Školíme budoucí vyučující

Věříme, že metody výuky s využitím audiovizuálních prostředků mají být i součástí přípravy budoucích vyučujících. Proto nabízíme pedagogicky zaměřeným fakultám semináře, a studentům, kteří se chystají na povinné pedagogické praxe, zpřístupňujeme po registraci naše filmy a materiály.

„Na akademické půdě pro mě byla ochutnávka metodiky Jednoho světa na školách závanem čerstvého vzduchu v častých vodách tradičních frontálních monologů. I já věřím, že vhodně a systematicky vedené neformální zážitkové vzdělávání, které cílí nejen na kognitivní, ale  zvlášť pak u řemeslně a umělecky dobře zvládnutého dokumentárního filmu  i na emoční a ideálně i motivační a volní složku osobnosti, má značný potenciál pozitivně ovlivňovat kritické myšlení, postoje a v důsledku i jednání lidí a plánuji se v něm s chutí i nadále angažovat.“

Petra Doležalová, studentka speciální pedagogiky a psychologie

 

Semináře na vysokých školách

Vysokým školám připravujícím budoucí vyučující nabízíme dva typy seminářů zaměřené na možnosti výuky s využítím dokumentárních filmů:

  • Jednodenní semináře, mohou být obecné i tematicky zaměřené (například na mediální výchovu, moderní dějiny, lidská práva apod.). Na přání zajistíme účast hosta - odborníka na vybrané téma.
  • Celosemestrální volitelný kurz o využití audiovizuálních vzdělávacích prostředků v globálním rozvojovém vzdělávání. Kurz navštěvuje průměrně 20 studentů za semestr. Studenti si během kurzu sami vyzkouší výuku s audiovizuálními lekcemi dle svého výběru a mají možnost individuálních konzultací s lektory kurzů. 

Lektory seminářů jsou proškolení vyučující, kteří mají s využitím audiovizuálních materiálů v hodinách vlastní dlouhodobé zkušenosti.

Máte zájem o uspořádání tohoto kurzu na vaší vysoké škole? Kontaktujte Kláru na e-mailu: klara.bilkova@jsns.cz.

Čeká vás povinná pedagogická praxe a chcete ve výuce využít filmy a materiály webu jsns.cz? Zaregistrujte se a po dobu odborné praxe budete moci pracovat se všemi našimi materiály zdarma.

Lektoři

Vlasta Urbanová

Pedagožka a výchovná poradkyně. Lektorka a metodička JSNS již přes 15 let.

Dušan Kubečka

Učitel s mnohaletými zkušenostmi ze ZŠ a víceletého gymnázia. Lektor JSNS již přes 5 let.

Zuzana Paseková

Středoškolská pedagožka, metodička prevence s JSNŠ materiály pracuje od roku 2008.