Proč má smysl vyprávět příběhy bezpráví?

17.12.2020 / Příběhy bezpráví

Před více než třiceti lety padl v tehdejším Československu komunistický režim. Skončilo devastující období tzv. normalizace, zmizela železná opona. Mohli jsme se konečně svobodně nadechnout, bez obav z perzekuce projevovat svoje názory, mohli jsme cestovat. Dočkali jsme se demokracie. Nastoupili jsme nesnadnou cestu vyrovnávání s totalitní minulostí. Součástí tohoto procesu je i dlouhodobá péče o historickou paměť: abychom nezapomněli, jak vypadalo uvedení zdánlivě ušlechtilé komunistické ideologie do praxe, abychom odolali relativizujícím výkladům minulosti a dokázali nejmladší generaci zprostředkovat informace o období nesvobody a zločinné podstatě totalitních režimů. K tomu by měla zásadně přispívat školní výuka. Avšak ještě několik let po listopadu 1989 končil na řadě škol výklad dějepisu druhou světovou válkou – a bohužel to platí dodnes.

V reakci na tento stav vznikl v roce 2005 vzdělávací projekt Příběhy bezpráví. Z jeho názvu je zřejmé, že nejmladší generaci přibližujeme totalitní systém a jeho mechanismy prostřednictvím konkrétních osudů, zpravidla zachycených v dokumentárních filmech. Přes sedmdesát filmových titulů tvoří základ audiovizuálních lekcí k výuce soudobých československých dějin. Tyto lekce jsou zdarma k dispozici pedagogům na portálu JSNS.CZ. Všechny obsahují rozsáhlé informační materiály zpracované desítkami historiků a publicistů, aktivity do vyučovacích hodin, pracovní listy, odkazy na další relevantní zdroje a jiné vhodné pomůcky. Letošní novinkou je pak průvodce Krok za krokem moderními čs. dějinami, což je audiovizuální učebnice sestavená z materiálů našeho portálu. Tyto materiály využívá každý pracovní den zhruba sto učitelů dějepisu. Každý rok v listopadu organizujeme Měsíc filmů na školách, při němž na stovkách škol probíhají projekce filmů a následné debaty s pamětníky, vězni komunistického režimu, filmaři a historiky. Takových setkání proběhlo již téměř devět tisíc a zúčastnilo se jich bezmála čtyři sta tisíc žáků základních a středních škol.

K předlistopadovému režimu nepřistupujeme „nestranně“. Předpokládáme platnost jistých morálních hodnot, tudíž se nevyhýbáme hodnotícím soudům. Rozlišujeme mezi dobrým a zlým, mezi postoji zásadovými, opatrnickými a kolaborantskými. Zároveň pátráme po motivacích takového jednání, přičemž zohledňujeme dobový kontext a ověřitelná fakta. Vykládat minulost „objektivně“ a „nestranně“ lze jen v tom smyslu, že člověk, ať už historik, publicista či vyučující, vědomě nelže a nezkresluje pravdu, že svá hodnotící měřítka neskrývá – nikoli tím, že předstírá, že nemá žádný názor.

Při vzdělávacích aktivitách nejsme vedeni nějakou „antikomunistickou ideologií“ – je ovšem pravda, že trvalý antikomunistický postoj považujeme za stejně důležitý jako například antinacismus nebo antirasismus. To vše podle nás patří k základní výbavě demokratů. Naším dlouhodobým cílem je přispět k tomu, aby si mladí lidé uvědomovali, k jak hrůzným důsledkům vedly nacistická a komunistická ideologie, aby byli obezřetní, uslyší-li například báchorky o pozitivech socialismu, aby uměli rozpoznat autoritářské tendence, které oslabují či přímo ničí demokracii, a dokázali vystupovat na její obranu. Snažíme se rozvíjet mediální gramotnost žáků a studentů, schopnost orientovat se v záplavě informací, rozlišovat mezi těmi, které jsou založeny na faktech a těmi lživými – a přitom si uvědomovat obrovský vliv masmédií v současném světě a význam kvalitní a nezávislé žurnalistiky. Vedeme náctileté k tomu, aby byli citliví na vyvolávání nenávisti, odolní vůči populismu, demagogii a manipulaci, aby chápali svoji spoluzodpovědnost za stav společnosti a angažovali se ve veřejném dění.

Děkuji všem spolupracujícím vyučujícím a odborníkům, všem jednotlivcům i institucím, kteří nás podporují.

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS