3 podoby propagandy

28.11.2016 / Příběhy bezpráví

Stáhněte si nové lekce k mediálnímu vzdělávání na téma nacistické, komunistické a současné ruské propagandy.

K tématu vývoje propagandy ve 20. století jsme vybrali tři filmy a vytvořili k nim aktivity, které vedou žáky k zamyšlení se nad tím, co je propaganda a jak funguje, k interpretaci jednotlivých textů v  propagandistických snímcích nebo k analýze různých pohledů na jednu událost:

 

Mistr propagandy / Laurence Rees / Velká Británie / 1992 / 51 min. / titulky
Film představuje postavu nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. Dobové záběry zachycují počátek jeho politické kariéry, nástup k moci a snahu ovládnout německý film. Snímek s využitím unikátních archivních materiálů a vzpomínek pamětníků – včetně jeho tehdejších spolupracovníků nebo milenky Lídy Baarové – rekonstruuje Goebbelsovy postupy, ukazuje jeho obdiv k tehdejší hollywoodské produkci, ale i soukromý život. Nabízí detailní analýzu technik, které „mistr propagandy“ při vytváření propagandistických snímků využíval, a zachycuje vývoj nacistické filmografie reflektující situaci, v níž se válčící Německo zrovna nacházelo. Sledujeme tak ukázky z filmových estrád z předválečné doby, antisemitských historických dramat z první poloviny čtyřicátých let nebo z komedie  Dobrodružství barona Prášila, na kterou  stáli obyvatelé bombardovaných německých měst před biografy dlouhé fronty, aby na chvíli zapomněli na tíživou realitu, která je s blížícím se koncem války obklopovala.

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení / Přemysl Freiman / Československo / 1950 / 12 min.
Krátký snímek z roku 1950 o tzv. Číhošťském zázraku je ukázkou toho, jakým způsobem fungovala propaganda komunistického režimu v Československu. Ve snaze diskreditovat představitele římskokatolické církve se Státní bezpečnost rozhodla filmově zrekonstruovat záhadnou událost z vesnice Číhošť, kde se v místním kostele během kázání prý několikrát pohnul kříž na hlavním oltáři. Z tohoto „zázraku“ byl obviněn farář Toufar, který údajně jednal na příkaz Vatikánu a měl hrát v tomto až amatérsky působícím krátkém filmu hlavní roli. Toufara po krutém mučení opravdu přivezli do Číhoště, kde ale ani nemohl vystoupit na kazatelnu, zhroutil se a omdlel. Na následky mučení pak zanedlouho zemřel. Jeho roli tak podle některých pramenů nakonec sehrál sám generální prokurátor Karel Čížek. Snímek plný lží a dobově podmíněné rétoriky byl kromě Číhoště promítán ve většině tehdejších kin a byl vyroben v té době rekordním počtu 375 kopií.

Masterplan / Juris Pakalniņš / Lotyšsko / 2016 / 52 min. / titulky
Film Masterplan přibližuje důmyslné metody, jakými Rusko prosazuje své mocenské cíle v Evropě i v celém světě. Na příkladu pobaltských republik sledujeme nebezpečnou hru dirigovanou z nejvyšších pater ruské politiky, v níž svou roli sehrávají nejen proruská média, státem financované společnosti a politicky vlivní jedinci, ale i běžní občané, kteří z národní pýchy i nostalgie po sovětských časech ochotně hájí v evropských zemích zájmy své rodné země. Účelem hybridní informační války je nejen demonstrovat vojenskou moc, ale především omezit nezávislá média a systematicky ovlivňovat veřejné mínění doma i v zahraničí. V investigativním snímku promlouvají odborníci z řad politologů, historiků a novinářů a také ruští emigranti žijící v různých evropských metropolích, kteří kritizují mocenské praktiky Kremlu. Poutavý dokument předkládá mrazivá fakta a za pomoci přehledných vizualizací ukazuje putinovskou mašinérii, které se těžko čelí.