Celoroční kurz pro třídní učitele - školní rok 2023/2024

Je nám líto, kapacita již byla v tuto chvíli naplněna, ale můžete se přihlásit jako náhradník. Děkujeme za pochopení!

O kurzu:

Stále častěji od Vás na společných setkáních slyšíme, jak je pro Vás důležité pracovat na dobrých vztazích ve třídě, učit se umění komunikace s žáky a studenty o jejich pocitech a náročných tématech týkajících se jejich každodenního života.

Otevíráme proto kurz, který je určený především pro třídní učitele na ZŠ a SŠ, zaujmout může ale i školní metodiky prevence, školní psychology a výchovné poradce. Během pěti celodenních setkání (tedy 40 hodin vzdělávání) společně s našimi zkušenými lektory a Vašimi pedagogickými kolegy Vlastou Urbanovou, Zuzanou Pasekovou, Lucií Tetivovou a Bohuslavem Sedláčkem sami na sobě vyzkoušíte, jak naše metodika funguje a jak ji využít  v průběhu třídnických hodin. Během kurzu můžete počítat i s metodickou a odbornou podporou ze strany organizačního týmu a našich lektorů. Náplň jednotlivých setkání přizpůsobíme Vašim potřebám a zkušenostem. 

 

Harmonogram a podmínky účasti:

Den 1:  úterý 26. 9. 2023

Den 2:  čtvrtek 19. 10. 2023

Den 3:  pátek 1. 12. 2023

Den 4: březen 2024, bude upřesněno

Den 5:  duben - květen 2024, bude upřesněno

Mezi jednotlivými setkáními si budete zkoušet metodiku se svou třídou; zkušenosti potom společně zreflektujeme. 

Čas: 9:00 - 16:00

Místo konání: Praha (přesné místo konání bude upřesněno)

Kapacita: 25 - 30

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci SŠ a ZŠ (budeme pracovat především s filmy vhodnými pro obě skupiny tzn. na pomezí ZŠ a SŠ)

Cena: zdarma

Rozsah: 40 hodin akreditovaného vzdělávání, 5 celodenních setkání

Podmínky účasti:

- možnost pracovat s jednou vybranou třídou po dobu celého školního roku

- možnost zúčastnit se celého / převážné většiny / kurzu (min. 4 z 5 setkání)

- níže prosím vyplňte krátkou motivaci pro účast v kurzu

- vyplněním přihlášky se přihlašujete na celý kurz

- za 1 školu je možno přihlásit pouze 1 pedagoga 

 

Předběžný program:

Program je v přípravě a vyladíme jej dle preferencí přihlášených účastníků. Během každého setkání budeme vždy pracovat s několika filmy  a aktivitami, případně přizveme hosta. Konkrétní program bude k dispozici před začátkem kurzu přihlášeným účastníkům. 

Pracovat budeme převážně s materiály vhodnými pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 

Den 1: přednosti a úskalí filmu v třídnických hodinách, jak začít 

Den 2: prohlubujeme zkušenosti, další filmy, které otevírají diskuzi a porozumění 

Den 3: práce s citlivými tématy; obavy, které máme, co všechno se může stát, když s dětmi začneme mluvit

Den 4: mediální vzdělávání - bezpečí a nástrahy virtuálního světa

Den 5: reflexe proběhlého roku, téma, film, aktivita a host dle preferencí účastníků

Vyplňte svou motivaci pro účast v kurzu níže a klikněte na Odeslat.  Aby přihláška fungovala, musíte být přihlášení.  Následně obdržíte potvrzující e-mail. Děkujeme!

Před vyplněním formuláře se přihlaste do svého JSNS.CZ profilu.

Chci se přihlásit