Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity

Současné dění na Ukrajině doléhá i na žáky. Mají potřebu a zájem o něm mluvit, svěřit se s emocemi, vypořádat se s negativními pocity. Jak reagovat na obavy žáků, jak se vyrovnat s náročnými životními situacemi, jak se vzájemně povzbudit a stmelit třídní kolektiv?

Připravili jsme pro vás sadu doporučení, jak a proč mluvit s žáky o válce. Součástí této sady jsou obecná doporučení, vhodné audiovizuální materiály, metody a praktické aktivity či dosavadní zkušenosti konkrétních vyučujících. Můžete si je také stáhnout ve formátu PDF.

 1. Proč s žáky mluvit o válce na Ukrajině
 2. Obecná doporučení
 3. Ukrajinští, ruští a běloruští žáci ve třídě
 4. Doporučené filmy a aktivity
 5. Další doporučené aktivity
 6. Základní pravidla pro diskusi ve třídě
 7. Doporučené lekce a aktivity k tématu ozbrojený konflikt, uprchlíci, mediální manipulace a propaganda
 8. Analýza aktuálních mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek


1. Proč s žáky mluvit o válce na Ukrajině

 

Vojta, 8 let
Aktuální situace na Ukrajině a její vývoj rezonuje celou společností. Dennodenně jsou s ní konfrontovaní také žáci. Toto těžké a citlivé téma má proto bezpochyby svoje místo i ve školní výuce. Diskuse o problémech současného světa, o dopadech ozbrojeného konfliktu na životy lidí, o manipulativních technikách a působení propagandy na veřejné mínění a chování, o respektování lidských práv, respektu a toleranci nacházejí svoji oporu v rámcových vzdělávacích programech. Jasně informovat o postoji České republiky k ruské agresi na Ukrajině ve školách doporučilo také Ministerstvo školství.

 

 

Více o důvodech, proč patří téma Ukrajina do škol

 


2. Obecná doporučení

 • Vycházejte vstříc potřebě žáků mluvit o událostech na Ukrajině, podporujte ji, zároveň je ale do ničeho nenuťte.
 • Naslouchejte žákům, vytvořte bezpečné prostředí, ve kterém se mohou bez obav vyjádřit. Snažte se mírnit jejich obavy a strachy, podporujte pocit bezpečí. Jejich pocity a názory nezlehčujte a snažte se zabránit tomu, aby to dělali jejich spolužáci.
  • Tip: Pro vyjádření, sdílení a pojmenování emocí můžete využít také osvědčené metody z JSNS.CZ, například Jedno slovo, Pětilístek, R.A.F.T., Strom s panáčky. Poznámka: Metodický materiál je vhodný pro distanční i pro prezenční výuku.
 • Sdílejte s žáky také svoje názory a pocity, zároveň je ale nezatěžujte svými obavami.
 • Na jejich otázky odpovídejte se zohledněním faktů, “nevymýšlejte” si odpovědi, které nereflektují fakta. Pokud odpověď neznáte, otevřeně to řekněte.
  • Tip: Přišli vaši žáci do výuky s dezinformací, konspirací či jinou zavádějící informací? Nejste si jistí, jak v této situaci zareagovat? Přečtěte si našich 10 tipů, jak na to.
 • Nenechávejte nezodpovězené otázky, respektive nereagujte ve smyslu “na tohle jste příliš mladí/malí, tomu neporozumíte”. Vaše odpovědi samozřejmě musí zohledňovat věk žáků.
 • Bavte se s žáky o tom, jak můžeme lidem postiženým válkou, respektive utíkajícím před válkou pomoci, co konkrétního pro ně můžeme udělat. Podporujte soucit s nimi, empatii.
 • Uveďte konkrétní příklady pomoci, organizace a lidi, kteří pomáhají těm, kdo se ocitli v tísni.
 • Inspirujte se zkušenostmi a reakcemi jiných vyučujících:
  • Moji malí třeťáčci mě s informacemi o válce přivítali hned ve čtvrtek (24. 2. 2022, pozn.) ráno. Měli obavy, báli se, Milánek nás poučil o Stalinovi, Maty se bál atomové bomby. Povídali jsme si, snažila jsem se je uklidnit. V pátek měli ještě větší obavy, sledovali doma zprávy, říkali, že toho mají plnou hlavu a bojí se. Zeptala jsem se jich, jestli se z toho chtějí vykreslit a chtěli. Kluci malovali hlavně tanky a stíhačky, holčičky se ptali, co můžou, řekla jsem, co chtějí i jak to bude zase hezky vypadat až to skončí. Holčičky malovaly i to a k tomu i měly silnou potřebu napsat Putin je blb a Sofča přišla s tím, že Putinovi namaluje hodně vrásek ... Bylo jim potom líp, teď budeme mít prázdniny, ale určitě to chce hodně "ošetřit" i tyhle malé ...
   Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

   Podívat se na více zkušeností


3. Ukrajinští, ruští a běloruští žáci ve třídě

Aktivně se zabývejte prevencí, respektive řešením jevů, které mohou ve třídách s žáky ukrajinské, ruské i běloruské národnosti nastat: slovní či fyzické útoky, posměšky, obviňování nebo šikana za příslušnost k dané národnosti, a/nebo také velké trauma ukrajinských žáků. Věnujte čas rozvoji vzájemné solidarity, respektu a spolupráce celého třídního kolektivu. Zdůrazňujte, že děti nejsou příčinou konfliktu a nenesou odpovědnost za kroky státních režimů. Nabourávejte stereotypy o Rusech jako vinících, například poukázáním na zatýkání Rusů za odsouzení invaze.

 

Tip: Vyzkoušejte aktivitu Škola pro všechny 

 • Aktivita vede žáky k zamyšlení nad úlohou školy jako místa budování mezilidských vztahů a vzájemného respektu. Žáci se zamyslí nad klady a zápory dvojjazyčných a multikulturních škol. 


4. Doporučené filmy a aktivity

Vyzkoušejte filmy a aktivity vhodné pro práci s emocemi, zdravé třídní klima a utužení kolektivu.

Poslouchám

Téma: rodina, naslouchání

Poslouchám

Téma: rodina, naslouchání


Doporučený věk: 12–17 let 

Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, jenž žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat. Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá…

Přehrát film (15 min.)


Doporučená aktivita: 

Nejsi sám

Žáci se v aktivitě zamýšlejí nad tím, co jim pomáhá vypořádat se se špatnou náladou a těžkými životními situacemi. Učí se o svých obavách, strachu a dalších negativních pocitech mluvit s druhými a nacvičují různé techniky aktivního naslouchání.

Přejít k aktivitě

Zavřít

Létající Anne

Téma: rodina, tolerance

Létající Anne

Téma: rodina, tolerance


Doporučený věk: 8–12 let

Jedenáctiletá Anne je na první pohled obyčejná holandská dívka. Chodí do školy, nakupuje se sestrami v supermarketu, jezdí na kole a také ráda skáče na trampolíně nebo šplhá na ploty. Anne ale trpí Tourettovým syndromem, mozkovou dysfunkcí, která se projevuje různými tiky.

Přehrát film (20 min.)


Doporučená aktivita: 

Každý jsme jiný

Žáci si v aktivitě uvědomí různobarevnost společnosti, kde každý má své místo. Aktivita je vede ke vnímání odlišnosti, která je obohacuje a učí vzájemné toleranci. Dále jim ukazuje, jak obtížné je pro jedince, který je „jiný“, žít v majoritní skupině.

Přejít k aktivitě

Zavřít


5. Další doporučené aktivity

Poznámka: Uvedené aktivity jsou ve formě výukových lekcí propojené s konkrétními dokumentárními filmy či sociálními spoty. Promítat dané filmy v této situaci není stěžejní. Aktivity si můžete upravit dle vašich potřeb, přizpůsobit věku žáků. Cílem je především ošetření pocitů strachu a vytvoření bezpečného prostředí.

 

Negativní emoce

 • Žáci v aktivitě sestavují vlastní seznam činností, které jim pomáhají zvládnout negativní emoce a pocity. Zjišťují, že existují různé způsoby vypořádání se s náročnými životními situacemi a uvědomují si, že každému člověku pomáhá něco jiného.

Kruh osobních rezerv

 • Žáci se v úvodu zamýšlejí nad tím, co pro ně může být zátěžové, krizové, a co jim v takové situaci pomáhá. Následně vyplňují kruh osobních rezerv a uvědomují si tak vlastní potenciál, hodnoty a cíle.

Mám se o co opřít

 • Žáci si vybírají ze seznamu rezerv, o co se opřít, když jim je úzko, když jsou v těžké životní situaci.

Hledání odpovědí

 • Aktivita žáky vede k aktivnímu vyhledávání informací o složitějších tématech. V úvodu žáci sdílejí, jakou nejnepříjemnější věc v poslední době viděli. Poté se zamýšlejí nad tím, co jim osobně pomáhá překonat pohled na nepříjemnou věc nebo situaci, a formulují faktografické otázky.


6. Základní pravidla pro diskusi ve třídě

Stanovte si společně s žáky pravidla, která zajistí přátelské a bezpečné prostředí. Podívejte se na doporučení pro vedení diskusí a na role, které můžete jako vyučující v diskusi zastávat.


7. Doporučené lekce a aktivity k tématu ozbrojený konflikt, uprchlíci, mediální manipulace a propaganda

Vybrali jsme několik lekcí a aktivit do hodin, které vám pomohou otevřít ve třídě téma ruské vojenské invaze na Ukrajinu, dopadů na životy obyčejných lidí a uprchlíků i mediálních manipulací a propagandy.


8. Analýza aktuálních mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek

Vyzvěte žáky, ať do hodiny přinesou mediální sdělení, které je v poslední době v souvislosti s děním na Ukrajině zaujalo, příp. které v nich vyvolalo nedůvěru, zmatení či chaos. Sdělení analyzujte podle metodické koncepce 5 klíčových otázek.


Jak můžete Ukrajině pomoct Vy?

V Člověku v tísni odsuzujeme ruskou agresi vůči Ukrajině. Jedná se o zatím největší bezpečnostní hrozbu v Evropě od druhé světové války. I když je situace nepřehledná a překotně se vyvíjí, jsme připraveni nadále pomáhat všem lidem, kteří to nyní budou potřebovat přímo na území Ukrajiny, v případě masívního útěku obyvatel i v okolních zemích nebo v Česku. Lidé mohou pomoci finančně přes účet SOS Ukrajina.

Chci přispět

 

Přihlaste se k odběru newsletteru JSNS

Chcete vědět, co v JSNS připravujeme? Jaké máme nové lekce, publikace, kvízy nebo jiné výukové materiály? Nechcete si nechat ujít vzdělávací kurzy či semináře, které pořádáme pro vyučující zcela zdarma? Odebírejte naše newslettery a nic Vám neunikne.

Chci dostávat novinky

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.