Inspirace ze škol

Seznamte se školními projekty, které realizovali žáci a studenti pod vedením svých vyučujících.

Všechny projekty vznikly v rámci lidskoprávní kampaně Stejné příběhy, jiná jména v roce 2023.

Načerpejte inspiraci a zrealizujte vlastní projekt na podporu lidských práv. Můžete k tomu využít připravené návody nebo vymyslet vlastní akci dle preferencí vaší třídy nebo školy.

Podívejte se na jednotlivé výstupy zapojených škol:

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

Základní škola Nové Město pod Smrkem

SKOLAEUPRAHA

Základní škola Mariánské náměstí, Uherský Brod

Základní škola Jindřichův Hradec II.

SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně

 


Jak vzpomínáme | Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

 

Studenti druhého ročníku pod vedením Jiřího Klekera navrhli pamětní desky významným lokálním osobnostem a připravili vzpomínku důležitých historických událostí. Pracovali v pětičlenných týmech po dobu 14 dní a výsledky své práce pak prezentovali ostatním spolužákům.

 

Projekt realizovali na základě připravené aktivity Jak vzpomínáme a projekce filmu Jak jsem se stala partyzánkou. Důležitou součástí projektu bylo zkoumání památníků a pamětních desek v okolí jejich bydliště a školy, následně studenti v týmech vytipovali osobnost nebo událost, které chtějí připomenout a vytvořili vlastní grafické návrhy.


Inspirujte se prezentací a návrhy pamětních desek ve fotogalerii a vyzkoušejte projekt Jak vzpomínáme i ve vaší třídě. 


Nastav clonu světu! | Základní škola Nové Město pod Smrkem

 

 

Projekt realizovaly obě deváté třídy (29 žáků) pod vedením Kláry Chaloupecké a Evy Bartošové v průběhu celého prosince. Protože obě třídy rády pracují s fotografiemi, vyučující se snažily povzbudit představivost žáků, a spojit tak umělecké vyjádření s konkrétními situacemi, které děti obklopují. Žáci pracovali ve skupinách ve městě a v budově školy, vznikla celá řada zajímavých fotek s tematikou lidských práv a jejich porušování, které budou formou výstavy představeny i veřejnosti. Inspirací pro žáky byla projekce filmu Jak jsem se stala partyzánkou.

Podívejte se na vybrané fotografie, které vznikly v rámci projektu Nastav clonu světu!

 

Stejné příběhy, jiná jména - videa na podporu lidských práv | SKOLAEUPRAHA

Studenti třídy M3A pod vedením Jakuba Pavlovského zahájili lidskoprávní kampaň Stejné příběhy, jiná jména brainstormingem, následným promítáním filmu Až vyrostu a diskuzí ve dvou skupinách rozdělených podle jazyků (němčina, španělština). Skupinová diskuze spočívala v pročtení Všeobecné deklarace lidských práv a výběru tří témat, která studenty osobně nejvíc zaujala. Následně se každá skupina rozhodla pro jedno konkrétní téma, které dále zpracovávala. Vzhledem k tomu, že jde o třídu z oboru mediální komunikace, bylo zpracování formou krátkého videa nasnadě. Studenti si sami vymysleli konkrétní zpracování, poté videa nahráli a sestříhali, což jim zabralo několik vyučovacích hodin práce. Výsledná videa byla promítána ve třídě, a také budou zveřejněna na sociálních sítích školy.

 

Podívejte se na videa, která vytvořili studenti Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie.


Jak jsme vrátili zámeček Pepčín panu hraběti | Základní škola Mariánské náměstí, Uherský Brod

 

Do projektu se zapojila celá škola. Nejprve se žáci věnovali studiu dobových materiálů o rodu Kouniců a době, ve které žili a seznámili se s osobnostmi našeho kulturního života. Poté se společně vydali na místo, kde původně stával zámeček Obora (lidově nazývaný Pepčín), navštívili výstavu v Muzeu J. A. Komenského a doplnili si informace o slavném rodě Kouniců.
Následně se žáci rozdělili do týmů a začali vytvářet cihly pro stavbu nového Pepčína, využívali pracovní listy připravené  vyučujícími, kreativně zdobili krabice básněmi, texty, hesly či výtvarnými výtvory.
Vyvrcholením byla návštěva hraběte Kounice ve škole. Hrabě přinesl plán svého zámečku Obora a poděkoval za jeho novou podobu. Zároveň věnoval škole svou podobiznu, která se stane ozdobou místní knihovny a bude tak odkazovat na tohoto velkého mecenáše umění.

 

Inspirujte se reportáží, v níž žáci zachytili výstup k místu, kde původně stával zámeček Pepčín a fotogalerií z realizace projektu.

 

Workshop a spot na téma rasismus | Základní škola Jindřichův Hradec II.

Žáci 9. ročníku pod vedením Jiřího Vodáčka připravili a natočili spot na téma rasismus, který následně promítali v rámci workshopu na škole. Podívejte se na pozvánku, fotografie z natáčení a výsledné video, které vzniklo v rámci hodin zeměpisu.  

Válka na Ukrajině - video dotazník | SPŠ a Gymnázium Na Třebešíně, Praha

Studenti 2. ročníku gymnázia pod vedením Terezy Mazourkové připravili projekt na podporu lidských práv formou video dotazníku. Přestože se jedná o velmi různorodou skupinu plnou rozličných osobností s rozdílnými zájmy, studenti drží hodně při sobě; od úplného začátku do třídy také chodí tři dívky z Ukrajiny a jedna dívka z Ruska. Projekt byl zahájen projekcí filmu Překonat temnotu, následovala rešerše, v rámci které studenti naráželi na spoustu názorů, některých zcela dezinformačních, a proto následovala i potřebná diskuse. Bylo evidentní, že studenti začali nad probíhající válkou přemýšlet ve zcela jiných souvislostech, hlouběji a v kontextu. Sami přišli s myšlenkou zeptat se v anketě také někoho z Ukrajiny, a vnést tak do ankety více autentičnosti. 

Samotné natáčení se omezilo na přestávky, na střihu a finálním zpracování pak studenti pracovali ve svém volném čase.

Díky projektu se studenti dokázali posunout z pozice pasivního příjemce informací do role iniciátora akce. Najednou to byli oni, kdo kladl otázky, museli přemýšlet nad jejich formulací a také nad (nejen) osobním zpracováním odpovědí. Kromě toho se propojili se studenty z jiných tříd napříč ročníky a seznámili se.