Nová publikace k mediálnímu vzdělávání s doporučeným výukovým plánem

3.5.2021 / Mediální vzdělávání

Rozvíjejte mediální gramotnost svých žáků s pomocí nové publikace k mediálnímu vzdělávání, která vznikla v úzké spolupráci s vyučujícími středních odborných škol a učilišť.

Umět posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline nebo využívat média bezpečně jsou dovednosti, které v dnešním světě považujeme za klíčové.

Začlenění mediálního vzdělávání do výuky se v praxi ukazuje jako ne zcela snadný úkol, zvláště na odborných školách a učilištích. Z konzultací s vyučujícími vyplynulo, že mnohdy bojují s tím, jak celou oblast uchopit a že si nejsou v některých tématech „jistí v kramflecích“.

Abychom Vám cestu k rozvoji mediální gramotnosti žáků usnadnili, vytvořili jsme ve spolupráci s 30 vyučujícími z odborných škol a učilišť publikaci s názvem Mediální vzdělávání na středních odborných školách a učilištích: Výukový plán a příklady dobré praxe, kterou Vám nabízíme zdarma k dispozici.

Je to manuál s konkrétními doporučeními, jak ve výuce pracovat s tak komplexním tématem, jakým je mediální vzdělávání, samozřejmě s přihlédnutím k Vašim časovým možnostem a potřebám konkrétní školy. 

Co všechno v publikaci naleznete?

Útlá 56 stránková příručka obsahuje 6 kapitol, které zahrnují:

  1. definici klíčových pojmů: mediální výchova, mediální vzdělávání a mediální gramotnost
  2. výčet hlavních překážek, s nimiž se vyučující odborných škol při začleňování mediálního vzdělávání setkávají, a tipy, jak je překonat
  3. podrobnější informace o školách, na nichž příklady dobré praxe vznikly a o vyučujících, kteří je vytvořili
  4. úvod do výuky s audiovizuálními lekcemi
  5. ukázku zpracovaných výukových materiálů k jedné audiovizuální lekci
  6. doporučený výukový plán, který obsahuje soubor audiovizuálních lekcí ihned využitelných ve výuce k následujícím 5 tematickým oblastem (sociální sítě a internet, analýza mediálních sdělení podle metodické koncepce 5 klíčových otázek, zpravodajství, nenávistné projevy, mediální manipulace) včetně
  • doporučení vyučujících ze SOŠ a SOU k jednotlivým lekcím
  • potřebných časových dotací
  • doporučeného pořadí, ve kterém lekcemi procházet
  • tipů, jak zorganizovat ve škole projektový Den mediální gramotnosti

Ačkoliv publikace vznikla primárně pro vyučující středních odborných škol a ve spolupráci s vyučujícími odborných škol, domníváme se, že může být inspirativní i pro vás, kteří vyučujete na gymnáziu či na druhém stupni základních škol (některé výukové aktivity jsou vhodné pro žáky již od 12 let, doporučený věk a další podrobné informace najdete na portálu JSNS.CZ u každé jednotlivé audiovizuální lekce).

 

Objednejte si tištěnou publikaci nebo si ji stáhněte v pdf

 

Související materiály 

Tipy pro vedení škol

Jste v pozici vedení školy? Nebo chcete tomu Vašemu zaslat tipy, jak mohou mediální vzdělávání podpořit? Podívejte se na těchto 5 doporučení, které jsme připravili

Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na SOŠ a SOU

Ne jen vyučující a vedení škol ovlivňuje podobu mediálního vzdělávání.  Co můžou na jeho podporu učinit státní instituce, univerzity či rodiče žáků? Přečtěte si krátký dokument s názvem Strategie, jak začlenit mediální vzdělávání do výuky na středních školách a učilištích.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.