Mediálněvzdělávací aktivizační program

Od roku 2022 do roku 2023 realizujeme v JSNS aktivizační projekt zaměřený na mediální vzdělávání. Navazujeme tak na již několikaletou zkušenost s projektovým vyučováním a aktivizačními programy, např.: Kdo jiný?Hledá se.  

Projekt JSNS – Mediálněvzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem cílí na zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – především pak v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém regionu. Spadá pod něj několik aktivit: 

Aktivizační program pro studentské týmy

V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti...
Rozbalit

Aktivizační program pro studentské týmy

 • V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti během několika měsíců učí přetavit svou iniciativu do vlastních projektů cílených na zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti.   
 • Program je určen pro mladé lidi ve věku 13–17 let, kteří si v týmech o 3–5 členech sami vybrali téma v oblasti mediální gramotnosti, kterému se ve svému týmu věnují (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). 
 • Aktivity projektu se zaměřují na zvýšení mediální gramotnosti zapojených studentů, jejich vrstevníků, mladších dětí i seniorů. 
 • Studentské týmy jsou v programu doprovázeny svým vyučujícím, který má roli garanta a podporuje studenty při realizaci projektů. 

 • Více podrobností o programu, vč. harmonogramu, lze nalézt na webu Kdo jiný?.

Zavřít

×

Vzdělávání vyučujících, pracovníků s mládeží a pracovníků Programů sociální integrace s důrazem na téma mediálního vzdělávání

 • V rámci projektu realizujeme 4 celodenní praktické semináře pro vzdělavatele z mimopražských regionů.
 • Nabízíme jim jedinečnou možnost edukovat se v mediálních problematikách pomocí inovativních vzdělávacích metod, jako je výuka prostřednictvím audiovizuálních materiálů.
 • Vzdělavatelům nabízíme aktivní podporu ve formě 2 návazných webinářů, která jim pomůže následně kvalitně zprostředkovat informace svým žákům. 
 • Semináře jsou zaměřeny na témata  jako jsou  fake news a dezinformace, kyberprostor a jeho rizika, sociální sítě a propaganda.
 • Na semináře zveme také hosty - experty na daná témata.
 • V roce 2022 jsme realizovali dva semináře (v Karlových Varech a v Liberci) na téma Dezinformace a role médií ve válečném konfliktu. Seznam nadcházejících seminářů spolu s podrobnostmi a přihlašováním uvádíme na této stránce.

Zavřít

×

Vzdělávací materiál pro žáky

Stěžejní součásti projektu...
Rozbalit

Vzdělávací materiál pro žáky

 • Stěžejní součásti projektu je vzdělávací materiál pro žáky a studenty, který jim pomáhá zorientovat se v projektovým vedení, zejména v oblasti aktivit mediálního vzdělávání:

  • obsahuje vzdělávací část, zaměřující se zejména na dezinformace, konspirace, fake news, propagandu, a kyberbezpečí,

  • je k dispozici v tištěné podobě, v online podobě je dostupný zdarma na webu JSNS.CZ, kde bude zájemcům k dispozici  i po skončení programu.
 • Na vzniku materiálu se podíleli odborníci a konzultovali jsme ho se studenty Studentského parlamentu Plzeňského kraje, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti.

Zavřít

×
Publikum

Publicita projektu

Při příležitosti zahájení prvního setkání...
Rozbalit
Publikum

Publicita projektu

Při příležitosti zahájení prvního setkání studentských týmů v rámci Aktivizačního programu jsme  2. 12. 2022 v Prostoru39 v Praze uspořádali akci InspiRACE. Akce byla jak pro účastníky studentského programu, tak pro veřejnost. 

 • Představili jsme zde aktivity spadajících pod celý projekt.
 • Vystupující přiblížili publiku vlastní projekty zaměřené na mediální vzdělávání, mezigenerační a vrstevnické učení. 

Zvýšilo se tak všeobecné povědomí nejen o projektu a mediálním vzdělávání jako takovém, ale účastníci aktivizačního programu a veřejnost se také seznámili s různými tématy a formami mediálního vzdělávání. Důležitým aspektem celé akce bylo ukázat, že uspořádat vlastní projekt je s trochou úsilí nejen možné, ale také obohacující!

Zavřít

×

Jak vypadají studentská setkání?

 

 První setkání  proběhlo 2.–4. prosince 2022 v Praze a přijelo na něj celkem 31 studentů  přihlášených do Aktivizačního programu pro studentské týmy spolu se šesti vyučujícími. Studenti dohromady vytvořili sedm týmů o čtyřech až pěti členech.

Setkání započalo slavnostně inspirační akcí, tzv. inspiRACE, které se kromě studentských týmů zúčastnila i veřejnost. Akce se uskutečnila v Prostoru 39 v podvečer 2. prosince 2022. Prohlédněte si program a fotografie z večera!

Následující dny (3.–4. prosince 2022) se v pražském Centru Langhans studenti i vyučující účastnili několika workshopů. Pro studenty jsme připravili workshopy o projektovém vedení, ověřování informací i práci v týmu, pro vyučující o participativních metodách a mediálním vzdělávání ve výuce. Po posledním workshopu jsme si se studenty a vyučujícími ujasnili, co je dále v programu čeká, jakou podporu jim nabízíme.


 

Druhé setkání se konalo 10.-12. února 2023 v Praze opět v centru Langhans. Účastnilo se ho celkem 27 studentů se svými vyučujícími. Mezi prvním a druhým setkáním již studenti začali své projekty plánovat za pomoci svých vyučujících a zkušených mentorů.

Studenti si navzájem představili projekty svých týmů, kreativní metodou na nich hledali různé výzvy a možnosti, jak jim čelit. Zážitkovým způsobem se hlouběji seznámili s bezpečností online prostoru, s některými riziky sociálních sítí nebo s tím, jak argumentovat. Také si prošli průpravou pro další fázi svých projektů, např. absolvovali workshop o PR nebo si sami vyzkoušeli natáčení a postprodukci krátkého videa. V neposlední řadě dostali vytištěné příručky, které vznikly na míru vytváření mediálních projektů!

Pro vyučující jsme tentokrát připravili workshopy na témata koncipování cílů výuky, vedení reflexí a práci s kontroverzními tématy ve výuce. 


Projekt VV-MGS-004 JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem je realizován za podpory Norských fondů.  

 

Partnery projektu jsou: Krajská vědecká knihovna v Liberci a  Středisko volného času RADOVÁNEK. .  

Partneři projektu:

Koordinátorka projektu:

Daniela Dokulilová

Kdo jiný?, Studentské volby

E-mail: daniela.dokulilova@jsns.cz

Tel.: 608 545 116