Michaela Doležalová

Mediální vzdělávání

E-mail: michaela.dolezalova@jsns.cz

Tel.: 605 926 103

Mediální vzdělávání na základních školách

JSNS řadí mediální vzdělávání (MV) mezi své priority a vyučující více než 4000 českých škol jsou s našimi materiály zvyklí pracovat. Cílem projektu Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů je rozšířit omezenou nabídku vzdělávacích materiálů MV v ČR a přispět k dalšímu vzdělávání vyučujících, kteří hrají stěžejní roli v rozvoji mediální gramotnosti žáků.

Díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund se můžeme zaměřit na posilování mediální gramotnosti žáků na základních školách, zejména žáků 4.–8. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií (9–14 let).

Pro tuto cílovou skupinu a jejich vyučující během dvouletého projektu nabídneme:

Aktuálně připravujeme seminář: 

Tvorba vzdělávacího videa aneb rizika sdílení fotek a videí v kyberprostoru

Žáci si často neuvědomují důsledky zveřejňování osobních a citlivých informací v kyberprostoru. V semináři se proto budeme věnovat vizuálnímu materiálu (fotkám, videím) a citlivým údajům, které děti (ne)vědomě zveřejňují na sociálních sítích (BeReal, TikTok, Instagram).

Na toto téma odpoledne přivítáme magistru Petru Kosovou, odbornici na kyberkriminalitu z MVČR, a vyzkoušíme si aktivitu do vyučovací hodiny. Ta nebude chybět ani v dopolední kreativní a praktické části. Budeme tvořit krátké vzdělávací video. K tvorbě použijeme brožurku Hledá se novinář a moderní aplikace vhodné nejen pro žáky.

Místo: Kulturní centrum Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3

Termín: 11. 11. 2022 

Lektorky: Lucie Tetivová a Jitka Procházková

 

Podívejte se do fotogalerie z úvodního informačního setkání k projektu.

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Odkazy na webové stránky:

Program Active Citizens Fund
Fondy EHP a Norska
Nadace OSF
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Skautský institut

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.