Dnes a zítra se na 335 středních školách v ČR konají Studentské volby, studenti „nanečisto“ zvolí poslance

20.9.2021 / Studentské volby

V pondělí 20. a úterý 21. září se na 335 středních školách po celé České republice konají Studentské volby. Středoškoláci budou vybírat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Projekt na podporu aktivního, zodpovědného a sebevědomého občanství budoucích prvovoličů pořádáme již po dvanácté. 

Studentské volby se konají před vybranými reálnými volbami od roku 2010. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Učí se rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky v předvolebních kampaních a uvědomují si spojitost politiky s médii. Chápou význam vlastní aktivní účasti ve volbách a procvičují si, jak formulovat své názory a obhajovat je v diskuzi.

Jak volby proběhnou

Organizaci na jednotlivých školách zajišťují volební komise složené ze studentů, pracujících pod supervizí pedagoga. Volit mohou studenti starší 15 let. Na volebních lístcích, které si vyučující stáhnou z webu organizátora a vytisknou, je seznam politických stran, hnutí a koalic kandidujících do Parlamentu v řádných volbách, které proběhnou 8. a 9. října. Po celou dobu konání voleb poskytujeme organizátorům online i telefonickou podporu.

Materiály pro učitele i studenty

Zapojené školy mají od nás k dispozici následující materiály:  

  • publikaci s informační texty o volebním systému České republiky a jeho historickém vývoji,
  • manuál s instrukcemi, jak při realizaci voleb postupovat (pokyny pro voliče a volební komise),
  • tematické dokumenty zpřístupněné prostřednictvím výukového portálu JSNS.CZ,
  • doprovodné didaktické materiály,
  • plakáty k propagaci voleb na škole,
  • nálepku na volební urnu,
  • a hlasovací lístky. 

Mezi dokumentárními filmy ke Studentským volbám najdou vyučující hned několik snímků zabývajících se problematikou politického marketingu, médií a dezinformací.

„Dezinformace, konspirační teorie a poplašné zprávy představují přímé ohrožení demokracie, lidských práv a svobod. Mezi dezinformační esa patří hyperpopulističtí, demagogičtí, autoritativní politici, kteří dezinformační a manipulativní obsah mistrně využívají. Vědomé lhaní a manipulace s informacemi sledují určitý cíl. Tím cílem je ovlivnění názorů a postojů lidí a také jejich volebních preferencí,” vysvětluje ředitel vzdělávacího programu JSNS a iniciátor tzv. „voleb nanečisto“ v ČR Karel Strachota a dodává: „Dezinformační sdělení vyvolávají emoce.  Jejich příjemce má strach nebo vztek, pociťuje frustraci či nenávist, dostává se pod určitý emoční tlak. Tyhle negativní emoce pak formují jeho reakci, názor, postoj. Časté je také využívání aktuálních kontroverzních témat nebo různých rozšířených stereotypů, například týkajících se menšin apod. Dále tvorba obsahu, který je částí společnosti s nadšením přijímaný a pro část společnosti naopak nepřijatelný a urážlivý. Tím dochází k zesilování rozkolů ve společnosti a k její polarizaci. Před volbami, při volebních kampaních, dochází k výše popsanému vrchovatou měrou.”

Zpracování a zveřejnění výsledků

Výsledky Studentských voleb jak za celou Českou republiku, tak v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU) budou zveřejněny v úterý 21. září v odpoledních - podvečerních hodinách. Ve stejnou dobu budeme rozesílat tiskovou zprávu s výsledky. Aktuální informace a podklady najdete také na stránkách projektu — v sekci pro novináře.

Ondřej Vilikus, externí konzultant sociologické výzkumné agentury Kantar Millward Brown, která výsledky studentských voleb vyhodnocuje, upřesňuje, jakým způsobem se data ze škol dostanou do zpracovatelského centra: „Po skončení voleb vyplní garant projektu – dohlížející pedagog – jednoduchý elektronický formulář, který bude obsahovat seznam kandidujících stran, hnutí a koalic; pro přístup k elektronickému formuláři obdrží unikátní přístupový kód. Výsledky zpracujeme a předáme vzdělávacímu programu JSNS k uveřejnění.

Podrobné informace o projektu a výsledky z minulých ročníků najdete na zde.

335 zapojených škol

K letošním Studentským volbám se registrovalo 335 škol. Jedná se o gymnázia, střední odborné školy a učiliště. Školy se do projektu přihlašovaly dobrovolně, stejně tak je účast dobrovolná i pro studenty. Zapojit se měly možnost všechny střední školy v ČR.

Největší zájem o Studentské volby projevila stejně jako ve všech uplynulých studentských volbách gymnázia. Přihlásilo se jich 173. Naopak nejmenší zájem je ze strany středních odborných učilišť, u kterých evidujeme 33 přihlášek,“ hodnotí zájem škol Karel Strachota.

Graf: Počet škol přihlášených ke Studentským volbám 2021 podle krajů

 
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.