Příručka V digitálním světě: nový výukový materiál k mediálnímu vzdělávání pro 1. stupeň ZŠ

2.12.2020 / Mediální vzdělávání

Představujeme vám novou příručku V digitálním světě, která spolu se stejnojmennou sadou audiovizuálních lekcí je dalším milníkem v našich mediálně-vzdělávacích aktivitách. Naši dosavadní širokou nabídku rozšiřujeme o výukové materiály vhodné pro žáky 1. stupně základních škol. Příručka nabízí praktický návod, jak začít s mediálním vzděláváním ve výuce s využitím audiovizuálních materiálů a je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální a digitální gramotnosti mladších žáků.

"V České republice dlouhodobě chybí výukové materiály vhodné pro žáky 1. stupně základních škol navzdory narůstající potřebě začít s mediální výchovou co nejdříve. Děti již v prvních letech života vstupují do prostoru internetu, který je pro ně přirozenou součástí světa, ve kterém dělají první kroky. Proto je důležité, aby blíže poznávaly prostředí, které pro ně vedle zajímavého a zábavného obsahu představuje také určitá rizika. Měli bychom je vést k obezřetnosti a digitální střídmosti," říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS. 

A co v publikaci najdete?

Metodiku

  • Rady a doporučení, jak pracovat s audiovizuálními materiály ve výuce.
  • Návod na úvodní průzkum mezi žáky k získání přehledu o digitální a mediální gramotnosti třídy.

Materiály do výuky

  • Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky (např.: podrobný popis aktivity, pracovní listy pro žáky, informační texty apod.).

Kvíz pro žáky -  Co víte o digitálním světě?

BONUSOVÝ MATERIÁL - Infografiku k vybraným tématům mediálního vzdělávání: 

  • Historie internetu - významné světové a české milníky 
  • Jak vypadá internetová síť 
  • Zabezpečená vs. nezabezpečená komunikace - nepusťte hackera ke svému heslu 
  • Různé internetové světy - žijeme v bublinách 
  • Jak fungují sociální sítě

"S audiovizuální sadou se mi pracovalo velmi dobře. Využila jsem ji v 5. ročníku, kde žáci neměli žádné obtíže s pochopením témat. Žáky i mě nejvíce zaujalo téma rodičovské kontroly. Někteří žáci se o něm zmínili i doma a rodiče chtěli poslat odkaz na video. Proto se domnívám, že sada dává nám, pedagogům, možnost oslovit nejen žáky, ale i jejich rodiče. Během distanční výuky se žáci nenásilnou a zároveň zábavnou formou učili i jak s informacemi zacházet, umět si je ochránit, ověřit a použít ve výuce. Domnívám se, že to je důležitější, než umět nazpaměť vyjmenovaná slova," uvádí Markéta Břešťanová ze Základní školy Červený vrch v Praze a dodává: "Kolegům-pedagogům vzkazuji, aby se nebáli vyzkoušet minimálně jednu lekci. Sami uvidí, že jejich žáci reagují na video velmi pozitivně a chtějí o tématech, která jsou jim blízká, mluvit. Nevadí, že my, učitelé, nevíme vše. Proč by nás zas něco nemohli naučit žáci? Důležité je o digitálním světě mluvit, aby se nám v něm děti neztratily. V reálném světě děti učíme odmala, co je správné a co je špatné. Měli bychom vědět, jak funguje i virtuální svět, a upozornit žáky na všechny nástrahy, které je tam čekají."

Objednejte si tištěnou publikaci nebo si ji stáhněte v PDF 

 

Online konference

K mediálnímu vzdělávání pro 1. stupeň základních škol jsme pořádali online konferenci, jejíž záznam vám přinášíme zde. Dopolední program tvořila panelová debata na téma Děti v digitálním světě, kterou moderoval Luboš Rosí z České televize. Hosté odpovídají na otázky: Jak mladší děti tráví svůj čas v digitálním světě? Jakým rizikům v něm čelí? Jaká jsou pravidla bezpečného chování na internetu? Jaký vliv mají digitální technologie na dětský svět? Jaká je úloha učitelů v oblasti rozvíjení digitální a mediální gramotnosti žáků na prvním stupni základních škol a s tím spojená nabídka výukových materiálů? 
Podívat se také můžete na praktický blok JSNS, kde se dozvíte více o výuce s audiovizuálními materiály a jak používat webový portál JSNS.CZ.  

Záznam z debaty