Podívejte se na záznam dopoledního programu online konference V digitálním světě


Termín: 24. listopadu 2020 (9.00 - 14.30)


Jak mladší děti tráví svůj čas v digitálním světě? Jakým rizikům v něm čelí? Jaká jsou pravidla bezpečného chování na internetu? Jaký vliv mají digitální technologie na dětský svět? Jaká je úloha učitelů v oblasti rozvíjení digitální a mediální gramotnosti žáků na prvním stupni základních škol a s tím spojená nabídka výukových materiálů?

Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi s hosty panelové debaty, v praktickém bloku JSNS a na odpoledních webinářích.
 

Podívejte se na zahájení a záznam debaty Děti v digitálním světě:

 

Podívejte se na blok JSNS k mediálnímu vzdělávání (nejen) pro I. stupeň ZŠ:

 


 

Zajímá vás, jak učit mediální vzdělávání na I. stupni základních škol?
 

Praktický návod nabízí naše nová metodická příručka V digitálním světě – mediální vzdělávání pro první stupeň základních škol s využitím audiovizuálních prostředků, která vychází ze stejnojmenného vzdělávacího seriálu.

Příručka je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální a digitální gramotnosti mladších žáků. Zejména pak vyučujícím na prvním a druhém stupni základních škol.

V případě zájmu, zašleme příručku zdarma poštou.

Více informací ke příručce a objednávkový formulář naleznete zde.


Seriál V digitálním světě a s tím spojené výukové materiály, byly podpořeny z programu O2 Chytrá škola.


 


Program online konference

09.00 Zahájení, Karel Strachota (JSNS)
09.10

Panelová debata Děti v digitálním světě, moderuje Luboš Rosí (ČT)
 

Hosté panelové debaty budou:
 

 • Michaela Slussareff

  Aktuálně působí na FF UK, kde na oboru Studia nových médií přednáší o technologiích ve vzdělávání a kulturních institucích či o  interakčním designu.

  Věnuje se zejména výzkumu technologií, vede několik národních a mezinárodních výzkumů o dopadech používání digitálních médií na školní a předškolní děti. Založila iniciativu Digitální zdraví dětí, která se snaží šířit povědomí o negativních, ale i možných pozitivních vlivech technologií na dětský vývoj a rodinu obecně. Tato iniciativa vznikla jako vzdělávací projekt neziskové organizace Slow Tech Institute, což je seskupení odborníků na nová média v České republice. 

 • Jan Kršňák

  Zabývá se inovativním vzděláváním, intuitivní pedagogikou a digitalizací společnosti. Rozvíjí koncept interdisciplinárního učení (barevnesite.cz), snažící se o smysluplné zapojení internetu do vzdělávání. Vede besedy a semináře o digitalizaci společnosti, se zvláštním důrazem na výchovu dětí, rodičů a učitelů (digideti.cz).
 • Markéta Břešťanová

  Pedagožka, vyučuje na I. a II. stupni základní školy, mimo jiné také mediální výchovu. Dlouhodobě spolupracuje na metodických materiálech Jednoho světa na školách, vzdělávacího programu Člověk v tísni. V současné době je také členkou expertní skupiny, která se zabývá přípravou výukových materiálů pro mediální vzdělávání na prvním stupni ZŠ.
 • Kateřina Lukavská

  Působí na Katedře psychologie PedF UK a na Klinice adiktologie 1. LF UK. Zabývá se prevencí digitálních závislostí, konkrétně problematikou nadměrného a problematického užívání digitálních her. Ve svém výzkumu se snaží odhalit, co hráčům pomáhá v tom, aby měli hraní pod kontrolou, a co naopak regulaci hraní komplikuje.
 • Karolína Presová

  Socioložka, odbornice na digitální média a zakladatelka projektu Replug.me, jehož cílem je pomoci lidem najít rovnováhu v digitálním světě, se silným důrazem na empatii a posilování mezilidských vztahů, které se v online prostoru zplošťují. 

  Vede semináře pro děti na školách o tom, jak zdravě a smysluplně používat digitální technologie a jak předcházet digitálním závislostem a pomáhá také rodičům a učitelům dětský online svět chápat, aby v něm své děti nebo žáky uměli zdravě navigovat.

10.45 Přestávka
11.00

Blok JSNS:  Jak o digitálním světě učit na prvním stupni ZŠ – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků.

 

Program:

 

 • Projekce vzdělávacího seriálu V digitálním světě a ukázka doprovodných výukových materiálů
 • Představení nové metodické příručky V digitálním světě
 • Praktické tipy na materiály k mediálnímu vzdělávání pro distanční výuku
 • Co dalšího nabízíme v JSNS k mediálnímu vzdělávání a co chystáme do budoucna?
 11.45 Přestávka
13.00

Webináře 

 

 • V digitálním světě – mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků pro první stupeň základních škol (KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA)

  Seznámíme Vás s jednoduchou metodikou, která vychází z mediálně-vzdělávacího seriálu V digitálním světě.
  Vyzkoušíte si, jak pracovat s výukovými materiály, které seznamují děti s fungováním digitálního (online) světa a pravidly bezpečného chování v něm. 
   

  Pořadatel: Tomáš Titěra (JSNS)
   
 • Digitální závislosti (KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA)

  Seminář pojednává o možných negativních vlivech online světa, ale také o zdravých návycích okolo technologií. Budeme mluvit o socializaci ve virtuálním světě, závislostech (na online hrách, telefonu, sociálních sítích), multitaskingu a o tom, jak o těchto tématech mluvit s dětmi. 
  Materiály, které účastníci získají a v rámci workshopových aktivit sami zažijí, mohou používat ve výuce s dětmi prvního i druhého stupně ZŠ i SŠ. 
   

  Pořadatel: Michaela Slussareff (SLOW TECH INSTITUTE)
   

 • Co by učitelé měli vědět o online světě dnešních žáků (KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA)

  Na semináři se dozvíte více o komplexním vlivu online prostoru na mentální zdraví, paměť a soustředění dětí a dospívajících. Proč jsou pro děti hry a sociální sítě tak lákavé a jakou roli hraje digitální svět ve změnách interakcí a vztahů mezi vrstevníky.
  Odnesete si praktické rady a tipy, jak je možné s dětmi v tomto tématu pracovat ve vyučování. Představíme si metodické pomůcky pro otevření tématu digitální hygieny ve třídách a skupinách. Ukážeme si hry a aktivity, které pomohou učitelům v uchopení tématu ve třídě a při práci s dětmi.

        Pořadatel: Karolína Presová (REPLUG.ME)

14.30 Předpokládaný konec online konference

Konference je zdarma. Je primárně určena pro vyučující na prvním stupni základních škol a pro další pedagogické pracovníky se zájmem o témata týkající se oblasti mediálního vzdělávání a mladších žáků.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte Sandru Telenskou na email: sandra.telenska@jsns.cz.

 

 

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola.