Výuka na dálku s JSNS

Využijte materiály Jednoho světa na školách přizpůsobené výuce na dálku – žáci tak mohou zhlédnout film a samostatně vypracovat úkoly či seminární práce přímo z domova.

Lekce jsou řazené do kategorií podle stupně vzdělávání a podle našich hlavních tematických okruhů: mediální vzdělávání, sociální problematika, lidská práva a globální rozvojové vzdělávání, moderní československé dějiny, životní prostředí, cizojazyčné lekce. 

 

Tip: Mediální vzdělávání pro I. stupeň základní školy

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Mediální vzdělávání | Téma: internet, nevhodný obsah na internetu

Mediální gramotnost se vyplatí: Vykecávačka

Mediální vzdělávání | Téma: internet, nevhodný obsah na internetu


Filip s Mínou a Kocourem brouzdají internetem, až narazí na stopku. Prohlížeč zakázal Filipovi vstoupit na lákavě vypadající web. Při surfování na internetu je snadné zapomenout se a nechat se vlákat na nejrůznější stránky, které se nám samy nabízejí. Zdaleka ne všechno na webu je ale vhodné pro dětské oči. Programům, které hlídají, aby se děti nedostaly na místa, jež by je mohla vyděsit nebo šokovat, se říká rodičovská kontrola. Rodiče díky nim mohou filtrovat, co děti smějí navštěvovat nebo omezovat dobu, po kterou mohou být online.  
 

Přehrát film


Doporučená aktivita filmu: 

Po zhlédnutí epizody ověříme, zda děti porozuměly příběhu. Dle potřeby můžete díl seriálu zhlédnout opakovaně. 

Vytiskněte pracovní list s aktivitou Cítím se (popř. jej přepište na papír). Děti mají za úkol promyslet si, které z uvedených emocí nerady během pohybu na internetu zažívají a k těmto pocitům přimalují zámek. Nechte dětem prostor na promyšlení a zapsání. Poté společně diskutujte, proč zámky nakreslily u daných emocí a v jakých situacích můžou nechtěné emoce ve světě online zažívat (sledování hrůzostrašného filmu, hraní videoher mnoho hodin do pozdního večera apod.).  

Děti by si během diskuze měly uvědomit, že není vhodné, aby si na internetu prohlížely obsah (fotografie, videa apod.), kde je vyobrazené především násilí, vulgarismy, krev, agresivita aj. 

Dále diskutujte o vašich rodinných pravidlech; např. mají děti přístup na internetu k jakémukoli obsahu? Kolik hodin denně smí trávit online? Platí jiná pravidla pro starší děti než pro mladší?  

Téma doporučujeme uzavřít pozitivně a nasměrovat pozornost k příjemným emocím a prožitkům, které může online svět nabídnout – např. pobavení, fascinace, odpočinek či propojení s kamarády. Zeptejte se dětí, jaké další klady internetu je napadají. 

 

Související aktivita: 

Velmi doporučujeme otevřít s dětmi i téma pornografie. Výzkumy ukazují, že (nejen) české děti jsou pornografickému obsahu vystaveny poprvé mezi 8. až 11. rokem věku.

Doručujeme seznámit se s textem Porno-konverzace. Aneb kdy a jak mluvit s dětmi o pornografii, který obsahuje praktická doporučení od expertů z oblasti psychologie a nových médií. 

Pozn.: Inspirace pro softwarovou rodičovskou kontrolu a související informace k tématu naleznete v materiálu Otázky a odpovědi

Zavřít

Výběr dalších tipů k výuce na dálku

Náramky od Kamar

Lidská práva | Téma: gender, rovnost pohlaví, chudoba, dětská práce

Náramky od Kamar

Lidská práva | Téma: gender, rovnost pohlaví, chudoba, dětská práce


Tematické okruhy: Lidská práva | Globální rozvojové vzdělávání

Hlavní postavou snímku je jedenáctiletá indická dívka Kamar – výřečná, bezprostřední a hlavně předčasně dospělá. Místo školy či dětských her se svými vrstevníky totiž musí pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat. Společně s matkou a mladšími sourozenci zdobí levné plastové náramky blyštivými kamínky. Ty jsou tak rozžhavené, že se Kamar při práci často bolestivě popálí. To jí ale tolik nevadí. Mnohem více ji trápí, že jí matka nedovolí chodit do školy. Bez jejího přivýdělku by totiž rodina jen těžko vyšla. Kamar se ale svého snu o vzdělání nevzdává a každý den se modlí k bohu, aby vyslyšel její přání a umožnil jí naučit se číst a psát. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Obyčejný den – Žáci si před projekcí filmu samostatně vyplní levou část pracovního listu (odpovědi mohou zaznamenávat na papír). Popíší v něm, jak vypadá jejich běžný den. 

Přehrát film


Doporučená aktivita po filmu: 

Vyzkoušejte s žáky metodu Pětilístek (psaní básničky v pěti řádcích) – napíší „básničku” v pěti řádcích podle následujících pokynů:

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

  

Po reflexi se žáci vrátí k pracovnímu listu. Vyplní jeho pravou části, tzn. popíší, co dělá během dne Kamar. Dále shrnou rozdíly mezi tím, jak tráví čas ony a jak Kamar (mohou podtrhovat v textu). 

 

Související aktivita: 

Hodnoty Před projekcí filmu si žáci samostatně vytvoří žebříček 5–7 nejdůležitějších hodnot ve svém životě a zdůvodní, proč kterou hodnotu daly právě na dané místo (např. zdraví – 1. místo, protože zdraví je nejdůležitější základ, na kterém můžeme stavět všechno další...). Dále odpoví na otázky níže; zapisují je do myšlenkové mapy na papír – stačí doprostřed papíru do kruhu vepsat slovo vzdělání a z něj vést šipky (např. 8 šipek), z nichž ke každé žák vymyslí jednu odpověď. 

Objevilo se mezi tvými nejdůležitějšími hodnotami také vzdělání?

Na kterém místě?  

Co všechno ve tvém životě ovlivňuje vzdělání?

Co by ti nedostupnost vzdělání znemožnila nebo v čem by tě přímo ohrozila?
 

Následně si žáci promítnou film Náramky od Kamar. Po zhlédnutí filmu celou aktivitu zopakujeme, a to z pohledu Kamar. 

Zavřít

Ostře sledované vlaky

Moderní československé dějiny | Téma: 2. světová válka

Ostře sledované vlaky

Moderní československé dějiny | Téma: 2. světová válka


„Božský železničář“ – tak nazval Bohumila Hrabala jistý italský univerzitní profesor a znalec jeho díla. Mladičkému Miloši Hrmovi, který nastoupil na místo eléva u dráhy, se nedaří pozbýt panictví, a protože na něho bere hezká konduktérka Máša, není divu, že mu jeho problémy s mužstvím vyplňují celý horizont. Vypadá to však, že se zahleděností do svého soukromého světa jsou na tom na zapadlém nádražíčku, kde Miloš slouží, všichni obdobně, a to navzdory zlým válečným časům. Film kolem diváka rozprostírá nostalgickou náladu, jiskří vtípky a drobnými anekdotami, vyzařuje čirou lyrickou krásu, a náhle se překlopí do tragédie. Drobná historka o malých lidech se promění ve velký příběh o krutosti války, lásce a smrti.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu žáci odpoví na následující otázky: 

Co pro tebe znamená slovo odvaha

Koho považuješ za odvážného

Potřeboval/a jsi někdy sám/sama dodat více odvahy nebo v jaké situaci bys takovou podporu uvítal/a? 
 

Přehrát film


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci do stejného dokumentu sepíšou odpovědi na následující otázky (vybídněte je, aby nepoužívali internet):   

 1. Jaká slova mohou být synonymy ke slovu odvaha? 
 2. Jaká tě napadají antonyma k témuž slovu? 
 3. Vzpomeň si alespoň na tři literární či filmové postavy, které jsou podle tvého názoru odvážné. Pokus se vysvětlit, v čem se jejich odvaha projevuje. 
 4. Vyjmenuj alespoň tři historické postavy, které projevily ve svém životě odvahu, a zdůvodni, proč je považuješ za odvážné.  
 5. Znáš osobně někoho, koho považuješ za odvážného? Pokus se objasnit proč. 
 6. Vzpomeň si na situaci, kdy jsi ty sám/sama byl/a odvážný/á, a pokus se ji popsat. 
 7. V jakých životních situacích by sis potřeboval/a „dodat více odvahy“? 
 8. Co by bylo třeba k tomu, abys patřičnou odvahu získal/a? 

Doporučujeme poslat žákům i speciální bonusovou otázku; s tím, že odpověď mohou najít pomocí internetu:  

Bonusová otázka: Zkuste zjistit, jakou cenu a kdy tento film získal?  

 

Související aktivita: 

Pro doplnění informací doporučujeme přečíst Otázky a odpovědi, kde najdete nejen historické souvislosti, ale také informace o vzniku filmu a jeho tvůrcích. 

Pošlete žákům výběr otázek podle Vašeho uvážení a jejich úkolem je k jedné z nich vypracovat kratší slohou práci – vyhledají si k dané otázce informace na internetu a vlastními slovy napíší text přibližně o 200–400 slovech. 

Zavřít

Hiphop-erace

Sociální problematika | Téma: stáří

Hiphop-erace

Sociální problematika | Téma: stáří


Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Vybídněte žáky, aby písemně zpracovali odpovědi podle zadání níže. Cílem je přemýšlet před filmem o tom, co pro ně znamená stáří. Ke zpracování můžete také zadat jen některé body. (Tato metoda zvaná Kostka vám pomůže prozkoumat jakýkoli jev ze šesti stran.) 

 1. POPIŠ Co je to stáří? Stačí slovo nebo věta. 
 2. POROVNEJČemu se stáří podobá? A čeho je opakem? 
 3. VYBAV SI/ASOCIUJJaké jsou tvé další asociace, když se řekne stáří? 
 4. ANALYZUJ Co všechno stáří tvoří, co má vliv na to, jaké stáří je? 
 5. APLIKUJ K čemu je stáří dobré? K čemu je dobré být starý? 
 6. ARGUMENTUJ Jaké jsou klady a zápory stáří?
   

Přehrát film


Doporučená aktivita po filmu:  

 1. Po filmu nechte žáky zformulovat 1 slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal. 
 2. Poté žáci napíší krátký vzkaz či dopis s využitím metody R.A.F.T. podle tohoto zadání: 

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

 

Po zhlédnutí filmu se mohou studenti opět vrátit k tomu, co si poznamenali o stáří, a znovu své poznámky promyslet a doplnit. 

 

Související aktivita: 

Kybersenioři – Studenti mohou zhlédnout další film, jehož cílem je uvědomit si generační rozdíly, ale i skutečnost, že se mohou jednotlivé generace navzájem obohacovat.

Zavřít

 


Všechny audiovizuální výukové lekce JSNS

Kromě každodenních tipů k výuce na dálku můžete využívat veškeré audiovizuální lekce JSNS, které jsme dočasně všem zpřístupnili. V seznamu můžete hledat podle témat nebo pomocí podrobnějšího vyhledávání.  

Doporučení pro vyučující  

 • Důležitou součástí při práci s AV lekcemi je reflexe emocí, která by měla bezprostředně po zhlédnutí filmu proběhnout i v případě, že se na film žáci dívají samostatně. Výborně poslouží metody R.A.F.T., Jedno slovo, Pětilístek nebo I.N.S.E.R.T.
 • Do výuky na dálku se mohou zapojit také rodiče (zvláště u žáků I. stupně ZŠ). Přitom mohou využít naše doporučení Jak na reflexi po filmové projekci, na které je můžete upozornit. Metody reflexe pomohou přirozeně vyjádřit dojmy, emoce a uvolnit napětí po téměř jakémkoli zážitku.
 • U každé AV lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. 
 • Podívejte se na souhrn tipů, jak na výuku na dálku s JSNS materiály.

Proč využívat výukové materiály JSNS? 

Dokumentární filmy na webu JSNS.CZ jsou autentické, silné a nutí přemýšlet – nejen nad fakty, ale i nad našimi emocemi, rolemi, názory a postoji. Zkušenost ukazuje, že s využitím aktivit, které k filmům nabízíme, se daří svět reflektovat v hlubších souvislostech a přijímat různost názorů ne jako konflikt, ale jako možnost vzájemného obohacení.  

Máte dotazy?  

Pokud máte jakékoli otázky, tipy nebo připomínky, neváhejte nám napsat