Polička

Termín:   28. 3.-1. 4. 2022


Vstupné: 50 Kč, 40 Kč dojíždějící


Promítací místa: 

Centrum Pontopolis, Riegrova 52, Polička

Divadelní klub, Tylův dům, Vrchlického 53, Polička

Kino Vesmír, Purkyňova 250/17, Svitavy


Kontaktní osoba: Eliška Doubek
Telefon:  721470471
E-mail: doubek.eliska@gmail.com


FB: www.facebook.com/JedenSvetFestivalDokumentarnichFilmu