Jeden svět na školách – ONLINE VÝUKA

V souvislosti s uzavřením škol dočasně volně zpřístupňujeme veškerý obsah vzdělávacího portálu JSNS.CZ, aby s ním mohli vyučující pracovat při vzdálené výuce žáků. Filmy a další materiály mohou využívat také rodiče se svými dětmi.  

Každý den publikujeme tipy a doporučení na použití audiovizuálních materiálů z jednoho z našich hlavních tematických okruhů: mediální vzdělávání, sociální problematika, lidská práva a globální rozvojové vzdělávání, moderní československé dějiny, životní prostředí, cizojazyčné lekce. 

Všechny online lekce jsou řazené do kategorií také podle stupně vzdělávání. Vyberte si vhodnou lekci pro žáky I. stupně základní školyII. stupně základní školy nebo středních škol

 

Tipy dne

9. 4.–13. 4. – Velikonoční prázdniny

 

Středa 8. 4. – Mediální vzdělávání / Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: internet, sociální sítě, YouTube

Kocour a Filip mezi sebou soutěží, kdo na sociální sítí získá víc lajků. Bude to Kocourovo nové „selfíčko“, nebo Filipovo roztomilé štěňátko? S lajky jako by se na internetu roztrhl pytel. Čím víc jich nějaká fotka nebo příspěvek má, tím spíš si myslíme, že se ostatním líbí. Jakou váhu jim ale ve skutečnosti přičítat, a opravdu každý, kdo něco lajkuje, tím touží vyjádřit, že se mu příspěvek líbí? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na papír napíšeme „Radost mi dělá…“ a „Záleží mi na…“ a dítě každou větu doplní třemi slovy. K papíru se vrátíme po projekci filmu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Podívejte se společně s dítětem na několik videí jeho oblíbeného youtubera (případně vyberte nějakého z žebříčku nejsledovanějších českých a slovenských youtuberů). Zeptejte se ho, zda by daným videím dalo lajk (palec nahoru), nebo ne a proč. Poté se zaměřte na to, kolik videa dostala lajků a palců dolů. Debatujte s dítětem o následujícím: Jsou lajky a palce dolů měřítkem kvality daných videí? Je jednodušší lajkovat, anebo vysvětlovat, proč se mi něco líbí? Proč se mi některá videa líbí a jiná ne? 

Vraťte se pak v debatě k myšlence seriálu, že kliknout na lajk i palec dolů je velmi snadné. Vysvětlete jim, že to lidé to často dělají bezmyšlenkovitě, z nudy, nebo protože tak jednají jejich kamarádi, a nemá tak cenu lajkům přikládat velký význam. 

Na závěr se vrátíme k papíru, na kterém jsou poznámky z aktivity před projekcí filmu. Ptáme se dítěte, jestli jsou pro ně věci, které uvedlo, důležitější než sběr lajků. 

 

Související aktivita: 

Sbírej lajky – Zahrajte si s dítětem hru na sběr lajků.  

Pravidla hry: Nejdříve stanovte, jak dlouho bude hra trvat – například od 8 ráno do 9 večer. Dále řekněte dítěti, že za každý splněný úkol ze seznamu získá lajk. Lajky by mělo fyzicky dostávat a na jednom místě je shromažďovat, můžete například vystříhat lajky z tohoto pracovního listu. Vyberte takové úkoly, které považujete za vhodné, např. domácí práce typu úklid pokojíčku, vypracování domácích úkolů do školy nebo vtipné či kreativní úkoly; nebo odměňte dítě lajkem za to, když někoho v rodině rozesměje, nakreslí obrázek apod. Nemělo by ale jít o činnosti, které dítě tak jako tak během dne vykonává; mělo by mít možnost svobodně se rozhodnout, zda chce úkol splnit a získat tak lajk, nebo ne.   

Na konci hry sečtěte, kolik dítě získalo lajků a reflektujte celou hru. Bavte se s ním o tom, jak ke hře přistupovalo: 

Šlo ti především o to získat co nejvíc lajků? 
Proč pro tebe bylo lajky získávat? 
Cítil/a by ses hůř, kdybys měl/a méně lajků? Proč?  
Rozhodoval/a ses spíš podle obsahu úkolů než podle toho, zda za ně získáš lajk? (zda pro něj byly zajímavé, zábavné).  
Nebo jsi chtěl/a splněním úkolů udělat radost rodičům? 
Objevily se jiné okolnosti, které měly vliv na to, zda jsi úkol splnil/a? 

Dítě by si mělo uvědomit, že není důležité, zda nasbíralo dva, pět nebo 20 lajků. Je to jen číslo, které nic moc neznamená, a Vy ho máte rádi stále stejně.  

 

Další aktivita: 

Děti online (Zachy) – Jak se asi cítí tvůrce videa, když dostane mnoho negativních ohlasů nebo palců dolů? 

Pusťte dítěti dokument Děti online (Zachy) a poté prozkoumejte Zachyho YouTube kanál. Zachy je poměrně často terčem „hejtrů” (lidí, kteří ho urážejí a nadávají mu) a jeho videa získávají relativně velké počty palců dolů a negativních komentářů. Diskutujte spolu o tom, proč má někdo potřebu palce dolů dávat a psát ošklivé komentáře. Vysvětlete, že vyjadřovat se na internetu ošklivě (např. na YouTube a jiných sociálních sítích) je mnohem jednodušší, než stejná slova říkat z očí do očí – kvůli domnělé anonymitě; lidé takto mnohdy jednají z nudy, chtějí vypadat zajímavěji nebo protože Zachymu či jinému youtuberovi závidí.  

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ   Globální rozvojové...
Rozbalit

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ
 

Globální rozvojové vzdělávání, Sociální problematika

Téma: chudoba, rodina 

Erdenchimeg je jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Nezapomíná ale snít. Ráda by se stala profesionální hadí ženou. Na přímluvu samotné trenérky dostává dívka životní šanci navštěvovat prestižní akrobatickou školu. Přestože se mezi dívkami z bohatých rodin cítí nepatřičně, odhodlaně pokračuje a podstupuje náročný a bolestivý trénink. Nejde jí totiž jen o zábavu. Stát se akrobatkou je šance, jak si splnit sen a uživit sebe i rodinu.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Životní cíle a sny – Před projekcí filmu vybídněte žáky, aby zapsali veškeré myšlenky, nápady a asociace na téma Mé životní sny a cíle. Své odpovědi zaznamenají na papír nebo do dokumentu v počítači (např. Microsoft Word či jiného programu) a mohou je diskutovat s rodiči nebo sourozenci. 

Poté si představí, že se přenesli 15 let do budoucna a jejich životní sny a cíle se naplnily. Úkolem žáků je vytvořit myšlenkovou mapu (podle vzoru) a pomocí obrázků, symbolů či slov vyjádřit, co vše se musí stát, aby se jejich sny naplnily.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Žáci se poté opět podívají na svoji myšlenkovou mapu a označí ty obrázky, symboly nebo slova, které vedly k naplnění snů a cílů u nich i u hadí dívky Erdenchimeg. O těchto obrázcích, symbolech a slovech žáci mohou debatovat s rodiči či se sourozenci. Nakonec se žáci zamyslí nad níže uvedenými otázkami a své odpovědi a názory nahrají na telefon nebo do počítače jako video či audio nahrávku:
 

 1. Co vás na Erdenchimeg zaujalo?   
 2. Čím je pro vás inspirativní?  
 3. Co je pro ni v životě nejtěžší?  
 4. Jaké myslíte, že je poselství filmu?  
 5. Co vás ve filmu zaujalo?

Výsledný soubor Vám zašlou e-mailem nebo přes Vámi zvolený komunikační kanál.  

 

Související aktivita: 

Prezentace o Mongolsku – Žáci vytvoří v Microsoft PowerPoint či jiném programu krátkou prezentaci o Mongolsku. Měli by zmínit zajímavá fakta, která je osobně zaujala, spíše než vypisovat základní geografické a demografické údaje. Mohou přidat fotky, obrázky i krátká videa. 

Prezentaci Vám žáci zašlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

 

Zavřít

×

Proč zabili své sousedy

Střední škola   Globální rozvojové...
Rozbalit

Proč zabili své sousedy

Střední škola
 

Globální rozvojové vzdělávání, Mediální vzdělávání

Téma: krizové oblasti, propaganda

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Nástrojem genocidy se zde stal rozhlas. Podle svědků ve vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, často zaznívaly výzvy k zabíjení pomocí zemědělských nástrojů, nezřídka se ozývala i konkrétní jména. Odhalit viníky genocidy dostal za úkol mezinárodní tribunál v sousední Tanzanii. Ve vězení se ocitly statisíce Hutuů, kteří ve většině případů popírali jakoukoli vinu. Sedmnáctiletý François, který byl po třech letech věznění propuštěn na svobodu, se přiznal k vraždě čtyř dětí. Podle něj se rádio Milles Collines, přezdívané jako „rádio mas“, podílelo na provokaci k nenávisti a zabíjení značnou měrou. Lidé se při jeho poslechu začali stávat podezíravými a obviňovali své sousedy a příbuzné z nepřátelství. Dokument ukazuje, jak silné mohou být účinky médií, když dokážou v tak krátkém čase rozvrátit rodiny, vymazat léty prověřené vztahy a vzájemnou důvěru.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu si studenti sepíšou několik základních bodů o tom, co vědí nebo zjistí o: 

 1. historii konfliktu ve Rwandě, 
 2. nacistických perzekucích židovského obyvatelstva během 2. světové války. 

Informace si mohou dohledat na internetu a text zpracovat do dokumentu v počítači nebo na papír. 

Poté studenti napíšou několik tipů, kdo je mladík na obrázku, jak asi žije, co dělá či studuje, příp. jaké má problémy. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film.  

Vyzkoušejte metodu Pětilístek – studenti napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:   

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu)  
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu  
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 
   

Následně studenti vyplní pracovní list: uvedou, jak se po projekci filmu změnil jejich pohled na mladíka z obrázku, Françoise, zamyslí se, kdo za vraždění nese největší podíl viny atd. Mohou si jej vytisknout nebo odpovědi zpracovat do již vytvořeného dokumentu. 

V další části aktivity pracují studenti s materiálem 1 a 2, zaměřenými na represe namířené proti Tutsiům v době genocidy ve Rwandě a protižidovská nařízení v době 2. světové války. Podle vzoru si vytvoří tabulku a vždy do stejného řádku zapisují opatření, která jsou si svým charakterem podobná. Studenti zakroužkují ta opatření, která jsou si podobná nejvíce a následně odpovídají na otázky (odpovědi zapisují do tabulky): 

 1. Jakou roli sehrála v obou případech masová média? 
 2. Byli občané zmanipulováni vládní mocí? 
 3. Jak se můžeme bránit manipulaci? 

Poznámka: Doporučujeme aktivitu zadat ve třídě, kde jste se už situaci Židů během 2. světové války a holokaustu věnovali. Případně lze tuhle část aktivity vynechat a pracovat jen s pracovním listem. 

 

TIP: Více o genocidě ve Rwandě a historii a současnosti Rwandy najdete v Otázkách a odpovědích k filmu. 

 

Související aktivita: 

Etnický konflikt (projekt) – Zadejte studentům k vypracování menší projekt zaměřený na vyhledávání a zpracovávání informací. Požádejte studenty, aby popřemýšleli a sepsali na papír nebo do dokumentu v počítači vše, co je napadne k tématu etnický konflikt.

Následně mají za úkol napsat vlastní definici etnického konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu nebo se doptat rodičů. Každý student pak vyhledá informace o 2–3 etnických konfliktech na vybraném kontinentu (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika).

Mezi informacemi by neměly chybět následující údaje: 

 1. Země  
 2. Strany konfliktu 
 3. Přibližná doba vzniku konfliktu 
 4. Možná příčina konfliktu 
 5. Zdroje, ze kterých studenti čerpali 

Výstupy mohou studenti zpracovávat například v programu Microsoft PowerPoint, Prezi (po registraci je dostupná zkušební verze zadarmo) nebo jiném preferovaném programu. Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

 

Úterý 7. 4. – Životní prostředí

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. V tomto spotu půjde o recyklaci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti na papír vypracují odpovědi na tři otázky: 

Co to je recyklace? 

Které materiály se nejčastěji recyklují? 

Proč je recyklace potřebná?  

Poté s nimi odpovědi projděte, popřípadě je doplňte. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Plakát – Lvi ve spotu recyklovali, jak to je u Vás doma? Nechte děti vytvořit plakát (například jako koláž), na který namalují či nalepí všechny materiály, které u Vás doma recyklujete. Ke každému materiálu napíší alespoň jednu věc, která se z recyklovaného materiálu vyrábí (např. ze skla se dají vyrobit nové vázy, z plastu igelitové tašky, z papíru obal na vajíčka apod.).  

Hotový plakátek můžete vyfotit a poslat i s úvodními odpověďmi vyučující nebo vyučujícímu. 

 

Související aktivita: 

KVÍZ: Recyklace papíru – Vyplňte s dětmi následující test týkající se recyklace papíru. Odpovědi děti mohou zkusit dohledat na internetu. Správně výsledky najdete v PDF v odkazu pod tabulkou. (Jedna z otázek má dvě strávné odpovědi.)

 

Otázka A B C
1. Kolik stromů zachrání recyklace jedné tuny papíru? 7 17 27
2. Kolik stromů se denně na celém světě kácí kvůli výrobě toaletního papíru?  27 2700 27000
3. Ve které zemi se poprvé recykloval papír?  Japonsko Čína USA
4. Který papír nepatří do modrého kontejneru?  obal od vajíček kapesník kartonová krabice
5. Kolikrát se smí recyklovat papír? 3x 5x 7x

 

Správné výsledky najdete v PDF.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

 

Zavřít

×

Just Eat It

II. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Just Eat It

II. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek jde v ruku v ruce s nesmyslnými „kosmetickými“ standardy, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáky čeká projekce filmu o plýtvání jídlem a o mladém páru, který chtěl tento problém na individuální úrovni řešit. Žáci před jeho zhlédnutím napíší do dokumentu v počítači (využijí např. Microsoft Word) poznámky a nápady k jedné z následujících otázek: 

Jak řešíš plýtvání jídlem u vás doma? 

Kdyby ses rozhodl řešit plývání jídlem u vás doma, jak bys postupoval? 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Nápady a poznámky, které měli žáci před zhlédnutím filmu, doplní o ty, které nabízí závěr filmu a dokument Otázky a odpovědi

PROJEKT: Ze souhrnu nápadů vyberou pět, které je pro ně reálné plnit celý týden, a zkusí je realizovat (či se tím způsobem chovat). Po týdnu napíší zamyšlení (200 slov) nad tím, na co během tohoto týdenního projektu přišli a co se o sobě dozvěděli.  

Všechny texty Vám následně zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Jídlo v koši – Žáci doma sledují 14 dní odpadkový koš a zapisují si, jaké jídlo se u nich doma vyhodilo – po vyhodnocení s rodiči vymyslí pravidla, která by mohli zkusit dodržovat, aby k vyhazování nedocházelo. 

Pokud se u nich žádné jídlo nevyhodilo, napíší tzv. Desatero, jež by měli dodržovat lidé, kteří potraviny běžně vyhazují. 

Text Vám zašlou způsobem, který máte pro komunikaci zvolený. 

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Krev v mobilech

Střední škola   Životní...
Rozbalit

Krev v mobilech

Střední škola
 

Životní prostředí, Globální rozvojové vzdělávání

Téma: environmentální chování, krizové oblasti, dětská práce, fair trade

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu? A že každé zavolání z mobili nepřímo podporuje největší válečný konflikt od doby druhé světové války, ve kterém padlo víc než pět milionů lidí? Ne, to není žert – bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki Poulsen při svém pátrání šokován zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s válkou o naleziště minerálů v Kongu nic společného. Vypraví se proto do jednoho z největších dolů v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou, stejně jako všudypřítomná korupce. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu zadejte studentům provést malý průzkum. Jejich úkolem je oslovit minimálně 10, maximálně 20 spolužáků, kamarádů nebo členů rodiny a položit jim následující otázky: 

 1. Kolik máš momentálně mobilních telefonů? 
 2. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon někdy během posledních 12 měsíců? 
 3. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců kvůli jeho závadě? 
 4. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců, aniž by ten starý byl porouchaný? 
 5. Vlastnil jsi za celý svůj život 5–10 mobilů?  
 6. Patříš k těm, kdo za celý svůj život vystřídali více než 10 mobilů?  

Výsledky mohou studenti zpracovat do grafů nebo vytvořit přehlednou souhrnnou tabulku (využitím např. Microsoft Excel) a několika větami je shrnout.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Dále se studenti vrátí k výsledkům vlastní ankety a zhodnotí je (jako souvislý text, v bodech apod.). Hodnocení nemusí být dlouhé, ale mělo by se zaměřit na to, do jaké míry sledovaná skupina (ne)dodržuje zásady udržitelného rozvoje. Pomoci jim v tom mohou Zásady udržitelného rozvoje.

 

Související aktivita: 

Na závěr předcházející aktivity či jako její alternativu mohou studenti provést reflexi celého tématu pomocí reflexní metody R.A.F.T. Ta pomáhá studentům vžít se do vybrané role a jako pisatel srozumitelně komunikovat svou myšlenku či poselství konkrétnímu adresátovi. Smyslem metody je mimo jiné vést studenty k využívání rozličných formátů psaní, strategií sdělení a kreativitě.

Studenti si nejprve vyberou roli, ve které budou psát, dále komu bude psaní adresované, formu textu a následně dílčí téma. Délka textu by měla být spíše kratší (max. 1800 znaků). 

R (Role) - Za koho budou studenti psát? Kdo je autorem textu? (např. student, jeho generace, novinář, Chance – kluk z DRC, místní politik, pracovník neziskového sektoru, či může být autor neživý, např. mobil samotný. 

A (Adresát) - Koho chce autor oslovit? Např. vrstevníky, politiky, rodiče, prezidenta, ochránce přírody, firmy jako Nokia, mezinárodní organizace např. OSN aj.  

F (Forma) - Jakou formu bude text mít? Např. dopis, plakát, stížnost, petice, novinový článek, příspěvek na sociální síť, leták aj.  

T (Téma) - O čem chce autor adresáta informovat? Zvolte si konkrétní téma, o kterém chcete psát. 

Výsledný text Vám žáci mohou zaslat vhodným elektronickým komunikačním kanálem, např. e-mailem. Sami studenti nebo i Vy můžete dopisy poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

 


Tipy na online lekce z předchozích dnů

Všechny lekce jsou členěny do kategorií na základě stupně vzdělávání:

a podle tematických okruhů:

Nabídka dalších filmů a výukových materiálů 

Kromě každodenních tipů můžete využívat veškeré audiovizuální lekce JSNS, které jsme dočasně všem zpřístupnili. V seznamu můžete hledat podle témat nebo pomocí podrobnějšího vyhledávání.  

Proč využívat výukové materiály JSNS v době, kdy jsou školy zavřené? 

Společné sdílení dokumentárních filmů v domácím prostředí může být jakýmsi návratem k dobám, kdy se doma vyprávěly příběhy. Ty na webu JSNS.CZ jsou autentické, silné a nutí přemýšlet – nejen nad fakty, ale i nad našimi emocemi, rolemi, názory a postoji. Zkušenost ukazuje, že s využitím aktivit, které k filmům nabízíme, se daří svět reflektovat v hlubších souvislostech a přijímat různost názorů ne jako konflikt, ale jako možnost vzájemného obohacení.  

Máte dotazy?  

Pokud máte jakékoli otázky, tipy nebo připomínky, neváhejte nám napsat