Upozorňujeme vás na film Punam – dívka z Nepálu

27.4.2015 / JSNS

Povídejte si s žáky o aktuální situace v Nepálu a zařaďte téma do výuky. V souvislosti s děsivým zemětřesením, které se odehrálo během víkendu, vám chceme doporučit dokumentární snímek o nelehkém životě devítileté Punam.

Dokumentární snímek z roku 2005 se věnuje životě malé dívky, která po smrti maminky zůstala pouze s otcem a bratrem Krišnou. Sama se musí postarat o domácnost a zastat roli pečovatelky i hospodyně. Punam by chtěla být  učitelkou, aby mohla pomáhat dětem, které se ocitnou ve stejné situaci. Přestože film nepojednává o humanitární katastrofě, mnoho dětí se nyní v Nepálu může do identické situace jako Punam dostat. 

Film byl součástí vzdělávací sady Průřezová témata, kterou jsme vydali v roce 2007. K ní jsme připravili tři aktivity do hodin a otázky a odpovědi, které se věnují dětské práci (všechny dokumenty si můžete stáhnout):
Aktivita 1: Chudí a bohatí
Aktivita 2: Pětilístek
Aktivita 3: Práva dětí
Otázky a odpovědi

 

Člověk v tísni zahájil na místě humanitární pomoc, kam vyslal čtyřčlenný tým. Rovněž vyhlásil veřejnou sbírku. Pokud chcete svým příspěvkem pomoci i vy, pak můžete na účet SOS NEPÁL 54333345/0300.