Kurz lektorských dovedností pro lektory mediálního vzdělávání 

Cílem kurzu je připravit vyučující věnující se mediálnímu vzdělávání ve svých třídách na lektorování učitelů, kteří s výukou mediální gramotnosti teprve začínají. Během kurzu budete mít možnost seznámit s tím, jak se lektorování dospělých (učitelů) liší od výuky žáků, vyzkoušet si přípravu vzdělávací akce pro dospělé a samotné lektorování.

Úspěšní absolventi se přidají k našemu lektorskému týmu a zapojí se do vedení ukázkových hodin a workshopů pro vyučující

Harmonogram a materiály

Úvodní online setkání

 • středa 18. 10. 2023 od 16:00 - 17:30
 • Témata: představení kurzu, otázky a odpovědi, diskuze se zkušenými lektory mediálního vzdělávání

MATERIÁLY

DEN 1 - Školení lektorských dovedností

MATERIÁLY 

POZNÁMKY NA FLIPCHARTECH

 

FOTOGRAFIE Z ÚVODNÍHO SETKÁNÍ

 

DEN 2 - Nácvik lektorských dovedností & mediální vzdělávání učitelů

MATERIÁLY

FOTOGRAFIE Z 8. 11. 2023

 

DEN 3 - Nácvik lektorských dovedností & učení učitelů o práci s filmem

MATERIÁLY

POZNÁMKY NA FLIPCHARTECH

 

FOTOGRAFIE Z 9. 11. 2023

 

Návazná online setkání

 • termíny dvou návazných setkání budou upřesněny

Lektoři kurzu

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

„Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi,...
Rozbalit

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi, neusínají v hodinách a my tak výuku strávíme efektně a zároveň se následně ukáže, že i efektivně. To mě na tom baví

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 • středoškolský pedagog
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2013 
 • realizuje ukázkové hodiny pro SŠ, workshopy a kurzy pro pedagogy
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Lucie Bušová, Praha, Gymnázium Na Zatlance

"Není důležité, aby emoce, kterou prožijeme, byla...
Rozbalit

Lucie Bušová, Praha, Gymnázium Na Zatlance

"Není důležité, aby emoce, kterou prožijeme, byla vždy hezká. Důležité je, aby byla silná," říkáme našim žákyním a žákům při různých školních akcích. Filmy do našeho systému vzdělávání přináší různorodé a často velmi silné emoce a je dobře, že díky společnému sledování dokumentárních filmů mají všichni příležitost o svých emocích i nově nabytých informacích mluvit v bezpečném a respektujícím prostředí. Učit s filmem pro mě znamená možnost podívat se na aktuální otázky a problémy současného světa nejen očima, ale i srdci našich žáků."
 

 • středoškolská pedagožka
 • vyučuje český jazyk a komunikaci
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2015
 • realizuje ukázkové hodiny a projektové dny pro SŠ / 2. stupeň ZŠsemináře a workshopy pro pedagogy 

Zavřít

×

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

„Materiály JSNS vnímám jako nejucelenější...
Rozbalit

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

Materiály JSNS vnímám jako nejucelenější metodiku k vyučování mediální výchovy v celé její šíři a aktuálnosti. Audiovizuální lekce jsou promyšlené, dobře strukturované a filmy baví nejen mě, ale i žáky.

 • pedagog na 2. stupni ZŠ
 • vyučuje mediální výchovuinformatiku výtvarnou výchovu
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2018
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠsemináře a workshopy pro pedagogysupervize výuky na ZŠ a SŠ
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

„Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí....
Rozbalit

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí. Učí se komunikovat a argumentovat u filmů, které je baví. Líbí se mi, že v těchto hodinách mají šanci zapojit se opravdu všichni, důraz totiž není kladen na jejich znalosti, ale spíše na postoje a názory.

 • pedagožka na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje český jazykněmecký jazyk a výtvarnou výchovu, připravuje se na práci metodika prevence
 • s JSNS materiály pracuje od roku 2016
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ,  její specialitou je mediální vzdělávání a primární prevence

Zavřít

×

Informace o kurzu

 • Intenzivní kurz lektorských dovedností pro lektory mediálního vzdělávání se skládá z tří celodenních osobních setkání a dvou odpoledních online setkání.
 • Součástí kurzu je praktický nácvik lektorských dovedností a detailní zpětná vazba poskytnutá lektory kurzu i dalšími účastníky. 
 • Účast na kurzu je bezplatná, včetně cestovného, stavování a ubytování. Úspěšní absolventi se na oplátku zavazují odlektorovat do konce března 2024 alespoň jednu ukázkovou hodinu a jeden seminář pro učitele základních škol 

Profil absolventa kurzu

 1. Lektor ví, jaká jsou vzdělávací specifika dospělých (učitelů), jak pracovat s učitelskými sbory a bude schopen aplikovat dovednosti a postupy pro efektivní vzdělávání dospělých.
 2. Lektor je schopen předávat zkušenosti ze své učitelské praxe a inspirovat a motivovat učitele, kteří s mediálním vzděláváním teprve začínají. Je připraven zvládání krizových situací jako jsou názorový střet, vyhořelý učitel a další
 3. Lektor je schopen akceptovat zpětnou vazbu, rozpoznat svoje silné a slabé stránky a pracovat na zlepšení. 
 4. Lektor ví, jak učitelům předávat informace o základních konceptech mediálního vzdělávání a zejména o tom jak, žákům představovat metodiku kritického hodnocení informací 5 klíčových otázek.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

 • Aktivní práce v kurzu, ochota poskytovat a přijímat zpětnou vazbu.
 • Schopnost aplikovat nabité vědomosti během nácviku.
 • Účast na všech osobních sekání ( Školení lektorských dovedností mohou vynechat ti, kteří ho absolvovali již v roce 2022)

Jak vypadá spolupráce a co lektoři dělají?

Priority:

Další možná spolupráce:

 • konzultace, supervize, zpětná vazba pro vyučující na školách
 • konzultace pro tým mediálního vzdělávání JSNS
 • tvorba výukových materiálů – aktivity pro AV lekce
 • moderování na festivalu Jeden svět

JSNS lektoři jsou finančně ohodnocení dle typu a rozsahu spolupráce.

Podívejte se, proč s námi spolupracují vaše kolegyně a kolegové a jaké je jejich lektorské zaměření.

 


Co od Vás očekáváme?

Máte:

 • VŠ vzdělání a min. 1 rok praktických zkušeností ze školství,
 • vlastní praktické zkušenosti s využíváním AV materiálů ve výuce a možnost pravidelně promítat,
 • zkušenosti s mediálním vzděláváním či zájem o tuto oblast,
 • zájem o dlouhodobější spolupráci,
 • chuť učit se,
 • časovou kapacitu alespoň pár hodin měsíčně (ve všední den a dopoledne, dle aktuálních potřeb),
 • ochotu občas vycestovat do jiné školy
 • ochotu vést ukázkové hodiny a školení učitelských sborů na základních školách,
 • a účast na každoročním setkání spolupracujících pedagogů JSNS.

Co kromě vzdělávacích školení nabízíme?

 1. Metodické materiály a propagační předměty
 2. „Welcome balíček“ – stručný přehled o JSNS, o organizaci Člověk v tísni, jak fungujeme, jak jsme financovaní atp.
 3. Sdílení zkušeností, networking a komunitu JSNS – tým a aktivní spolupracující vyučující
 4. Finanční odměnu

 

 

               Chci odebírat Bulletin

Alena Chodounská

Mediální vzdělávání

E-mail: alena.chodounska@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.