Michaela Doležalová

Mediální vzdělávání

E-mail: michaela.dolezalova@jsns.cz

Tel.: 605 926 103

Mediální vzdělávání na základních školách

JSNS řadí mediální vzdělávání (MV) mezi své priority a vyučující více než 4000 českých škol jsou s našimi materiály zvyklí pracovat. Cílem projektu Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů je rozšířit omezenou nabídku vzdělávacích materiálů MV v ČR a přispět k dalšímu vzdělávání vyučujících, kteří hrají stěžejní roli v rozvoji mediální gramotnosti žáků.

Díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund se můžeme zaměřit na posilování mediální gramotnosti žáků na základních školách, zejména žáků 4.–8. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií (9–14 let).

 

Pro tuto cílovou skupinu a jejich vyučující během dvouletého projektu nabídneme:

 

Podívejte se do fotogalerie z úvodního informačního setkání k projektu.

 

 

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Odkazy na webové stránky:

Program Active Citizens Fund
Fondy EHP a Norska
Nadace OSF
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Skautský institut

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.