Polička

Termín:   10. – 14. 5. 2021


Vstupné: 50 Kč, 40 Kč dojíždějící


Promítací místa: 

Centrum Pontopolis, Riegrova 52, Polička

Divadelní klub, Tylův dům, Vrchlického 53, Polička

Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, Svitavy


Kontaktní osoba: Simona Cacková
Telefon: 737 536 975
E-mail: simona.cackova@gmail.com


FB: www.facebook.com/JedenSvetFestivalDokumentarnichFilmu

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.