Proběhlo další inspirační setkání mladých lidí

29.6.2023 / Příběhy bezpráví / Cena Gratias Tibi

V pátek 23. 6. 2023 ve smíchovském Impact Hubu proběhlo setkání finalistů Ceny Gratias Tibi 2023 a studentských týmu projektu Z místa, kde žijeme. Finalisté nás na setkání blíže seznámili se svými projekty a zodpověděli otázky porotců a dalších přítomných. Slavnostní vyhlášení Ceny Gratias Tibi proběhne 26. září v divadle Vzlet. Studentské týmy Z místa, kde žijeme pak společně probraly, kam se jejich projekty posunuly. Po sdílení všechny čekal společný oběd, program v partnerských organizací. Večer proběhla beseda s Šimonem Pánkem, ředitelem organizace Člověk v tísni, který všechny zúčastněné podpořil v dalších aktivitách, které zlepšují naše okolí. Byla to skvělá příležitost k propojení mladých aktivních lidí a k vzájemné inspiraci.

Cena Gratias Tibi

Setkání se zúčastnily všechny finálové projekty. Za kategorii základní školy byly přítomné žákyně z projektu Nápadník receptů, které se pravidelně setkávají se seniory a pořádají pro ně nejrůznější akce, besídky či vystoupení. Se svou prezentací nechyběly ani dívky z Žákovského parlamentu Základní školy T. G. Masaryka Fulnek, které se pravidelně schází a aktivně podílí na životě v jejich škole. V neposlední řadě přítomné nadchnul projekt Obnovení zaniklé sudetské osady Kamenná, v rámci kterého v průběhu tří let žáci a žákyně ze Základní školy Vápenná postupně obnovovali místa, jež bývala součástí jejich obce v sudetské osadě Kamenná v Rychlebských horách. 

V kategorii střední školy své projekty představili zástupci projektu Názory politiků, kteří přibližují politiku formou předvolebních analýz široké veřejnosti. Své aktivity dále představila i Ludmila Kozlová, která skrze svůj projekt Směřování mysli k udržitelným cílům pomáhá vést děti k udržitelnosti, nebo parta bývalých spolužáků Od Anežky pro…, kteří pořádají charitativní sbírky a šíří osvětu na pomoc onkologicky nemocným dětem. 

Za kategorii do 30 let byl přítomen zástupce spolku Aignos, který se věnuje vzdělávacím aktivitám na podporu znalostí a práci s umělou inteligencí, Marie a Ilona se svou Káva od srdce, víkendovou kavárnou, skrze kterou pomáhají vybraným místním rodinám z Velkého Meziříčí a nechyběli ani členové a členky iniciativy Medici na ulici, kteří se nebojí vyjít do ulic a pomáhat lidem bez domova. Jejich poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče. Jejich práce se zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. 

Z místa, kde žijeme

Součástí programu bylo i milé setkání studentských týmů projektu Z místa, kde žijeme. Studentské týmy v něm zpracovávají příběhy pamětníků komunistického bezpráví. Studenti představili ostatním, jaké osudy se jim v jejich regionu podařilo vypátrat a zachytit. Mladí lidé, kteří se již narodili do svobody a demokracie, se tak osobně setkávají s těmi, kteří většinu života prožili v totalitě. Zároveň jejich příběhy propojují s osudy lidí, kteří v současnosti bojují za dodržování lidských práv v zemích postsovětského regionu. Tyto osudy studentům představila ředitelka lidskoprávního oddělení Člověka v tísni Nadiia Ivanova

Bylo to krásné setkání plné inspirace a naděje, že mladým lidem není lhostejné, co se děje ve světě.

Fotogalerie z inspiračního setkání mladých lidí

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů; reg. č. projektu LP-HRMGSA-046.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.