Mediálněvzdělávací aktivizační program

Od roku 2022 do roku 2023 realizujeme v JSNS aktivizační projekt zaměřený na mediální vzdělávání. Navazujeme tak na již několikaletou zkušenost s projektovým vyučováním a aktivizačními programy, např.: Kdo jiný?Hledá se.  

Projekt JSNS – Mediálněvzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem cílí na zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – především pak v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém regionu. Spadá pod něj několik aktivit: 

Aktivizační program pro studentské týmy

V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti...
Rozbalit

Aktivizační program pro studentské týmy

 • V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti během několika měsíců naučili přetavit svou iniciativu do vlastních projektů cílených na zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti.   
 • Program byl určen pro mladé lidi ve věku 13–17 let, kteří si v týmech o 3–5 členech sami vybrali téma v oblasti mediální gramotnosti, kterému se ve svému týmu věnují (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). 
 • Aktivity projektu se zaměřují na zvýšení mediální gramotnosti zapojených studentů, jejich vrstevníků, mladších dětí i seniorů.
 • Studentské týmy byly v programu doprovázeny svým vyučujícím, který má roli garanta a podporuje studenty při realizaci projektů. Týmy provázeli také mentoři, kteří s nimi konzultovali plány a byli jim k dispozici po celou dobu projektu.

 • Více podrobností o programu, vč. harmonogramu, lze nalézt na webu Kdo jiný?.

Zavřít

×

Vzdělávání vyučujících, pracovníků s mládeží a pracovníků Programů sociální integrace s důrazem na téma mediálního vzdělávání

 • V rámci projektu realizujeme 4 celodenní praktické semináře pro vzdělavatele z mimopražských regionů.
 • Nabízíme jim jedinečnou možnost edukovat se v mediálních problematikách pomocí inovativních vzdělávacích metod, jako je výuka prostřednictvím audiovizuálních materiálů.
 • Vzdělavatelům nabízíme aktivní podporu ve formě 2 návazných webinářů, která jim pomůže následně kvalitně zprostředkovat informace svým žákům. 
 • Semináře jsou zaměřeny na témata  jako jsou  fake news a dezinformace, kyberprostor a jeho rizika, sociální sítě a propaganda.
 • Na semináře zveme také hosty - experty na daná témata.
 • V roce 2022 jsme realizovali dva semináře (v Karlových Varech a v Liberci) na téma Dezinformace a role médií ve válečném konfliktu. 
 • V listopadu 2023 proběhl v Plzni ve Středisku volného času Radovánek seminář s názvem Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě (DigiStories: Alex). Účastníkům byla představena nové výuková hra DigiStories: Alex, která pomáhá při práci s dětmi otevřít téma zdravých návyků v digitálním prostředí.
 • V rámci plzeňského semináře proběhla také informační akce o stavu a průběhu vzdělávacího programu pro studenty se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti svého okolí, stejně jako dalších aktivit, které pořádáme za podpory Norských fondů.

Zavřít

×

Vzdělávací materiál pro žáky

Stěžejní součásti projektu...
Rozbalit

Vzdělávací materiál pro žáky

 • Stěžejní součásti projektu je vzdělávací materiál pro žáky a studenty, který jim pomáhá zorientovat se v projektovým vedení, zejména v oblasti aktivit mediálního vzdělávání:

  • obsahuje vzdělávací část, zaměřující se zejména na dezinformace, konspirace, fake news, propagandu, a kyberbezpečí,

  • je k dispozici v tištěné podobě, v online podobě je dostupný zdarma na webu JSNS.CZ, kde bude zájemcům k dispozici  i po skončení programu.
 • Na vzniku materiálu se podíleli odborníci a konzultovali jsme ho se studenty Studentského parlamentu Plzeňského kraje, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti.

Zavřít

×
Publikum

Publicita projektu

Při příležitosti zahájení prvního setkání...
Rozbalit
Publikum

Publicita projektu

Při příležitosti zahájení prvního setkání studentských týmů v rámci Aktivizačního programu jsme  2. 12. 2022 v Prostoru39 v Praze uspořádali akci InspiRACE. Akce byla jak pro účastníky studentského programu, tak pro veřejnost. 

 • Představili jsme zde aktivity spadajících pod celý projekt.
 • Vystupující přiblížili publiku vlastní projekty zaměřené na mediální vzdělávání, mezigenerační a vrstevnické učení. 

Zvýšilo se tak všeobecné povědomí nejen o projektu a mediálním vzdělávání jako takovém, ale účastníci aktivizačního programu a veřejnost se také seznámili s různými tématy a formami mediálního vzdělávání. Důležitým aspektem celé akce bylo ukázat, že uspořádat vlastní projekt je s trochou úsilí nejen možné, ale také obohacující!

 

V Plzni 2. listopadu 2023 proběhla informační akce, v rámci které jsme vyučující a další pracovníky ve vzdělávání informovali o stavu a průběhu studentských programů. Znovu jsme tak zvýšili povědomí o projektu i o tématu mediálního vzdělávání. 

Zavřít

×

Jak vypadala studentská setkání?

 

 První setkání  proběhlo 2.–4. prosince 2022 v Praze a přijelo na něj celkem 31 studentů  přihlášených do Aktivizačního programu pro studentské týmy spolu se šesti vyučujícími. Studenti dohromady vytvořili sedm týmů o čtyřech až pěti členech.

Setkání započalo slavnostně inspirační akcí, tzv. inspiRACE, které se kromě studentských týmů zúčastnila i veřejnost. Akce se uskutečnila v Prostoru 39 v podvečer 2. prosince 2022. Prohlédněte si program a fotografie z večera!

Následující dny (3.–4. prosince 2022) se v pražském Centru Langhans studenti i vyučující účastnili několika workshopů. Pro studenty jsme připravili workshopy o projektovém vedení, ověřování informací i práci v týmu, pro vyučující o participativních metodách a mediálním vzdělávání ve výuce. Po posledním workshopu jsme si se studenty a vyučujícími ujasnili, co je dále v programu čeká, jakou podporu jim nabízíme.

10.–12. února 2023 proběhlo druhé setkání studentských týmů, kde jsme spolu se studenty tematicky navázali na předchozí setkání. Kromě světa médií jsme se věnovali také dalším fázím projektového vedení,  např. i tomu, jak dát o svém projektu vědět. Zaměřili jsme se na schopnosti studentů argumentovat mediální a další kontroverzní témata. Studenti se zážitkovým způsobem hlouběji seznámili také s bezpečností v online prostoru.

Mezi druhým a třetím setkáním se studenti s podporou vyučujících a JSNS věnovali plánování a realizaci vlastních projektů. Rovněž měli k ruce mentora či odborníka přesně na míru svému týmu a projektu. 

Na závěrečném setkání 1.–2. června 2023 si studenti sami zhodnotili, jak jim práce na projektech šla a co všechno se během ní naučili. Týmy se na setkání navzájem pochlubily výsledky svého snažení a vše jsme náležitě oslavili. Zamysleli se nad tím, co se podařilo dobře, co hůře a co by šlo příště udělat lépe. V neposlední řadě jsme studentům ukázali, jak mohou své projekty dále rozvíjet, jak neztrácet motivaci nebo jak jinak se mohou angažovat.

Podívejte se na projekty studentských týmů:

Sedm studentských týmů z celé republiky a sedm projektů k podpoře mediální gramotnosti sebe samých, své školy, komunity a okolí. Na závěrečném setkání mediálněvzdělávacího programu Kdo jiný? představily skupinky studentů na začátku června v Komunitním centru a zahradě Kotlaska. Projděte si jejich nápady a informace o vznikajících či již realizovaných projektech, například nově vzniklých kanálech na sociálních sítích zaměřených na vliv modrého světla na spánek, informačním webu o fake news pro seniory nebo geolokační hře o mediální gramotnosti.


Stop modrému světlu

Tříčlenný tým z lesní školy Hnízdo Beskydy v Ostravici se pustil do natáčení vlastních videí na YouTube, Instagram a TikTok, ve kterých chtějí svým vrstevníkům vysvětlovat vliv modrého světla - které vyzařují (nejen) obrazovky televizí, počítačů nebo mobilních telefonů - na náš spánek. Autoři - Adam, Kuba a Jasen - sami hodnotí práci na projektu jako zábavnou a zároveň si pochvalovali, že se během projektu zdokonalili v editování videí. Publikaci všech videí a tvorbu profilů na sociálních sítích si chlapci naplánovali po skončení tohoto školního roku. 


O žabomyších a lidech

 

Tým paní učitelky Jany Tabáškové z gymnázia v Havířově už má svůj projekt víceméně dokončený. Jeho cílem, jak sami studenti říkají, bylo "zvýšit zájem školní komunity o neformální a informální seberozvoj v informační, mediální, sociálně emoční a komunikační gramotnosti." To vše by pak mohlo vést k jedinému: zlepšit školní klima a podporovat ve škole dialog napříč různými skupinami. Jak na to? Skupinka se rozhodla pro své spolužáky, ale i členy pedagogického sboru uspořádat v květnu workshop, během kterého si přes 30 účastníků mohlo zahrát nově vzniklou karetní hru O žabomyších a lidech (a to jak v českém, tak anglickém jazyce!). Hra postupně na několika kartách odkrývá různé způsoby mezilidské komunikace a šíří také povědomí o způsobech asertivní a nenásilné komunikace. Odezvy na realizovaný workshop na škole měli studenti kladný, chystají se proto uspořádat i další běhy, třeba i na jiných školách ve svém městě či regionu. 

Součástí projektu bylo také vytvoření tzv. komunikačního pointu, jakési interaktivní nástěnky na půdě školy, kde mohou všichni žáci a studenti napsat cokoli, co je tíží, zajímá nebo jim dělá radost. Podrobnější informace o karetní hře, komunikačním pointu, edukativních kvízech i cílech celého projektu najdete popsány také na této webové stránce, kterou připravili sami studenti. 


Bezpečně na netu

Zatímco ostatní projekty si vybraly jako svou cílovou skupinu převážně své vrstevníky nebo mladé lidi sobě blízké věkem, tým z Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě míří svým webovým projektem na dospělé a seniory. Na vzniklém webu Bezpečně na netu chtějí postupně starší generaci edukovat o tématech spojených s bezpečným pohybem v online prostoru. Jednotlivá témata představují na stránkách jak z teoretické roviny, tak na praktických příkladech. Návštěvník stránek si tak může jednoduše vyzkoušet, zda by se mu podařilo například odhalit phishingový útok nebo rozpoznat hoaxy. Projekt je také možné sledovat na instagramu na profilu @bezpecne_na_netu.


V bublině

Pátrací hru V bublině od týmu studentů prvního ročníku Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb z Litoměřic ve 4 testováních a několika "ostrých" pokusech vyzkoušelo už přes 120 žáků 8. a 9. tříd základních škol. Tým, který se zapojil do projektu Kdo jiný? na výzvu svého pana učitele Jiřího Klekera, motivovala k tvorbě především edukace svých vrtevníků v oblasti rizik sociálních sítí, "jejichž užívání může mít dopad na psychiku mládeže," jak sami říkají. Hra se odehrává přímo ve městě Litoměřice, kde na různých místech (hra má geolokační rozměr) musí týmy plnit různé kreativní i vzdělávací úkoly postavené na smyšlených příbězích postav, které nás hrou provázejí. "Bavilo nás, že naši kamarádi i jiní žáci mají ze hry radost, že si ji užívají a získáváme neustále nové kladné zpětné vazby a hodnocení," říkají autoři projektu V bublině. Jejich cestu můžete sledovat i na instagramovém profilu @v.bubline


Igorovo dobrodružství

Chováním na internetu se zabývá i další z projektů, tentokrát studentek nižších ročníků víceletého gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě. Projekt Igorovo dobrodružství má za cíl na instagramovém profilu upozorňovat na nebezpečí, která mladým lidem (a nejen jim) hrozí na internetu a sociálních sítích. "Vnímáme jako důležité upozornit na téma kyberšikany, protože je v naší generaci přítomná. Říct si třeba jak jí i předejít, jak na ni reagovat a jak o tom mluvit," říkají autorky projektu. Během tvorby profilu a celého roku si dle svých slov osvojily schopnost zpracovávat informace a naučily se práci s různými aplikacemi. 

Ze stejné školy pochází také projekt s pracovním názvem "Jak se dobře cítit na internetu". Ten zkoumá vliv sociálních sítí a hraní her na psychiku mladých lidí. O tématech chtějí jeho autoři vzdělávat své vrstevníky obsahem na Instagramu a Tik Toku. Na své škole také realizovali dva preventivní workshopy u mladších spolužáků a pomocí dotazníků sbírali informace o tom, co jejich generaci trápí a s čím by v oblasti sociálních sítí potřebovali pomoct. Autoři se bohužel nemohli závěrečného setkání zúčastnit.  


Chat Phones

 

A ještě jednou kyberšikana a bezpečí na internetu, tentokrát v podání karetní hry Chat Phones od žáků Základní školy K. J. Erbena v Miletíně. Původním záměrem týmu bylo vytvořit hru podobnou Člověče nezlob se, ve které by obsáhli téma mediální gramotnosti. Nejprve se tým rozhodl udělat dotazník mezi svými mladšími spolužáky, čímž vytipovali témata, která mladší žáky ZŠ v oblasti mediální gramotnosti pálí a zajímají. Právě na základě těchto dotazníků vznikla hra Chat Phones, která obsahuje sadu základních a odpovědních karet. Obsahují tipy otázek či situací, se kterými se v online prostředí můžeme setkat (rozpoznat spam, falešný profil, atp.). Hráči na každou otázku musí dát správnou odpověď, čímž je hra vede i k zamyšlení nad situacemi, které dennodenně zažíváme v online prostoru.


Projekt VV-MGS-004 JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem je realizován za podpory Norských fondů.  

 

Partnery projektu jsou: Krajská vědecká knihovna v Liberci a  Středisko volného času RADOVÁNEK. .  

Partneři projektu:

Koordinátorka projektu:

Marianka Macková

Zástupkyně ředitele

E-mail: marianka.mackova@jsns.cz
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.