Mediální vzdělávání na základních školách

JSNS řadí mediální vzdělávání (MV) mezi své priority a vyučující více než 4000 českých škol jsou s našimi materiály zvyklí pracovat. Cílem projektu Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů je rozšířit omezenou nabídku vzdělávacích materiálů MV v ČR a přispět k dalšímu vzdělávání vyučujících, kteří hrají stěžejní roli v rozvoji mediální gramotnosti žáků.

Díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund se můžeme zaměřit na posilování mediální gramotnosti žáků na základních školách, zejména žáků 4.–8. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií (9–14 let).

Pro tuto cílovou skupinu a jejich vyučující během dvouletého projektu nabídneme:

Aktivity v rámci projektu

Lekce Bezpečnostní prohlídka

V září 2023 jsme zveřejnili novou audiovizuální lekci s názvem Bezpečnostní prohlídka, která je určena primárně žákům ve věku 8 až 12 let. Spot Bezpečnostní prohlídka s vtipem a nadsázkou naráží na téma nadužívání mobilních telefonů a zdůrazňuje důležitost přímé mezilidské komunikace. V rámci lekce je k dispozici materiál s otázkami a odpověďmi týkajícími se tématu a také aktivita, kterou mohou vyučující využít se svými žáky ve výuce.

 

V aktivitě S mobilem, nebo bez? žáci uvažují o tom, na která místa se podle nich používání telefonů nehodí, a následně si během hrané scénky vyzkoušejí, jaké to je, když se druhý při rozhovoru věnuje spíše telefonu než samotné komunikaci.

Lekce #lockdocks

Dokončili jsme lekci #lockdocks. Žáci 4. – 8. ročníků základních škol a jejich pedagogové mají k dispozici výukové materiály vhodné k diskusi o smysluplně využitém volném čase či o bezpečnostních rizicích sdílení  v kyberprostoru. 

 

Například aktivita Sdílím (ne)bezpečně?  vede žáky k zamyšlení nad tím, jaký vizuální materiál (videa, fotky) či osobní informace (ne)vědomě sdílí v online prostředí.

 

Seminář 11.11.2022

Dne 11.11. se uskutečnil seminář  Tvorba vzdělávacího videa aneb rizika sdílení fotek a videí v kyberprostoru.

 

Pedagogové vytvořili krátká vzdělávací videa a dozvěděli se informace o zveřejňování osobních a citlivých informací, které žáci (ne)vědomě uveřejňují na sociálních sítích. Odpoledne se s námi spojila magistra Lucie Kosová, odbornice na kyberkriminalitu z MVČR. 

 

Seminář lektorovaly Lucie Tetivová a Jitka Procházková. 

 

Informační akce 16.6.2022

V rámci projektu Rozvoj mediálního vzdělávání na základních školách prostřednictvím audiovizuálních materiálů, který je realizovaný díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund se uskutečnilo první informativní setkání, a sice při Týdnech mediálního vzdělávání. Akce proběhla 16.června 2022. 

 

S přednáškou na téma Hry, sítě, porno vystoupila Mgr. Michaela Slussareff, PhD. a o práci válečného zpravodaje mluvila novinářka Petra Procházková. 

 

Podívejte se na fotografie.

 

Člověk v tísni se hlásí k ochraně dětí ve svém kodexu, proto souzníme s politikou  ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých dle Nadace OSF.

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Odkazy na webové stránky:

Informace o projektu v angličtině

Program Active Citizens Fund

Fondy EHP a Norska

Nadace OSF

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Skautský institut

Michaela Doležalová

Vedoucí týmu mediálního vzdělávání

E-mail: michaela.dolezalova@jsns.cz