Sušice

Termín:  květen 2021 - termín bude upřesněn


Vstupné: 50 Kč


Promítací místo:

Kino Sušice, Příkopy 178


Kontaktní osoby:

Daniela Dlapová
Telefon: 777 367 645
E-mail:  daniela.dlapova@clovekvtisni.cz

 

Kristýna Pítrová

Telefon: 728 228 260

E-mail: kristyna.bobkova@post.cz


Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.