Moderní československé dějiny

Seznamujte žáky s československými dějinami. Objevujte s nimi příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty.

Přinášíme výber filmů vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Vyberte si lekci pro žáky I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ a středních škol.

Normalizační loutka

I. stupeň ZŠ – vyšší ročníky   Moderní...
Rozbalit

Normalizační loutka

I. stupeň ZŠ  vyšší ročníky
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace 

Snímek Normalizační loutka se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší.  
 

Specialita tohoto filmu: Na dvou místech má dítě možnost interaktivně vstoupit do děje – zamyslet se nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu. Doporučujeme děti na tuto skutečnost před zhlédnutím filmu upozornit.    


PŘEHRÁT FILM   

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Skaut, nebo pionýr? – Děti, si rozdělí papír A4 na tři sloupce: jeden sloupec nazvou SKAUT, druhý PIONÝR a třetí nechají bez názvu. Pod každý název napíšou, co je podle nich charakteristické pro skauta a co naopak pro pionýra. Mohou se přitom zeptat Vás – rodičů –, prarodičů, příbuzných nebo známých, popřípadě si informace vyhledat na internetu. Do třetího sloupce pak napíšou ty charakteristiky, které podle nich mohou obě organizace spojovat.   

Děti pokračují tím, že si přečtou dva následující sloupce: skautské a pionýrské zákony. Vybídněte je, aby jednotlivé zákony porovnaly a zkusily formulovat, čím se od sebe liší (co v pionýrských zákonech chybí a proč). 

 

Skautské zákony

Pionýrské zákony
Skaut je pravdomluvný. Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
Skaut je věrný a oddaný. Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Pionýr ctí hrdinství práce a boje. 
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
Skaut je zdvořilý. Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Pionýr se připravuje na vstup do Socialistického svazu mládeže.
Skaut je hospodárný.  

 

Pracovní listy: 

K aktivitě můžete využít pracovní list Skaut, nebo pionýr

 

Související aktivita: 

Jaká je hlavní postava? – Děti popíší postavu vlastními slovy a doplní své myšlenky a názory na ní k následujícím bodům: 

Vlastnosti: 
Co si myslí: 
Co říká: 
Co dělá: 
Proč to dělá (její motivace): 
Jak se obléká: 
Jak působí na ostatní: 
Proč se chová právě tímto způsobem (její argumenty): 

Podle Vašeho uvážení můžete vybrat jen některé z bodů.      

Zavřít

×

Věra 68

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Věra 68

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace 

Portrét bývalé sportovní šampionky, která se v období pražského jara neváhala zapojit do obrodného hnutí a později za to zaplatila krutou daň, natočila režisérka Olga Sommerová. Československá gymnastka Věra Čáslavská posbírala na nejvyšších soutěžích neuvěřitelných sto čtyřicet medailí. V roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa a popularitu získala doma i v zahraničí. Kvůli svému podpisu pod kritickým manifestem Dva tisíce slov však dopadla z kariérních výšin tvrdě na zem a komunistickým režimem byla dlouhá léta perzekvována. Po roce 1989 pracovala jako poradkyně Václava Havla, ovšem pak ji stihla rodinná tragédie a ona se znovu stáhla do ústraní. Na prahu sedmdesátky se s elánem vrátila do veřejného života, a právě v tomto období dokumentaristka Čáslavskou zachytila. Vznikla tak upřímná zpověď výjimečné ženy, která prokázala i v těžkých chvílích mimořádnou odvahu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci mají za úkol napsat co nejvíce vlastností Věry Čáslavské a roztřídit je na fyzické a povahové (například pomocí dvou barev písma). Následně z nich vyberou nebo podtrhnou ty, které jim přijdou nejdůležitější, aby byl člověk úspěšný. 

Na závěr sepíšou krátkou úvahu (200–400 slov) na téma V čem jsem dobrý/á, v níž se zamyslí nad tím, kterou oblast své činnosti považují za úspěšnou a jaké vlastnosti si myslí, že jim k tomu pomáhají.  

Texty zpracují do dokumentu v počítači nebo na papír a následně Vám je zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

Popis aktivity najdete i v pracovním listu Vlastnosti pro život

 

Související aktivita: 

Doporučte žákům, aby si přečetli Otázky a odpovědi. Dozvědí se zde o historickém kontextu doby a o dalších zajímavostech ze života Věry Čáslavské. 

Zavřít

×

Ženy Charty 77: Zina Freundová

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Ženy Charty 77: Zina Freundová

Střední škola
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace

Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty. Několik let po podepsání manifestu ji čekalo zatčení a brzy po propuštění brutální napadení tajnou policií ve vlastním bytě. Po tomto incidentu se společně s manželem rozloučili s nejbližšími a odjeli do Velké Británie. V nové zemi se živili manuálními profesemi a těžce trpěli odloučením od domova. Na osudové a emotivní chvíle vzpomínají kromě samotné Ziny Freundové i její blízcí přátelé a odpůrci komunistického režimu Jan Ruml a Petruška Šustrová. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Pošlete studentům odkaz na popis státu Arendel a vyzvěte je, ať si ho pozorně přečtou. 

Dále postupují podle zadání: 

Představte si, že žijete v Arendelu. Snažíte se sepsat všechny kroky, které Elvin Charmer podnikl a jsou v rozporu s mezinárodním právem (Všeobecnou deklarací lidských práv), abyste jej spolu s celou vládou mohli zažalovat u mezinárodního soudního tribunálu. Popište, jak tento totalitně řízený stát funguje v jednotlivých oblastech a jaké nástroje/postupy užívá k udržení své moci, jak dělá z lidí „poslušné ovce“. 

 

 1. Právní systém, ústava a volby
 2. Ozbrojené složky a soudnictví 
 3. Ekonomika, práce a zaměstnávání 
 4. Vzdělávání a školství 
 5. Kultura, volný čas a veřejné shromažďování
 6. Média, komunikace a cestování  

 

Pracovní listy: 

Můžete využít celý pracovní list

 

Související aktivita: 

Doporučte žákům, aby si přečetli Otázky a odpovědi, kde najdou další informace o Chartě 77 a akci Asanace.  

Zavřít

×

O zlém snu

I. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

O zlém snu

I. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: 2. světová válka, holocaust

Malá Eva měla panenku Haničku a brávala ji s sebou k babičce na oslavy svátku chanuka. Psala se 40. léta a nad Evropou se stahovala těžká mračna. Eva tehdy ještě netušila, že v následujících letech ztratí nejenom Haničku, ale i oba rodiče. Dokumentární film Pavla Štingla zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau. Patří mezi jedny z mála, kteří přežili pochod smrti. Nacisti ji totiž zapomněli ve stodole, kam na noc nahnali štvané ženy a děti. Eva našla nový domov v obci Postřekov, kde se jí ujala statečná rodina Jánových, která dívku v posledních válečných týdnech skrývala, a riskovala tak vlastní život. Režisér používá hranou rekonstrukci ilustrující předválečné šťastné dětství děvčátka a nový život v Postřekově. 

Díky filmu si děti si lépe představí tragédii holocaustu pomocí konkrétního osudu jedné dívky, která je navíc jejich vrstevnicí.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti si napíší na papír následující otázky: 

 1. Jak se jmenuje hlavní hrdinka? 
 2. Jakou hračku má nejraději? 
 3. Kam se musí s rodiči přesunout během 2. světové války?  
 4. Co dostala k jídlu ráno, v poledne a večer? 

Následuje projekce filmu. Doporučujeme Vám podívat se na film společně s dětmi. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu děti napíší k výše uvedeným otázkám odpovědi. O obsahu filmu si pak můžete povídat a případně nechat děti celý příběh dokončit podle jejich fantazie. Mohou tak učinit ústně nebo písemně.   

Dále se děti pokusí doplnit chybějící informace v textu Můj příběh psaném očima hlavní hrdinky Evy. Pracovní list jim můžete vytisknout či je nechat psát vynechané informace na samostatný papír nebo do dokumentu na počítači.  

 

Související aktivita: 

Přečtěte si Otázky a odpovědi vztahující se k filmu. S jejich pomocí pak můžete s dětmi diskutovat o tom, jaký byl osud Židů za války a co jim případně mohlo pomoci k přežití. 

Zavřít

×

Ostře sledované vlaky

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Ostře sledované vlaky

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny 

Téma: 2. světová válka, perly české kinematografie 

„Božský železničář“ – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Mladičkému Miloši Hrmovi, který nastoupil na místo eléva u dráhy, se nedaří pozbýt panictví, a protože na něho bere hezká konduktérka Máša, není divu, že mu jeho problémy s mužstvím vyplňují celý horizont. Vypadá to však, že se zahleděností do svého soukromého světa jsou na tom na zapadlém nádražíčku, kde Miloš slouží, všichni obdobně, a to navzdory zlým válečným časům. Film kolem diváka rozprostírá nostalgickou náladu, jiskří vtípky a drobnými anekdotami, vyzařuje čirou lyrickou krásu, a náhle se překlopí do tragédie. Drobná historka o malých lidech se promění ve velký příběh o krutosti války, lásce a smrti.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu žáci odpoví na následující otázky: 

Co pro tebe znamená slovo odvaha

Koho považuješ za odvážného

Potřeboval/a jsi někdy sám/sama dodat více odvahy nebo v jaké situaci bys takovou podporu uvítal/a? 

Text mohou napsat do dokumentu na počítači nebo na papír, na který pak doplní i odpovědi na otázky po zhlédnutí filmu.   

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci do stejného dokumentu sepíšou odpovědi na následující otázky (vybídněte je, aby nepoužívali internet):   

 1. Jaká slova mohou být synonymy ke slovu odvaha? 
 2. Jaká tě napadají antonyma k témuž slovu? 
 3. Vzpomeň si alespoň na tři literární či filmové postavy, které jsou podle tvého názoru odvážné. Pokus se vysvětlit, v čem se jejich odvaha projevuje. 
 4. Vyjmenuj alespoň tři historické postavy, které projevily ve svém životě odvahu, a zdůvodni, proč je považuješ za odvážné.  
 5. Znáš osobně někoho, koho považuješ za odvážného? Pokus se objasnit proč. 
 6. Vzpomeň si na situaci, kdy jsi ty sám/sama byl/a odvážný/á, a pokus se ji popsat. 
 7. V jakých životních situacích by sis potřeboval/a „dodat více odvahy“? 
 8. Co by bylo třeba k tomu, abys patřičnou odvahu získal/a? 

Doporučujeme poslat žákům i speciální bonusovou otázku; s tím, že odpověď mohou najít pomocí internetu:  

Bonusová otázka: Zkuste zjistit, jakou cenu a kdy tento film získal?  

Žáci Vám zašlou své zápisky prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.   

 

Související aktivita: 

Pro doplnění informací doporučujeme přečíst Otázky a odpovědi, kde najdete nejen historické souvislosti, ale také informace o vzniku filmu a jeho tvůrcích. 

Pošlete žákům výběr otázek podle Vašeho uvážení a jejich úkolem je k jedné z nich vypracovat kratší slohou práci – vyhledají si k dané otázce informace na internetu a vlastními slovy napíší text přibližně o 200–400 slovech. Práci Vám zašlou způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat. 

Zavřít

×

Největší přání 1989

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Největší přání 1989

Střední škola
 

Moderní československé dějiny 

Téma: Sametová revoluce 

Jaká měli největší přání mladí lidé v Československu v roce 1989? A co jim v té době nejvíce vadilo? Sestřih dokumentu Jana Špáty nás při hledání odpovědí zavede mezi metalové nadšence, punkáče, fotbalové fanoušky, folkaře, trampy, maturanty či čerstvě odvedené brance, které čekají dva povinné roky na vojně. Z pestré škály nejrůznějších názorů vysvítá, jak důležité byly pro většinu z nich hodnoty, jako je láska a pravda. „Člověk nemůže říct pravdu, aniž by se bál, že mu to někdo omlátí o hlavu.“ I takto popisují ve filmu mladí lidé stav společnosti v socialistickém Československu krátce před sametovou revolucí. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Největší přání – Před zhlédnutím filmu si studenti sami pro sebe napíší na papír svá tři největší přání.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci studenti napíšou, jaká byla nejčastější přání lidí žijících v totalitním režimu. Text mohou psát do dokumentu na počítači nebo na papír.  

Do stejného dokumentu písemně odpoví na tyto otázky:   

 1. Jak se podle vás žilo tehdy a jak dnes?  
 2. Co dnes považujete za samozřejmé a co by vám v době před rokem 1989 chybělo? 
 3. Co lidé v té době vnímali jako problém, co chtěli změnit, proč a jak?  
 4. Co vy v současné době vnímáte za problém? Chtěli byste jej změnit? Proč a jakým způsobem? 

Studenti Vám zašlou své zápisky prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.  

 

Související aktivita: 

Pošlete studentům informační text Otázky a odpovědi, v němž se podrobněji dozví o historických okolnostech roku 1989.   

Doporučte studentům, aby se zeptali svých rodičů, prarodičů nebo příbuzných, na jakou příhodu nebo událost z roku 1989 sami vzpomínají. Mohou si zahrát na kronikáře, písemně ji zaznamenat a poslat Vám ji. Pokud jste podobnou aktivitu dělali už v loňském roce (výročí sametové revoluce), mohou se pokusit vypátrat nějaký další příběh.

Zavřít

×

Svět dětí II.

I. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Svět dětí II.

I. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace, rodina

Dokumentární film mapuje svět dětství v komunistickém Československu v 70. a 80. letech minulého století. Pamětníci vzpomínají na hračky, které byly typické pro tehdejší dobu, na touhu po „angličákách”, nedostupnost jízdních kol, na nulový prostor pro individualitu, na svačiny ve škole. Doporučená aktivita, pracující s částí filmu, se zaměřuje na porovnání tehdy a teď  a umožňuje dětem nahlédnout do světa jejich rodičů a prarodičů, když byli dětmi. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu děti odpoví na následující otázky: 

Jaké máš tři nejoblíbenější hračky? 

Jaká je tvá hračka snů, kterou jsi nikdy nedostal/a? 

Co tě ve škole baví/bavilo? 

Co tě ve škole nebaví/nebavilo? 

Které jídlo ve školní jídelně ti nejvíc chutná? 

Které jídlo ve školní jídelně ti moc nechutná? 

Jak trávíš přestávky? 

Jaké máš ve škole kromě učení povinnosti? 

Odpovědi je nechte napsat na papír.

 

Následuje projekce filmu. Doporučujeme rodičům dívat se na film s dětmi. Aktivita po filmu se vztahuje k části 1:15–7:35

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu:

Vytvořte dětem na papír tabulku (nebo si ji mohou vytvořit samy), která bude mít tři sloupce:  

Co jsem se dozvěděl/a z filmu? 

Co jsem se dozvěděl/a od maminky/tatínka? 

Co jsem se dozvěděl/a od babičky/dědečka? 

Do řádků vepište stejné otázky, které jsou v aktivitě před zhlédnutím filmu. 

Diskutujte s dětmi nad otázkami a nechte je odpovědi vepisovat do tabulky. Nejsou-li jejich prarodiče nablízku, mohou jim zavolat a položit otázky po telefonu. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, mohou oslovit kohokoli jiného, kdo je jim blízký.  

Povídejte si s dětmi o tom, jaké to bylo, když jste byli ve stejném věku jako ony. Následně mohou napsat krátký text na téma Srovnejte dobu, když byli rodiče/prarodiče ještě dětmi, se současností. Co se vám zdá lepší a co horší?

 

Pracovní listy: 

Dědo, povídej – Dětem můžete dát k vypracování otázky v pracovním listu (na str. 3). Nemusíte jej tisknout, odpovědi mohou psát na papír nebo zaznamenat do dokumentu na počítači. Informace mohou hledat i na internetu. Dejte jim dostatečný čas a poté s nimi nad otázkami diskutujte. 

Související aktivita: 

Pokud jste se s dětmi dívali pouze na část filmu, která se vztahuje k doporučeným aktivitám (čas 1:15–7:35), můžete s dětmi zhlédnout film celý a povídat si o tom, co jim není na době před 40–50 lety jasné.  

Zavřít

×

Postavení mimo hru

II. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Postavení mimo hru

II. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: únor 1948 a 50. léta

Naši mladí hokejisté měli v roce 1950 obhajovat v Londýně titul mistrů světa. Do Anglie už ale nedorazili. Celé mužstvo bylo zatčeno a ocitlo se v „postavení mimo hru". Následovaly týdny ponižování, mučení a vydírání ze strany StB. A po nich odsouzení hráčů za špionáž, velezradu a rozvracení socialistického zřízení. Proč k tomu došlo, jak se všechno odehrálo a jaké byly další osudy mladých sportovců, přibližuje snímek, jehož průvodcem je jeden z aktérů – v době natáčení filmu osmdesátiletý – Augustin Bubník. Ten spolu s dalšími spoluhráči vzpomíná na hrůzné zážitky z kriminálu, ale i na cenná přátelství s jinými politickými vězni – elitou národa –, která zde získali.  

 

Doporučená aktivita před filmem:

Než se podívají žáci na film, sdělte jim, ať se zamyslí nad následujícími otázkami a zkusí na ně odpovědět. Odpovědi mohou psát na papír nebo do dokumentu na počítači.  

Kdo jsou podle vás novodobí hrdinové společnosti? Zkuste napsat jména tří osob, které považujete za hrdiny.  

Jaký vliv mají sportovci na veřejnost a na mladou generaci?    

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Absurdita zneužití sportu – Po zhlédnutí filmu mají žáci za úkol odpovědět na následující otázky. Otázky najdete také v pracovním listu (str. 3).

1. Co sledoval komunistický režim tímto procesem? 

2. Proč byl tento proces na rozdíl od většiny ostatních (Milada Horáková apod.) utajený? 

3. O čem svědčí skutečnost, že se veřejnost nezajímala o osud mistrů světa? 

4. Proč byli někteří sportovci vnímáni jako nepřátelé režimu? Čím mu hrozili? 

5. Jak proces zasáhl rodiny sportovců? 

6. Jak ovlivnil jejich kariéru? Srovnejte s možnostmi a podmínkami dnešních sportovců. 

Dále se žáci mohou zeptat svých prarodičů, jestli si na naše hokejisty z roku 1950 pamatují (případně zda znají Augustina Bubníka) a sepsat jejich vzpomínky. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, mohou oslovit kohokoli, kdo je jim blízký. 

Žáci Vám poté zašlou své zápisky, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků.

Vzpomínky prarodičů žáků můžete nahrát do sdílené složky (například využitím Google Classroom, společné facebookové skupiny apod.) a vznikne tak společný přehled i pro ostatní.

TIP: Žáci mohou pátrat také po osudech sportovců z 50. let na internetu a sepsat, co všechno zjistili. Vybídněte je, aby u jednotlivých informací uváděli i zdroj.   

Další materiály najdete v lekci Postavení mimo hru.    

 

Pracovní listy: 

Otázky z pracovního listu (str. 3) můžete doplnit o další, např.: Koho ze současných sportovců si nejvíce ceníš ty osobně?  Kdo z nich tě nejvíce ovlivnil? Fandíš ty nebo vaši rodiče hokeji?    

 

Související aktivita: 

Komunistická totalita jako hokejový zápas – Žáci napíšou úvahu na téma Hokej a hokejová reprezentace před rokem 1989. Můžou také porovnat rozdíly mezi hokejem tehdy a v současnosti.   

Pro doplnění informací si můžete přečíst také Otázky a odpovědi.   

Úvahu Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete texty poslat také nám na e-mail nebo do zprávy na Facebook Příběhy bezpráví

Zavřít

×

Hitler, Stalin a já

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Hitler, Stalin a já

Střední škola
 

Moderní československé dějiny

Téma: 2. světová válka a holocaust, únor 1948 a 50. léta

Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy. Paní Heda se narodila v židovské rodině spoluzakladatele známé pražské továrny Koh-i-noor. Provdala se za doktora práv Rudolfa Margolia. Brzy poté byli oba i s Hedinou rodinou odvezeni do ghetta v Lodži, odkud byli deportováni do Osvětimi. Hedě se jako jediné z rodiny podařilo díky odvážnému útěku z pochodu smrti přežít. Po návratu do Prahy se pak šťastně shledala i se svým manželem. Vystřízlivění nastalo jen o pár let později, kdy byl její manžel v rámci procesu s Rudolfem Slánským odsouzen k trestu smrti. Z paní Hedy se rázem stala manželka „zrádce lidu“. Přišla o práci, přátelé a známí se jí vyhýbali. Ponižování, diskriminace a rozčarování z okupace v srpnu 1968 ji nakonec dovedly až k emigraci. Do své vlasti se natrvalo vrátila až v polovině 90. let.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu doporučujeme poslat studentům odkaz na Historický úvod k tématu holocaustu. Studenti by si materiál měli podrobně přečíst a seznámit se s novými názvy a termíny.   

Po přečtení historického úvodu studenti mají za úkol sepsat, jaké jsou shodné rysy nedemokratických režimů – nacismu a komunismu.  

Doporučujeme Vám podívat se na informační texty, v nichž najdete obecná doporučení k výuce tohoto tématu.      

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Studentům pošlete následující tři témata vztahující se k obsahu filmu k písemnému zpracování. Studenti zaznamenají ke každému oddílu minimálně tři činnosti nebo události denního života, které viděli ve filmu a které byly typické pro dané období. Najdete je také v pracovním listu u aktivity Jak se žilo (str. 3). Studenti mohou své odpovědi psát na papír nebo do dokumentu na počítači. 

 
Popište život na svobodě za první republiky.

Popište život v ghettu v Lodži.

Popište život ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi.

 

Studenti Vám poté zašlou své zápisky, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, zašlou Vám fotografii svých zápisků. 

 

Doprovodný materiál: 

Mapa nacistických koncentračních táborů a ghett – Studenti mají za úkol najít na mapě místa zmíněná ve filmu. Mohou se podívat na rozložení všech táborů na mapě Evropy a na jejich množství a hledat vysvětlení, proč se tábory nacházely právě v těchto oblastech.

 

Související aktivita: 

Využijte aktivitu Otázky a odpovědi, která se vztahuje k tématu holocaustu. Můžete ji poslat studentům ve formě odkazu. Navrhněte jim, aby vyhledali na internetu odkazy na zdroje, které jsou uvedené pod textem, a doplnili si tak přehled a informace.  

Případně se mohou opět zeptat svých prarodičů nebo jiných příbuzných, jestli znají někoho, kdo byl za války v koncentračním táboře. Mohou též sepsat, jací autoři se tomuto tématu ve svých knihách věnují, kdo z našich umělců byl za války deportován atd. – všechny tyto informace mohou studenti zjistit také na internetu.

Zavřít

×

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.