Nová příručka k projektové výuce s praktickými tipy pro žáky i vyučující

8.3.2023 / Mediální vzdělávání

Pouze necelá třetina mladých lidí věří tomu, že mohou ve společnosti něco změnit nebo jsou ochotni začít takovou změnu realizovat. I oni ale mohou mít v hlavě nápady, kterým stojí za to věnovat pozornost, podporu a inspiraci. Jak na realizaci vlastního projektu, pomáhá žákům a studentům naše nová příručka k projektové výuce Kdo jiný?. Je postavena na příkladech aktivit k tématům mediálního vzdělávání, využít ji ale mohou mladí lidé a jejich vyučující i v jiných oblastech výuky. 

Na začátku jakéhokoli projektu nemusí být vždy velké peníze, vybavená kancelář nebo zkušenosti profesionálů. Stačí dobrý nápad a chuť se zapojit. I to ukazuje srozumitelná příručka projektů Kdo jiný?. Tu si nyní můžou vyučující, ale i týmy žáků a studentů v tištěné podobě objednat zdarma na portálu JSNS.CZ, kde je k dispozici i v online podobě. Čtenáři v ní najdou především praktické rady, jak zrealizovat své nápady a zorientovat se v projektovým vedení. 

Objednat si zdarma příručku

Konkrétní doporučení a osvědčené postupy 

Příručka je rozdělena do čtyř částí. První seznamuje s aktuálními tématy ze světa médií (zejména s tématy jako dezinformace, konspirace, propaganda, sociální sítě či kyberbezpečí). Jednotlivci i týmy v ní mohou načerpat i inspiraci pro tvorbu vlastního projektu. Další tři části už obsahují přehled praktických tipů a doporučení, které vedou žáky k samotné realizaci projektu.  

Příručka představuje seznam konkrétních akcí, které lze využít pro široké spektrum témat (jak na dotazníkové šetření, projekci filmů, uspořádání happeningu, uspořádání debaty s odborníkem i organizaci interaktivního workshopu). Popisuje i jednotlivé fáze projektu – jak dospět od prvotního nápadu skrze nástroje plánování až k realizaci (například jak sehnat finance a zajistit publicitu). V závěru se nachází široký přehled praktických pracovních listů, které týmům i jejich garantům z řad vyučujících usnadní práci na projektu. Na vzniku manuálu se kromě Jedno světa na školách podíleli i další odborníci, konzultaci poskytli také studenti Studentského parlamentu Plzeňského kraje, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti. 

Mediální vzdělávání a projekt Kdo jiný? 

Projekty v publikaci jsou zaměřené především na posilování mediální gramotnosti. Mediálnímu vzdělávání se JSNS věnuje dlouhodobě, zaměřují se na ně i studentské týmy o 3–5 členech z aktuálního běhu projektu Kdo jiný?. Program, stejně jako příručka, jim předává znalosti a kompetence, jak zrealizovat vlastní projekt, se kterým v oblastech dezinformací, fake news nebo poučeného používání sociálních sítí osloví veřejnost. Studenti tak zvyšují mediální gramotnost nejen sobě, ale také své komunitě nebo svému okolí. Zvláštní důraz je v Kdo jiný? kladen rovněž na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory). 


Projekt JSNS - Mediálněvzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondů ve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.  

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.