Mediální vzdělávání v rukou žáků a studentů

19.9.2022 / Mediální vzdělávání

Máte ve své třídě či v okolí mladé lidi ve věku od 13 do 17 let, kteří by rádi začali vlastní projekt zaměřený na zvyšování mediální gramotnosti? Nebo takový projekt už dokonce mají, ale hledají cesty, jak jej rozvinout? Přihlaste se s nimi do programu Kdo jiný?, kde získají kompetence ke zvyšování mediální gramotnosti nejen sebe samých, ale i svého okolí a jiných generací.  

Studentská setkání Kdo jiný? plná inspirace a praktických workshopů se zaměří na posilování mediální gramotnosti veřejnosti. Žáci a studenti na nich získají podněty a prostor pro vytváření vlastních veřejně prospěšných projektů. Účast v programu je zcela bezplatná

Studentské týmy 

Studenti si v týmech o 3–5 členech vyberou téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech budou chtít věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Náš program jim předá znalosti a kompetence, jak realizovat vlastní projekt, skrze který s  tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýší mediální gramotnost nejen sobě, ale také ve své komunitě nebo ve svém okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen také na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory).

  • Do programu se hlásí studenti ve věku 13 až 17 let spolu se svým vyučujícím, který má roli garanta a studenty při realizaci projektů podporuje. 
  • Program cílí především na podporu mediální gramotnosti v mimopražských regionech, setkání a workshopy budou probíhat v Karlovarském, Libereckém, Plzeňském a Ústeckém kraji

Přihlásit týmy

Nabídka pro vyučující 

Zajímá vás mediální vzdělávání a rádi byste se jako vyučující ještě lépe orientovali v tématech, jako jsou mediální manipulace nebo propaganda? Tak právě pro vás jsme vypsali dva celodenní semináře o dezinformacích a současné ruské propagandě. Vysvětlíme si na nich pojmy jako konspirační teorie nebo dezinformace, které se staly nedílnou součástí informačního prostoru. Pomocí metody pěti klíčových otázek vyzkoušíme analyzovat konkrétní mediální sdělení a naučíme se tak odlišovat důvěryhodné informace od těch pochybných. Semináře jsou zdarma a jsou akreditované MŠMT.  

  • 15. listopadu: Krajská vědecká knihovna v Liberci 
  • 9. prosince: učebna Krajské knihovny Karlovy Vary 

Přihlásit se na semináře 

 

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondů ve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.