Projekty mediálního vzdělávání

Tento školní rok se se svými studenty můžete nově přihlásit do vzdělávacího programu se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti. Studenti se v něm naučí, jak vdechnout svým nápadům život – jak dát svým myšlenkám formu a uvést je v realitu v podobě vlastního projektu. 

Studenti si v týmech o 3–5 členech vyberou téma v oblasti mediálního vzdělávání, kterému se ve svých projektech budou chtít věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). Náš program jim předá znalosti a kompetence, jak zrealizovat vlastní projekt, ve kterém s tímto tématem osloví veřejnost. Studenti tak zvýší mediální gramotnost nejen sobě, ale také ve své komunitě nebo ve svém okolí. Zvláštní důraz je v tomto projektu kladen také na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory) 

Do programu se hlásí studenti ve věku 13–17 let spolu se svým vyučujícím, který má roli garanta a studenty při realizaci projektů podporuje.   Při přihlašování na projekt studentské týmy mohou a nemusejí mít vybrané konkrétní téma projektu, na prvním setkání dostanou mnoho podnětů a během projektu velkou dávku podpory.

V rámci programu na vás čekají: 

  • setkání plná inspirace a praktických workshopů, 

  • příprava a realizace vlastních projektů, 

  • spolupráce s odborníky a mentory, 

  • metodická příručka, 

  • evaluační setkání, 

  • průběžná podpora od týmu JSNS. 

Setkání budou zahrnovat i workshopy a aktivity pro vyučující-garanty (např. vedení diskusí, projektové vzdělávání). 

Celý projekt bude realizován od prosince 2022 do května 2023, první setkání proběhne 2.–4. prosince 2022. 

Jednotlivá setkání proběhnou v níže jmenovaných krajích. 

Kdo se může hlásit 

  • Jakožto vyučující se můžete zapojit se studentským týmem ze své školy či instituce

  • Program je určen pro týmy z Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje.  

  • Účast na programu je bezplatná. Náklady na ubytování, stravu a cestu budou hrazeny. 

Na projekt se můžete hlásit zde:

Chci se přihlásit

V případě, že nejste na našem portálu registrováni, učiňte tak zde. Poté se již snadno přihlásíte. 

Přihlašování na projekt se uzavírá 31. 10. 2022 nebo při naplnění kapacity. 

Zájemcům brzy poskytneme více informací na chystaném online informačním setkání.   

V případě dotazů pište na petra.kacabova@jsns.cz    

Kalendář projektů mediálního vzdělávání

říjen 2022                 

Online informační setkání pro vyučující  

říjen 2022 

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022. Vyplnění přihlášky vám zabere jen několik minut. Přihlásit můžete týmy složené ze studentů ZŠ a SŠ od 13 do 17 let

prosinec 2022 

Inspirační akce proběhne 2. prosince 2022 při příležitosti úvodního setkání studentských týmů. Tato akce je určena účastníkům projektu i široké veřejnosti. Jejím cílem je namotivovat lidi k vyvíjení vlastních aktivit. Na setkání pozveme představitele zajímavých projektů především z oblasti mediálního vzdělávání a mezigeneračního učení. Těšit se můžete na zajímavé diskuze a spoustu inspirace.   

prosinec 2022 

Úvodní setkání studentských týmů se uskuteční 2.–4.prosince a plynule naváže na inspirační akci.  Na setkání se studenti seznámí s tím, jaká různorodá témata pokrývá mediální vzdělávání a jak se dotýkají našich každodenních životů. Osvojí si příklady dobré praxe, jak o těchto tématech vzdělávat s přihlédnutím ke specifickým cílovým skupinám, např. seniorům. Dále si osahají základy projektového plánování a práce v týmu.  

únor 2023 

Během února 2023 proběhne druhé setkání studentských týmů, kde spolu se studenty tematicky navážeme na předchozí setkání. Kromě světa médií se budeme věnovat dalším fázím projektového vedení,  např. i tomu, jak dát o svém projektu vědět. Navíc se zaměříme na schopnosti studentů argumentovat mediální a další kontroverzní témata.  

únor až květen 2023 

Mezi druhým a třetím setkáním se studenti budou s podporou vás a JSNS věnovat plánování a realizaci vlastních projektů. Rovněž budou mít k ruce mentora či odborníka přesně na míru svému týmu a projektu.  

květen 2023                             

Na závěrečném setkání si studenti sami zhodnotí, jak jim práce na projektech šla a co všechno se během něj naučili. Týmy se na něm navzájem pochlubí výsledky svého snažení a vše náležitě oslavíme. Zamyslíme se nad tím, co se podařilo dobře, co hůře a co by šlo příště udělat lépe. V neposlední řadě studentům ukážeme, jak mohou své projekty dále rozvíjet, jak neztrácet motivaci nebo jak jinak se mohou angažovat

Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.