Válečný konflikt jako téma ve výuce: doporučení, vhodné materiály a aktivity

Současné dění na Ukrajině doléhá i na žáky. Mají potřebu a zájem o něm mluvit, svěřit se s emocemi, vypořádat se s negativními pocity. Jak reagovat na obavy žáků, jak se vyrovnat s náročnými životními situacemi, jak se vzájemně povzbudit a stmelit třídní kolektiv?

Připravili jsme pro vás sadu doporučení, jak a proč mluvit s žáky o válce. Součástí této sady jsou obecná doporučení, vhodné audiovizuální materiály, metody a praktické aktivity či dosavadní zkušenosti konkrétních vyučujících. Můžete si je také stáhnout ve formátu PDF.

 1. Proč s žáky mluvit o válce na Ukrajině
 2. Obecná doporučení
 3. Ukrajinští, ruští a běloruští žáci ve třídě
 4. Doporučené filmy a aktivity
 5. Další doporučené aktivity
 6. Základní pravidla pro diskusi ve třídě
 7. Doporučené lekce a aktivity k tématu ozbrojený konflikt, uprchlíci, mediální manipulace a propaganda
 8. Analýza aktuálních mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek


1. Proč s žáky mluvit o válce na Ukrajině

 

Vojta, 8 let
Aktuální situace na Ukrajině a její vývoj rezonuje celou společností. Dennodenně jsou s ní konfrontovaní také žáci. Toto těžké a citlivé téma má proto bezpochyby svoje místo i ve školní výuce. Diskuse o problémech současného světa, o dopadech ozbrojeného konfliktu na životy lidí, o manipulativních technikách a působení propagandy na veřejné mínění a chování, o respektování lidských práv, respektu a toleranci nacházejí svoji oporu v rámcových vzdělávacích programech. Jasně informovat o postoji České republiky k ruské agresi na Ukrajině ve školách doporučilo také Ministerstvo školství.

 

 

Více o důvodech, proč patří téma Ukrajina do škol

 


2. Obecná doporučení

 • Vycházejte vstříc potřebě žáků mluvit o událostech na Ukrajině, podporujte ji, zároveň je ale do ničeho nenuťte.
 • Naslouchejte žákům, vytvořte bezpečné prostředí, ve kterém se mohou bez obav vyjádřit. Snažte se mírnit jejich obavy a strachy, podporujte pocit bezpečí. Jejich pocity a názory nezlehčujte a snažte se zabránit tomu, aby to dělali jejich spolužáci.
  • Tip: Pro vyjádření, sdílení a pojmenování emocí můžete využít také osvědčené metody z JSNS.CZ, například Jedno slovo, Pětilístek, R.A.F.T., Strom s panáčky. Poznámka: Metodický materiál je vhodný pro distanční i pro prezenční výuku.
 • Sdílejte s žáky také svoje názory a pocity, zároveň je ale nezatěžujte svými obavami.
 • Na jejich otázky odpovídejte se zohledněním faktů, “nevymýšlejte” si odpovědi, které nereflektují fakta. Pokud odpověď neznáte, otevřeně to řekněte.
  • Tip: Přišli vaši žáci do výuky s dezinformací, konspirací či jinou zavádějící informací? Nejste si jistí, jak v této situaci zareagovat? Přečtěte si našich 10 tipů, jak na to.
 • Nenechávejte nezodpovězené otázky, respektive nereagujte ve smyslu “na tohle jste příliš mladí/malí, tomu neporozumíte”. Vaše odpovědi samozřejmě musí zohledňovat věk žáků.
 • Bavte se s žáky o tom, jak můžeme lidem postiženým válkou, respektive utíkajícím před válkou pomoci, co konkrétního pro ně můžeme udělat. Podporujte soucit s nimi, empatii.
 • Uveďte konkrétní příklady pomoci, organizace a lidi, kteří pomáhají těm, kdo se ocitli v tísni.
 • Inspirujte se zkušenostmi a reakcemi jiných vyučujících:
  • Moji malí třeťáčci mě s informacemi o válce přivítali hned ve čtvrtek (24. 2. 2022, pozn.) ráno. Měli obavy, báli se, Milánek nás poučil o Stalinovi, Maty se bál atomové bomby. Povídali jsme si, snažila jsem se je uklidnit. V pátek měli ještě větší obavy, sledovali doma zprávy, říkali, že toho mají plnou hlavu a bojí se. Zeptala jsem se jich, jestli se z toho chtějí vykreslit a chtěli. Kluci malovali hlavně tanky a stíhačky, holčičky se ptali, co můžou, řekla jsem, co chtějí i jak to bude zase hezky vypadat až to skončí. Holčičky malovaly i to a k tomu i měly silnou potřebu napsat Putin je blb a Sofča přišla s tím, že Putinovi namaluje hodně vrásek ... Bylo jim potom líp, teď budeme mít prázdniny, ale určitě to chce hodně "ošetřit" i tyhle malé ...
   Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

   Podívat se na více zkušeností


3. Ukrajinští, ruští a běloruští žáci ve třídě

Aktivně se zabývejte prevencí, respektive řešením jevů, které mohou ve třídách s žáky ukrajinské, ruské i běloruské národnosti nastat: slovní či fyzické útoky, posměšky, obviňování nebo šikana za příslušnost k dané národnosti, a/nebo také velké trauma ukrajinských žáků. Věnujte čas rozvoji vzájemné solidarity, respektu a spolupráce celého třídního kolektivu. Zdůrazňujte, že děti nejsou příčinou konfliktu a nenesou odpovědnost za kroky státních režimů. Nabourávejte stereotypy o Rusech jako vinících, například poukázáním na zatýkání Rusů za odsouzení invaze.

 

Tip: Vyzkoušejte aktivitu Škola pro všechny 

 • Aktivita vede žáky k zamyšlení nad úlohou školy jako místa budování mezilidských vztahů a vzájemného respektu. Žáci se zamyslí nad klady a zápory dvojjazyčných a multikulturních škol. 


4. Doporučené filmy a aktivity

Vyzkoušejte filmy a aktivity vhodné pro práci s emocemi, zdravé třídní klima a utužení kolektivu.

Poslouchám

Téma: rodina, naslouchání

Poslouchám

Téma: rodina, naslouchání


Doporučený věk: 12–17 let 

Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, jenž žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat. Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá…

Přehrát film (15 min.)


Doporučená aktivita: 

Nejsi sám

Žáci se v aktivitě zamýšlejí nad tím, co jim pomáhá vypořádat se se špatnou náladou a těžkými životními situacemi. Učí se o svých obavách, strachu a dalších negativních pocitech mluvit s druhými a nacvičují různé techniky aktivního naslouchání.

Přejít k aktivitě

Zavřít

Létající Anne

Téma: rodina, tolerance

Létající Anne

Téma: rodina, tolerance


Doporučený věk: 8–12 let

Jedenáctiletá Anne je na první pohled obyčejná holandská dívka. Chodí do školy, nakupuje se sestrami v supermarketu, jezdí na kole a také ráda skáče na trampolíně nebo šplhá na ploty. Anne ale trpí Tourettovým syndromem, mozkovou dysfunkcí, která se projevuje různými tiky.

Přehrát film (20 min.)


Doporučená aktivita: 

Každý jsme jiný

Žáci si v aktivitě uvědomí různobarevnost společnosti, kde každý má své místo. Aktivita je vede ke vnímání odlišnosti, která je obohacuje a učí vzájemné toleranci. Dále jim ukazuje, jak obtížné je pro jedince, který je „jiný“, žít v majoritní skupině.

Přejít k aktivitě

Zavřít


5. Další doporučené aktivity

Poznámka: Uvedené aktivity jsou ve formě výukových lekcí propojené s konkrétními dokumentárními filmy či sociálními spoty. Promítat dané filmy v této situaci není stěžejní. Aktivity si můžete upravit dle vašich potřeb, přizpůsobit věku žáků. Cílem je především ošetření pocitů strachu a vytvoření bezpečného prostředí.

 

Negativní emoce

 • Žáci v aktivitě sestavují vlastní seznam činností, které jim pomáhají zvládnout negativní emoce a pocity. Zjišťují, že existují různé způsoby vypořádání se s náročnými životními situacemi a uvědomují si, že každému člověku pomáhá něco jiného.

Kruh osobních rezerv

 • Žáci se v úvodu zamýšlejí nad tím, co pro ně může být zátěžové, krizové, a co jim v takové situaci pomáhá. Následně vyplňují kruh osobních rezerv a uvědomují si tak vlastní potenciál, hodnoty a cíle.

Mám se o co opřít

 • Žáci si vybírají ze seznamu rezerv, o co se opřít, když jim je úzko, když jsou v těžké životní situaci.

Hledání odpovědí

 • Aktivita žáky vede k aktivnímu vyhledávání informací o složitějších tématech. V úvodu žáci sdílejí, jakou nejnepříjemnější věc v poslední době viděli. Poté se zamýšlejí nad tím, co jim osobně pomáhá překonat pohled na nepříjemnou věc nebo situaci, a formulují faktografické otázky.


6. Základní pravidla pro diskusi ve třídě

Stanovte si společně s žáky pravidla, která zajistí přátelské a bezpečné prostředí. Podívejte se na doporučení pro vedení diskusí a na role, které můžete jako vyučující v diskusi zastávat.


7. Doporučené lekce a aktivity k tématu ozbrojený konflikt, uprchlíci, mediální manipulace a propaganda

Vybrali jsme několik lekcí a aktivit do hodin, které vám pomohou otevřít ve třídě téma ruské vojenské invaze na Ukrajinu, dopadů na životy obyčejných lidí a uprchlíků i mediálních manipulací a propagandy.


8. Analýza aktuálních mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek

Vyzvěte žáky, ať do hodiny přinesou mediální sdělení, které je v poslední době v souvislosti s děním na Ukrajině zaujalo, příp. které v nich vyvolalo nedůvěru, zmatení či chaos. Sdělení analyzujte podle metodické koncepce 5 klíčových otázek.

Máte dotazy?  

Pokud máte jakékoli otázky, tipy nebo připomínky, neváhejte nám napsat.