Proběhl 14. ročník Měsíce filmu na školách

3.12.2018 / Příběhy bezpráví

Letos již počtrnácté proběhl na stovkách základních i středních škol Měsíc filmu na školách. Podívejte se na zajímavé statistiky i ohlasy vyučujících!

V letošním roce se do Měsíce filmu na školách zapojilo 394 škol a projekcí s besedami se tak zúčastnilo bezmála 16 000 žáků. Podobně jako v dřívějších ročnících, i letos tvořily polovinu zapojených školy základní, po čtvrtině pak gymnázia a ostatní střední školy.

 

Vyučující si mohli vybírat ze čtyř filmů - Právě se vracím z Hradu, Jan Masaryk a třetí republika, Případ Dr. Horáková a Ztrácená duše národa: Ztráta tradice. Filmy vyvolaly u učitelů velmi podobný zájem - podívejte se, v jakém poměru se promítaly:

 

Po projekcích následovaly besedy s hosty. Besedy často navštěvovali laureáti Ceny Příběhů bezpráví Hana Truncová, František Teplý nebo Zdeněk Kovařík. Z dalších pamětníků můžeme jmenovat například Jana Rumla, Leo Žídka, Věru Pytlíčkovou, Martina Mejstříka nebo Milušku Havlůjovou. Nechyběli samozřejmě ani historici - Pavel Kugler, Prokop Tomek nebo Pavel Žáček - i filmoví tvůrci, např. Jan Kačer, Čestmír Církva či Robert Sedláček.

Zapojených učitelů jsme se ptali, proč se do Měsíce filmu na školách zapojují. A jak nám odpovídali?

  • "Je to vhodná příležitost, jak studentům nevšední formou přiblížit období, které je jim poměrně vzdálené."
  • "Akce je u žáků oblíbená, mají možnost setkat se s historikem, vidět prameny k historii své obce."
  • "Jsme již pravidelnými účastníky, neboť tuto akci vnímáme jako vhodné a žádoucí připomenutí zásadních společensko-historických témat vyvolávajících užitečnou diskuzi. Vedle toho jde o vítané zpestření, zatraktivnění a doplnění výuky."
  • "Přijde mi důležité, aby informace získané z dějepisných učebnic a jiných materiálů byly doplněny "živým zdrojem". Děti se, podle mých zkušeností, pak i více ptají svých dědečků a babiček na jejich cestu životem/dějinami."

 

Pro zajímavost se také můžete podívat, jaké kraje nejvíce promítaly.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.