Spustili jsme registrace do Týdnů mediálního vzdělávání. Nabídnou celodenní vzdělávací akci, materiály do výuky a diskuze s novináři v regionech

19.3.2024 / Mediální vzdělávání

Již po osmé se můžete zapojit do projektu na podporu mediální gramotnosti s názvem Týdny mediálního vzdělávání. Během nich pro vás pořádáme celodenní vzdělávací a networkingovou akci Veletrh mediálního vzdělávání, zapojit se se svými třídami můžete i do tří debat s novináři v Brně, Ostravě a Plzni. Prohloubit své znalosti ze světa mediálního vzdělávání budete moci na speciálních seminářích a v neposlední řadě můžete čerpat ze široké nabídky výukových materiálů. Týdny mediálního vzdělávání se konají od 6. do 17. května. Registrovat se do nich mohou vyučující základních a středních škol, a to jak ti, kteří se mediální gramotnosti věnují dlouhodobě, tak nováčci mediálního vzdělávání.

"Letošní Týdny mediálního vzdělávání startují jen pár dní poté, co si celý svět 3. května připomíná Mezinárodní den svobody médií. Právě podpora nezávislé seriózní žurnalistiky, která je pilířem demokratické společnosti, je jedním z cílů celého projektu. Letošní ročník je také výjimečný tím, že přímo předchází volbám do Evropského parlamentu. Jsou to právě předvolební kampaně a volby samotné, které jsou v médiích často ovlivněny fake news a dezinformacemi. Nejen proto se snažíme v JSNS skrze Týdny mediálního vzdělávání, ale i celoročně dostupnou nabídku materiálů do výuky rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků základních škol a studentů středních škol v celé České republice," říká vedoucí týmu mediálního vzdělávání Marianka Macková. Pro registraci do níže představených akcí pro vyučující a další vzdělavatele a získání nabídky materiálů z portálu JSNS.CZ je potřeba včas vyplnit přihláškový formulář na webu JSNS.CZ/TMV.

Registrovat se do TMV 2024

Veletrh mediálního vzdělávání

Novinkou letošních Týdnů mediálního vzdělávání je celodenní vzdělávací a networkingová akce s názvem Veletrh mediálního vzdělávání. Koná se 7. května v Centru současného umění DOX v Praze. Na Veletrhu získáte nové znalosti, dovednosti a inspiraci ze všech oblastí mediálního vzdělávání. A to formou workshopů se zkušenými lektory, panelových diskuzí s novináři a odborníky, a také stánků s interaktivními prvky organizací, které se mediálnímu vzdělávání věnují. Veletrh je akce určená pro všechny vyučující, začínající i zkušené, další vzdělavatele (ředitele škol, metodiky prevence, knihovníky) a studenty vysokých škol pedagogického zaměření, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v této oblasti a získat další inspiraci nejen do výuky.

V průběhu dne se budete moci zúčastnit dvou panelových diskuzí s novináři: Svoboda médií a Média a (EU) volby. Po celý den budou na Veletrhu také probíhat praktické workshopy s odborníky, které kromě Jednoho světa na školách pořádají další organizace působící na poli mediálního vzdělávání (Občankáři.cz, Replug.me, Zvolsi.info, Stužák a další). Seznámit se můžete také s fungováním médií, a to skrze interaktivní místnosti a stánky jednotlivých redakcí. Vyzkoušíte si online hry, virtuální realitu nebo projekce filmů s mediálně-vzdělávací tematikou.

Debaty s novináři v Brně, Ostravě a Plzni

Setkání s novináři umožní v letošním roce Týdny mediálního vzdělávání skrze tři debaty na téma "Novinářská profese a vše, co se jí týká". Debaty se uskuteční v Plzni, Brně a Ostravě. Konat se budou ve velkých sálech s kapacitou pro cca 120 studentů. Debaty jsou určené pro studenty středních škol. V Plzni se debata uskuteční 10. května, v Brně 16. května a den na to 17. května pořádá JSNS debatu s novinářským hostem v Ostravě. Všemi debatami provádí moderátor Michael Rozsypal, hosté budou brzy upřesněni.

Kompletní nabídka TMV 2024

Materiály, semináře a speciální nabídka pro odborné školy

Jako každý rok, i letos můžete během Týdnů mediálního vzdělávání využít širokou nabídku speciálně vybraných materiálů do výuky z portálu JSNS.CZ. A to jak audiovizuální lekce k mediálnímu vzdělávání, tak tištěné plakáty a publikace, které přihlášeným učitelům zašleme zdarma před začátkem akce. Součástí nabídky bude i zbrusu nová aktivita s názvem Obraz EU v médiích.

Práci s výukovými materiály se budou věnovat také dva semináře pro pedagogy v Brně a Českých Budějovicích na téma "Jak se neztratit v záplavě informací". Konkrétně se na nich budeme spolu s hosty věnovat tomu, jakým způsobem můžeme čelit ohromnému množství mediálních sdělení a informací a jak rozlišit seriózní zprávy od mediálních manipulací či dezinformací. Součástí semináře bude i debata s novinářem či novinářkou s dlouholetými zkušenostmi z tuzemských médií.

Vyučujícím ze středních odborných škol a učilišť nabízíme během Týdnů mediálního vzdělávání také speciální podporu a pomoc, a to v podobě ukázkových hodin na míru společně s konzultacemi s vyučujícími, kteří mají s implementací mediální výchovy s materiály JSNS již bohaté zkušenosti. To vše doplní odborná publikace a pomoc s přípravou výukového plánu. Registrace ke speciální nabídce pro střední odborné školy a učiliště probíhá do 12. dubna.

Zajímá mě nabídka pro SOU a SOŠ