Digitální závislosti a zdravé návyky: seminář pro učitele v Plzni s praktickými tipy do výuky

11.10.2023 / Mediální vzdělávání

Chtěli byste se žákům stát poučenými průvodci pro pohyb v online světě a vést je ke zdravým návykům využívání digitálních technologií? Přihlaste se na seminář Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě (DigiStories: Alex), který zdarma pořádáme ve čtvrtek 2. listopadu v Plzni. 

Seminář je určený primárně pro vyučující druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol, zúčastnit se ho ale mohou i další vzdělavatelé a pracovníci s mládeží. Kromě nové výukové videohry DigiStories: Alex a doprovodných materiálů do hodin, představíme také tipy a doporučení, jak s hrou pracovat přímo ve výuce.

Výuková videohra DigiStories: Alex formou interaktivní konverzace na sociální síti zobrazuje příznaky a následky problematického chování souvisejícího s nadměrným užíváním digitálních technologií, v tomto případě v podobě hraní online hry. Tomuto tématu se věnuje i další lekce z portálu JSNS.CZ s názvem Jak jsem vyhrál. I tu představíme na semináři, který se koná v centru Radovánek v Plzni, Pallova ulice 19. Po představení lekce a videohry bude následovat debata o tématu digitálních závislostí a zdravých návyků v online prostředí s Michaelou Slussareff, odbornicí na téma digitálních závislostí, působící na Karlově univerzitě a v organizaci Slow Tech Institute.

Vzdělávání vyučujících

Seminář Digitální závislosti a zdravé návyky v online světě (DigiStories: Alex) je dalším ze série seminářů, které pořádáme v rámci projektu podporovaném Norskými fondy k rozvoji mediálního vzdělávání žáků, studentů, ale právě i vyučujících. Ti se během letošního i loňského roku měli možnost zúčastnit podobných seminářů k tématu sociálních sítí nebo dezinformací a současné ruské propagandy v Karlových Varech, Liberci a Plzni. Tento výčet doplní 16. listopadu speciálně připravený seminář v Karlových Varech pro pracovníky sociálních a vzdělávacích programů Člověka v tísni a doučovatele, kteří pracují se sociálně znevýhodněnými klienty a mladými lidmi.

Kromě seminářů byl v loňském školním roce součástí výše zmíněného projektu také intenzivní vzdělávací program pro studentské týmy se zaměřením na praktické zvyšování mediální gramotnosti své i svého okolí a se zvláštním důrazem na mezigenerační a vrstevnické učení a na práci s různými cílovými skupinami (např. seniory). Vydali jsme také přehledný projektový manuál pro mediální vzdělávání s názvem Kdo jiný?. Ten je k dispozici v online podobě na portálu JSNS.CZ. Najdete v něm především praktické rady, jak zrealizovat své nápady a zorientovat se v projektovým vedení.

O průběhu všech výše zmíněných aktivit, jejich výsledcích i budoucích plánech promluví na semináři 2. listopadu zástupci JSNS. Účastníci semináře se tak mohou inspirovat příklady dobré praxe k zavedení projektových aktivit k rozvoji mediálního vzdělávání i na své škole.


Projekt JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.