Lektoři a vyučující pro JSNS

Podívejte se, kdo pro nás lektoruje a předává tak radost a silné zážitky "učení s filmem" žákům i dalším vyučujícím. Podívejte se, proč dokumentární filmy využívají vaši kolegyně a kolegové a jaké je jejich lektorské zaměření.  Můžete se pak na nás obrátit pro zprostředkování ukázkové hodiny či workshopu. 

Vlasta Urbanová, lektorka, spoluautorka metodiky JSNŠ

„Dochází k něčemu mimořádnému, co běžný...
Rozbalit

Vlasta Urbanová, lektorka, spoluautorka metodiky JSNŠ

„Dochází k něčemu mimořádnému, co běžný vzdělávací proces neumožňuje tak často: najednou tu nejsou na jedné straně „oni“ (učitelé), kteří něco sdělují, a na druhé straně „oni“ (žáci), kteří jsou poučováni. Najednou jsme tu „my“ (všichni společně), kteří sledujeme často velmi osobní zpověď hrdinů dokumentárního filmu.

 • 20 let učila český jazyk a literaturu, občanskou nauku a byla výchovnou poradkyní a metodičkou prevence na libereckém učilišti
 • dnes pracuje jako ředitelka chráněné dílny a pro JSNŠ stále zůstává kmenovou lektorkou a spoluautorkou metodiky
 • lektoruje semináře pro pedagogy a budoucí pedagogy
 • podílí se na rozvoji materiálů JSNŠ

Zavřít

×

Zuzana Paseková, Praha, Karlínská obchodní akademie

„Díky osobnímu prožitku, který každý film...
Rozbalit

Zuzana Paseková, Praha, Karlínská obchodní akademie

Díky osobnímu prožitku, který každý film poskytuje, si žáci skvěle osvojí problém, naučí se vyjádřit svůj pocit, postoj, názor a je to mnohem efektivnější, než jakýkoli jiný způsob předkládání problému. Skvěle navodí debatu a každý prostě odchází s nějakým dojem a postojem k věci.

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 •  středoškolská pedagožka, metodička prevence
 •  s JSNŠ materiály pracuje od roku 2008
 •  realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, semináře a workshopy pro pedagogy a budoucí pedagogy

 

Zavřít

×

Ida Vohryzková, Ústí nad Labem, VOŠ a Střední zdravotnická škola

„Společné sledování filmů otevírá důležitá...
Rozbalit

Ida Vohryzková, Ústí nad Labem, VOŠ a Střední zdravotnická škola

„Společné sledování filmů otevírá důležitá témata a studenti ocení možnost sdílet názory a emoce. Navíc jsou překvapeni důvěrou – tím, že jejich pohled má váhu a není hodnocen z hlediska správnosti, protože ta tady ani neexistuje.“ 

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 • středoškolská pedagožka
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2015  
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy a semináře pro pedagogy

Zavřít

×

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

„Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi,...
Rozbalit

Jan Kubíček, Praha, Gymnázium J. Palacha

Příběh filmu studenty osloví, jsou do něj vtaženi, neusínají v hodinách a my tak výuku strávíme efektně a zároveň se následně ukáže, že i efektivně. To mě na tom baví

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu

 • středoškolský pedagog
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2013 
 • realizuje ukázkové hodiny pro SŠ workshopy pro pedagogy
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Bohuslav Sedláček, ZŠ Vsetín - Rokytnice

„Děti se učí důležitým komunikačním dovednostem a...
Rozbalit

Bohuslav Sedláček, ZŠ Vsetín - Rokytnice

„Děti se učí důležitým komunikačním dovednostem a tomu, že to každý máme jinak a je to tak v pořádku.“

Více k tomu, proč učí s filmem, uvidíte v krátkém videu.

 • pedagog na druhém stupni ZŠ, metodik prevence
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2009 (já si to přesně nepamatuji, možná i dříve :-)
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy pro pedagogy

 

Zavřít

×

Jiří Krejčí, Č. Budějovice, Gymnázium a Scioškola

„Film se dívá na nás, není to naopak. Tam, kde se...
Rozbalit

Jiří Krejčí, Č. Budějovice, Gymnázium a Scioškola

Film se dívá na nás, není to naopak. Tam, kde se nás dotkne, je třeba se ptát a hledat. Filmová výchova je mimo jiné prostředkem k sebepoznání.

 

 • středoškolský a vysokoškolský pedagog
 • vyučuje společenskovědní výuku, český jazyk a literaturu
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2013
 • lektoruje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor
 • jeho specialitou je filmová výchova

Zavřít

×

Daniela Čechová, Praha, ZŠ Strossmayerovo nám.

„Propracované didaktické materiály, silná témata...
Rozbalit

Daniela Čechová, Praha, ZŠ Strossmayerovo nám.

Propracované didaktické materiály, silná témata dokumentů a zkušenost s pozitivním přijetím od žáků - to vše dělá z práce s filmem ve výuce efektivní metodu.

 

 • učitelka na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje ČJ a mediální výchovu
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2015
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, workshopy a kurzy pro vyučující, koordinuje VŠ kurzy

Zavřít

×

Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

„Při využívání metod JSNŠ zažije úspěch každé...
Rozbalit

Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

„Při využívání metod JSNŠ zažije úspěch každé dítě. I proto jsou pak žáci otevření a spokojení.

 • pedagožka na 1. stupni ZŠ, projektová výuka a práce s filmem i na 2. stupni 
 •  s JSNŠ materiály pracuje od roku 2013  
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

„Materiály JSNŠ vnímám jako nejucelenější metodiku...
Rozbalit

Tomáš Titěra, ZŠ Kunratice

Materiály JSNŠ vnímám jako nejucelenější metodiku k vyučování mediální výchovy v celé její šíři a aktuálnosti. Audiovizuální lekce jsou promyšlené, dobře strukturované a filmy baví nejen mě, ale i žáky.

 • pedagog na 2. stupni ZŠ
 • vyučuje mediální výchovu, informatiku a výtvarnou výchovu
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2018
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, semináře a workshopy pro pedagogy, supervize výuky na ZŠ a SŠ
 • jeho specialitou je mediální vzdělávání

Zavřít

×

Ondřej Klípa, Fakulta sociálních věd UK

„Každá moderní válka se vedla zároveň o „srdce a...
Rozbalit

Ondřej Klípa, Fakulta sociálních věd UK

Každá moderní válka se vedla zároveň o srdce a mysl, tedy sympatie obyvatel na dobývaných územích. Pokud si chceme uchovat svobodu před těmi, kdo s námi nemají dobré úmysly, je třeba umět rozpoznat manipulaci a propagandu už ve školním věku. Pak už často bývá pozdě. 

 • odborný asistent
 • vyučuje kurzy o migraci, etnických konfliktech, menšinách a komunismu ve východní Evropě
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2017
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ, jeho specialitou je mediální výchova

 

Zavřít

×

Michal Trčka, TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

„Mluvit s žáky o současném světě a jeho problémech...
Rozbalit

Michal Trčka, TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Mluvit s žáky o současném světě a jeho problémech je velká a zásadní výzva pro celý vzdělávací systém. Není to jednoduchý úkol pro pedagoga, který v prvé řadě potřebuje plnit všechny své obecné pracovní povinnosti. Portál JSNS nabízí vyzkoušený způsob, jak se do této oblasti pustit, jak zaujmout žáky a studenty, motivovat je, jak je učit si vzájemně naslouchat, debatovat a hledat společné postoje a možná řešení.

 • na katedře filozofie vyučuje  m.j. Etiku pro učitele, v biomedicínských oborech, v ošetřovatelství, Úvod do společenských věd, Dokumentární film ve výuce, Globální problémy
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2015 (asi to sedí, už ani nevím)
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor 

Zavřít

×

Jiří Kleker, Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

„Pro důležitá, silná a citlivá témata (někdy až k...
Rozbalit

Jiří Kleker, Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb

Pro důležitá, silná a citlivá témata (někdy až k pláči) je metoda příběhu a následné společné reflexe ideální. Je to náš společný zážitek, který zasahuje daleko za hranice školy. Studenti také oceňují svobodu projevit vlastní názory a pocity – důležitá slova a věty vyslovují oni, ne jen učitel...

 • středoškolský pedagog a lektor
 • učí český jazyk a literaturu, občanskou nauku a informační a komunikační technologie
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku: 2015
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ i SŠ, workshopy pro pedagogický sbor 

Zavřít

×

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

„Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí....
Rozbalit

Lucie Tetivová, Praha, ZŠ Botičská

Líbí se mi, jak žáci při práci s filmem ožijí. Učí se komunikovat a argumentovat u filmů, které je baví. Líbí se mi, že v těchto hodinách mají šanci zapojit se opravdu všichni, důraz totiž není kladen na jejich znalosti, ale spíše na postoje a názory.

 • pedagožka na druhém stupni ZŠ
 • vyučuje český jazyk, německý jazyk a výtvarnou výchovu, připravuje se na práci metodika prevence
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2016
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ,  její specialitou je mediální vzdělávání a primární prevence

Zavřít

×

Jiří Vodáček, ZŠ Jindřichův Hradec

„Nebojte se, že to hned nejde dle Vašich představ, je...
Rozbalit

Jiří Vodáček, ZŠ Jindřichův Hradec

Nebojte se, že to hned nejde dle Vašich představ, je třeba vydržet a výsledky se dostaví. Děti si na metody musí postupně zvykat.“

 • pedagog na druhém stupni ZŠ
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2007
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Dagmar Dušková, ZŠ Jindřichův Hradec

„Filmy jsou dobrým startem i klíčem k mnoha...
Rozbalit

Dagmar Dušková, ZŠ Jindřichův Hradec

Filmy jsou dobrým startem i klíčem k mnoha tematům.

 • pedagožka na 2. stupni ZŠ, výchovná poradkyně
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2014, převážně v hodinách dějepisu, občanské nauky, na adaptačních kurzech a v třídnických hodinách
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, SŠ

Zavřít

×

Hana Šebková, Jindřichův Hradec, Gymnázium

„Stisknutím tlačítka Play  jsme rázem jinde - v...
Rozbalit

Hana Šebková, Jindřichův Hradec, Gymnázium

Stisknutím tlačítka Play  jsme rázem jinde - v místě, čase, prostředí - hlavně však v příběhu, který nás rázem spojí  - mne a mé studenty, společně se usmíváme, nevěřícně kroutíme hlavou či propadáme obavám, strachu či lítosti, společně poznáváme nové světy....každý sám a přitom společně. Po stisknutí tlačítka Stop se pomalu vracíme a zjišťujeme, jak různé jsou naše dojmy a pocity ...a  najednou společně diskutujeme, takřka každý má co říct, každého něco napadne či zajímá...."

 • středoškolská pedagožka
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2010  v hodinách českého jazyka a společenskovědní výuky  
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ, SŠ

Zavřít

×

Jaroslav Rotrekl, Opava, Obchodní akademie a SOŠL

„Celý svůj kantorský život hledám klíč, jak žáky...
Rozbalit

Jaroslav Rotrekl, Opava, Obchodní akademie a SOŠL

„Celý svůj kantorský život hledám klíč, jak žáky zaujmout, pobavit a vést k zamyšlení. Nic cílenějšího, než projekt JSNŠ, jsem zatím nenašel. Proto se práci s využíváním dokumentů JSNŠ věnuji a dlouholetá zkušenost mi potvrzuje, že to má hluboký smysl.“

 • středoškolský pedagog, současně s více jak desetiletou zkušeností ze základních škol
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2010
 • realizuje ukázkové hodiny pro ZŠ a SŠ

Zavřít

×

Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová

„Od té doby, co používám materiály JSNŠ, jde...
Rozbalit

Eva Kohoutková, ZŠ Česká Třebová

„Od té doby, co používám materiály JSNŠ, jde s dětmi hezky komunikovat a diskutovat. A to považuji za velmi důležité“.

 • pedagožka na 2. stupni ZŠ
 • s JSNŠ materiály pracuje od roku 2014  
 • realizuje ukázkové hodiny pro 1.stupeň ZŠ 

Zavřít

×

V případě zájmu nás kontaktujte

Tereza Günterová

Spolupráce se školami,
vzdělávání vyučujících

E-mail: tereza.gunterova@jsns.cz