítkem pro vás může být příručka Zapojte svoje žáky a příklady dobré praxe, které vznikly v projektu Kdo jiný?
Přehlídku projektů, kterými se mladí lidé z celé České republiky snaží pozitivně ovlivnit život v komunitě či celé společnosti, najdete na stránkách ceny Gratias Tibi, jejíž další ročník zahájíme na začátku roku 2015.

3. Jaký význam mají volby?

Význam voleb můžete se žáky od 12 do 17 let hledat prostřednictvím aktivit AV lekce Děti jdou k volbám.

4. Jak probíhají volby?

Situaci nerozhodného občana před volbami přibližuje s nadsázkou krátké motivační video s názvem Put on Your Pants, Go vote (Obleč si kalhoty, Běž volit) proklik, které vytvořila kanadská platforma Vote it Up.  

 

Volby můžete dále žákům přiblížit prostřednictvím aktivit Ideální starosta a Nová politická strana.

 

Těšíme se na vaše dotazy a zprávy o předvolebních aktivitách na vaší škole na mailu karolina.puttova@jsns.cz.


*Přístup k AV lekcím mají k dispozici registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete na jsns.cz. Získáte tak zdarma přístup ke všem audiovizuálním materiálům JSNŠ.