Mediálněvzdělávací aktivizační program

Od roku 2022 do roku 2023 realizujeme v JSNS aktivizační projekt zaměřený na mediální vzdělávání. Navazujeme tak na již několikaletou zkušenost s projektovým vyučováním a aktivizačními programy, např.: Kdo jiný?Hledá se.  

Projekt JSNS – Mediálněvzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem cílí na zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti – především pak v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém regionu. Spadá pod něj několik aktivit: 

Aktivizační program pro studentské týmy

V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti...
Rozbalit

Aktivizační program pro studentské týmy

 • V tomto intenzivním vzdělávacím programu se studenti během několika měsíců učí přetavit svou iniciativu do vlastních projektů cílených na zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti.   
 • Program je určen pro mladé lidi ve věku 13–17 let, kteří si v týmech o 3–5 členech sami vybírají téma v oblasti mediální gramotnosti, kterému se chtějí ve svém týmu věnovat (např. dezinformace, kyberšikana, sociální sítě). 
 • Aktivity projektu se zaměřují ke zvýšení mediální gramotnosti zapojených studentů, jejich vrstevníků, mladších dětí i seniorů. 
 • Studenti mají k dispozici vhodné nástroje a znalosti, které jim umožňují multiplikovat informace ke zvolené cílové skupině.

 • Studentské týmy jsou v programu doprovázeny svým vyučujícím, který má roli garanta a podporuje studenty při realizaci projektů. 

 • Aktuálně se lze hlásit na stránce projektu Kdo jiný?, pod jehož hlavičku tento program spadá.

Zavřít

×

Vzdělávání vyučujících, pracovníků s mládeží a pracovníků Programů sociální integrace s důrazem na téma mediálního vzdělávání

 • V rámci projektu realizujeme 4 celodenní praktické semináře pro vzdělavatele z mimopražských regionů.
 • Nabízíme jim jedinečnou možnost edukovat se v mediálních problematikách pomocí inovativních vzdělávacích metod, jako je výuka prostřednictvím audiovizuálních materiálů.
 • Vzdělavatelům nabízíme aktivní podporu ve formě 2 návazných webinářů, která jim pomůže následně kvalitně zprostředkovat informace svým žákům. 
 • Semináře budou zaměřené na témata  jako jsou  fake news a dezinformace, kyberprostor a jeho rizika, sociální sítě a propaganda.
 • Na semináře zveme také hosty - experty na daná témata.

Zavřít

×

Vzdělávací materiál pro žáky

Stěžejní součásti projektu...
Rozbalit

Vzdělávací materiál pro žáky

 • Stěžejní součásti projektu je vzdělávací materiál pro studenty, který je provede projektovým vedením, zejména v oblasti aktivit mediálního vzdělávání:

  •  bude obsahovat i vzdělávací část, zaměřující se zejména na dezinformace, konspirace, fake news, propagandu, a kyberbezpečí,

  • bude k dispozici v tištěné podobě, v online podobě bude dostupný zdarma na webu JSNS.cz i po skončení programu.
 • Na vzniku materiálu se podílejí odborníci a konzultujeme ho se studenty, kteří mají s podobnými projekty zkušenosti.

Zavřít

×

 

Projekt VV-MGS-004 JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem je realizován za podpory Norských fondů.  

 

Partnery projektu jsou: Krajská vědecká knihovna v Liberci a  Středisko volného času RADOVÁNEK. .