Sociální problematika

Rozvíjejte u žáků schopnost empatie, seznamujte je s tématy jako závislosti, stáří nebo sociální vyloučení a podporujte je v aktivním občanství. Objevujte s žáky rozmanité lidské příběhy, které zahrnuje sociální problematika.  

Přinášíme výber filmů vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Vyberte si lekci pro žáky I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ a středních škol.

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ   Globální rozvojové...
Rozbalit

Hadí dívka

II. stupeň ZŠ
 

Globální rozvojové vzdělávání, Sociální problematika

Téma: chudoba, rodina 

Erdenchimeg je jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Nezapomíná ale snít. Ráda by se stala profesionální hadí ženou. Na přímluvu samotné trenérky dostává dívka životní šanci navštěvovat prestižní akrobatickou školu. Přestože se mezi dívkami z bohatých rodin cítí nepatřičně, odhodlaně pokračuje a podstupuje náročný a bolestivý trénink. Nejde jí totiž jen o zábavu. Stát se akrobatkou je šance, jak si splnit sen a uživit sebe i rodinu.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Životní cíle a sny – Před projekcí filmu vybídněte žáky, aby zapsali veškeré myšlenky, nápady a asociace na téma Mé životní sny a cíle. Své odpovědi zaznamenají na papír nebo do dokumentu v počítači (např. Microsoft Word či jiného programu) a mohou je diskutovat s rodiči nebo sourozenci. 

Poté si představí, že se přenesli 15 let do budoucna a jejich životní sny a cíle se naplnily. Úkolem žáků je vytvořit myšlenkovou mapu (podle vzoru) a pomocí obrázků, symbolů či slov vyjádřit, co vše se musí stát, aby se jejich sny naplnily.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Žáci se poté opět podívají na svoji myšlenkovou mapu a označí ty obrázky, symboly nebo slova, které vedly k naplnění snů a cílů u nich i u hadí dívky Erdenchimeg. O těchto obrázcích, symbolech a slovech žáci mohou debatovat s rodiči či se sourozenci. Nakonec se žáci zamyslí nad níže uvedenými otázkami a své odpovědi a názory nahrají na telefon nebo do počítače jako video či audio nahrávku:
 

 1. Co vás na Erdenchimeg zaujalo?   
 2. Čím je pro vás inspirativní?  
 3. Co je pro ni v životě nejtěžší?  
 4. Jaké myslíte, že je poselství filmu?  
 5. Co vás ve filmu zaujalo?

Výsledný soubor Vám zašlou e-mailem nebo přes Vámi zvolený komunikační kanál.  

 

Související aktivita: 

Prezentace o Mongolsku – Žáci vytvoří v Microsoft PowerPoint či jiném programu krátkou prezentaci o Mongolsku. Měli by zmínit zajímavá fakta, která je osobně zaujala, spíše než vypisovat základní geografické a demografické údaje. Mohou přidat fotky, obrázky i krátká videa. 

Prezentaci Vám žáci zašlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor

Zavřít

×

Z kola ven – Jan a Josefina

I. stupeň ZŠ   Sociální...
Rozbalit

Z kola ven – Jan a Josefina

I. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika 

Téma: život s postižením, rodina 

Janovi je jedenáct let a je nadprůměrně inteligentní. Dokonce do té míry, že už přeskočil dva ročníky a chodí do třídy se staršími spolužáky. Jeho třináctiletá sestra Josefina je jeho pravým opakem. Narodila se totiž s Downovým syndromem. Špatně mluví, její pohyby jsou neohrabané a někdy reaguje podrážděně. Ve speciální škole se jí nelíbilo, a tak chodí do běžné školy, jen o dvě třídy níž než její vrstevníci. Novým spolužákům nejdřív připadala hodně divná a nějakou dobu trvalo, než si na ni zvykli. Na příkladu Jana, Josefiny a jejich kamarádů můžeme vidět, jak důležité je respektovat odlišnost druhých a jak velkou roli hraje citlivé chování ke komukoli, kdo se nějak vymyká průměru. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku vybídneme děti, aby samy sebe popsaly – mohou se i nakreslit a samy nebo s rodiči k obrázku zapisují svou charakteristiku. Pomáhat můžeme návodnými otázkami, např.: Jak vypadáš? Jaké máš vlastnosti? Co rád děláš? Co ti jde, nebo naopak nejde? apod. Následuje projekce filmu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu s dětmi krátce popíšeme, jaký byl Jan a jaká je Josefína, co je na filmu překvapilo a jestli všemu rozuměly.  

Najdi dvojníka – Úkolem dětí je najít v rodině svého dvojníka, tzn. hledat jakékoli podobné povahové nebo vzhledové rysy s ostatními členy rodiny, a to následovně: Děti si na větší papír nakreslí jednoduchý „rodinný“ strom, do kterého umístí jména členů své rodiny, a ke každému z nich napíší, v čem jsou si podobní (např. „Strýc Ota hrozně rád sbíral angličáky a známky, já zase moc rád sbírám kartičky hokejistů.“). Můžete využít pracovní list s otázkami. Doporučujeme, pokud je to možné, aby se do diskuze zapojily i další členové rodiny, ať už fyzicky nebo po telefonu. 

Cílem aktivity je zjistit informace o členech rodiny, kterým se dítě nejvíce podobá (nejlépe v obdobném věku). Můžete najít v rodinném archivu fotografie a hledat další shody; a pokud máte možnost pořídit jejich kopie, nalepte je také do stromu. Aktivitu zakončíme debatou na téma: Co nového jsem se dozvěděl/a o své rodině? 

 

Související aktivita: 

Nejlepší kamarád – Děti nakreslí nebo jinak výtvarně ztvární svého nejlepšího kamaráda či kamarádku. Popíšou jeho/její vlastnosti, povahové rysy a zamyslí se, v čem si jsou s ním/ní podobné a v čem jsou odlišné. Mohou kamarádovi nebo kamarádce napsat i vzkaz, ve kterém vylíčí podobnosti a rozdíly mezi sebou a jím/jí. 

Zavřít

×

Haiduc - život na ulici

II. stupeň ZŠ   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Haiduc - život na ulici

II. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika

Téma: závislosti, sociální vyloučení 

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého otce z domova. Od té doby žije v ulicích rumunské Bukurešti a většinu času tráví zdrogovaný ve společnosti dalších mladistvých narkomanů. Vdechování toxických výparů z igelitových sáčků mu zničilo zdraví natolik, že během dvouměsíčního pobytu v nemocnici skoro zemřel. Tvrdí, že by se rád uzdravil a začal znovu chodit do školy. Nejdříve se ale musí zbavit své závislosti a zhoubného vlivu věčně zfetovaných „kamarádů“. Podaří se mu s podporou jeho opatrovnice Ralucy začít nový život? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu si žáci nakreslí čtyřlístek. Do každého lístku napíšou nebo nakreslí jednu věc, která je činí šťastnými a je pro ně důležitá. Během sledování filmu mají za úkol přemýšlet o tom, co chybí hlavnímu hrdinovi ke štěstí.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci nakreslí další čtyřlístek za hlavního hrdinu. Popíší, jaké věci podle nich činí šťastného Nicuu a písemně vysvětlí proč. Dále v krátkém textu napíšou, které ze zmíněných věcí by mohl Nicua ovlivnit a které nikoli. Mohou psát do dokumentu v počítači nebo na papír. 

V dalším písemném projevu vypracují odpovědi na otázky:  

 1. Co tě na filmu a hlavním hrdinovi nejvíce zaujalo nebo překvapilo?  
 2. S čím souhlasíš a s čím máš naopak problém?  
 3. Jak situaci hlavního hrdiny ovlivňují drogy, které jsou všude kolem něj?  
 4. Co bys Nicuovi vzkázal/a, kdybys měl/a tu možnost?  

Fotografie čtyřlístků a dokument s texty Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků.  

 

Související aktivita: 

Jak se žije lidem na ulici v Česku? – Žáci téma zpracují ve formě projektu. Jejich úkolem je zhotovit informační plakát s využitím údajů, fotografií či grafiky z internetu. Vytvoří ho např. v Microsoft PowerPoint (jako 1 snímek), Microsoft Word nebo jednoduchém online grafickém nástroji Canva. Plakát mohou vytvořit/nakreslit i skutečný ve formátu A3. Nechte jim na zhotovení plakátu dostatečný čas.

Svůj výstup anebo fotografii plakátu Vám zašlou elektronicky způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat. Využít mohou také doporučené materiály a odkazy (najdou je přímo pod filmem) nebo informační materiál Otázky a odpovědi

Zavřít

×

Černá ovce

Střední škola   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Černá ovce

Střední škola
 

Sociální problematika

Téma: rasismus, domácí násilí, šikana 

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o rasově motivované vraždě 10letého chlapce. Píše se rok 2000 a rodina nigerijských přistěhovalců opouští Londýn. Doufá, že v anglickém Essexu najdou bezpečné útočiště a klidný život. Jak se však brzy ukazuje, atmosféře malého města vládne gang rasistů. O šrámech, které na dětské duši zanechá xenofobie a násilí, s mrazivou působivostí vypráví ve filmu skutečný Cornelius. Na Oscara nominované dokudrama si současně pokládá otázku, kam až je člověk schopen zajít v touze po přijetí. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studenti si zapíší 5–10 jednoslovných odpovědí na otázku: Co může člověka dovést k tomu, že nenávidí druhého člověka nebo dokonce celou skupinu lidí?  Své odpovědi mohou zpracovat do dokumentu v Microsoft Word, popř., pokud s nimi pracujete online, je sdílet ve společném chatu nebo prostřednictvím aplikace Mentimeter.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu nechte žáky zformulovat 1 slovo, které nejvíc vystihuje pocit, resp. dojem, který v nich film vyvolal. Napíšou jej opět do svého dokumentu. Pokud sledujete film společně se studenty online a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním.  

Poté se vraťte k seznamu důvodů nenávisti, který studenti vytvořili před projekcí. Jejich úkolem je doplnit to, co jim v seznamu případně chybí a uvědomili si to až při projekci filmu. Studenti srovnají důvody, které uváděli před filmem a přidají důvody, které hrály roli v životě hlavního hrdiny. Na závěr mohou studenti napsat, zda-li zažili nějakou obdobnou situaci, ve které se cítili odmítáni skupinou nebo měli strach z toho, že je okolí či nějaká skupina nepřijme, a přidat svou zkušenost, jak se s takovou situací vyrovnali.  

Pokud nerealizujete aktivity online/synchronně se studenty, pak mohou studenti zadání zpracovat do dokumentu v počítači jako souvislý text a zaslat Vám ho prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště.

 

Související aktivita: 

Dopis – Studenti napíšou krátký vzkaz či dopis hlavnímu hrdinovi nebo jiné postavě z filmu. 

Zavřít

×

Malé mužstvo

I. stupeň ZŠ   Sociální...
Rozbalit

Malé mužstvo

I. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika

Téma: sport, rovnost pohlaví

Hráči a hráčky barcelonského smíšeného týmu Margatánia dobře vědí, že nadcházející zápas v lize fotbalových přípravek opět prohrají. Jde jen o to, kolik dostanou gólů a zda se jim nějakým zázrakem náhodou nepoštěstí alespoň jeden vstřelit. Jednou už se jim to povedlo. Dala ho Ruth. Ale ten se nepočítal, protože byl z ofsajdu. V zábavně poskládaném snímku podtrženém hravou hudbou se nám představí fotbalový tým sedmiletých nadšenců, kteří i přes neustálé prohry a neschopnost vstřelit gól neztrácejí radost ze hry s kulatým nesmyslem. 

 

Doporučená aktivita před filmem:  

Nejprve si s dětmi povídejte o tom, jaké sporty rády dělají a proč. Nechte je napsat, co jim sport přináší a z čeho se při sportu radují. Pokud se Vaše dítě nevěnuje žádnému sportu, téma zaměňte s jakýmkoli jiným koníčkem. 

Pokud mají děti sourozence, mohou je diskutovat mezi sebou.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Doporučujeme rodičům dívat se na film s dětmi. Po filmu s nimi diskutujte o tom, jestli hrdinové filmu měli při fotbalovém zápase stejné pocity a radosti jako vyjmenovaly ony před filmem.  

Můžeme si s dětmi zahrát hru, v níž budete navzájem pantomimicky předvádět dvě odpovědi na původní otázku – Co ti sport přináší a z čeho se můžeš při sportu radovat? – jednu odpověď děti vyberou ze svého seznamu a jednu z karet, které najdete v pracovním listu.  

V závěru se věnujeme diskuzi o přínosech sportu a dále o negativní zkušenosti dětí jako sportovců (např.: trenéři/rodiče neoceňují snahu, ale jen vítězství; neslušné fandění a povzbuzování; kritické soudy, když se něco nedaří; nadávání rozhodčímu; psychický tlak; nerespektování pravidel apod.).  

 

Související aktivity: 

Dopis – Děti mohou napsat dopis trenérům nebo fanouškům s názvem Bavte se s námi, sport je hra, ne boj!  (Jako sport napíší ten, kterému se věnují.) V dopise se pokusí formulovat zdroje radosti aktivity, kterou provozují, nebo napsat jiný vzkaz třeba o tom, jak se teď cítí, když se sportu nemohou věnovat. 

Zavřít

×

Poslouchám

II. stupeň ZŠ   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Poslouchám

II. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika

Téma: rodina, šikana, homofobie, migrace 

Dětský svět je občas plný komplikací a problémů, o kterých není vždy snadné mluvit s rodiči nebo přáteli. V Nizozemsku pomáhá dětem speciální telefonní linka Kindertelefoon – obdoba české Linky bezpečí. Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, který žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat. Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá… 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Než se žáci podívají na film, sepíší odpovědi na následující otázky: Co vám pomáhá, když vás něco tíží? Když je vám například smutno, máte vztek nebo se cítíte být osamělí? 

Odpovědi napíší na papír nebo do dokumentu na počítači. Pokud s nimi pracujete online ve sdíleném režimu, mohou psát poznámky do sdíleného dokumentu, k němuž budou mít přístup i ostatní žáci. Pro sdílení dokumentu doporučujeme využít například Google Classroom, Dokumenty Google, Microsoft OneDrive a další. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci po zhlédnutí filmu napíšou krátkou reflexi, kde vylíčí, jak se cítili při sledování filmu, co vnímají pozitivně, negativně, co je překvapilo nebo čemu nerozuměli. Dále mohou ve svých úvahách písemně pokračovat a zkusí sepsat, jak může někomu pomoci nasloucháním, zda je lepší mluvit o svých problémech s někým, koho známe nebo s někým neznámým. 

Zároveň necháme žáky vyhledat, kam se mohou v Česku se svými problémy obrátit oni, jaká jsou důležitá telefonní čísla apod. Odkazy na organizace, jejich telefonní čísla případně i další informace žáci vloží do stejného dokumentu, do kterého napsali text s reflexí po filmu. 

Pokud žáci nepracovali v dokumentech ve sdílené složce, pošlou Vám vypracovaný text prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Jak aktivně naslouchat? – Pokud mohou žáci pracovat ve dvojicích, například se sourozencem nebo s kamarádem, můžeme si v praxi vyzkoušet, jak správně (aktivně) naslouchat. 

Pošlete žákům pracovní list Aktivní naslouchání. Sdělte jim, že se mohou projit se spolužákem nebo více spolužáky způsobem, jakým spolu běžně komunikují (například prostřednictvím sociální sítě, WhatsApp, Skype nebo telefonu) a diskututovat spolu jednotlivé body. Lze také využít participaci rodičů.  

Kromě vypsaných konverzačních technik můžete klást další otázky: Co dalšího vám ještě dopomůže k tomu, abyste cítili, že vás druhý opravdu poslouchá? Žáci by měli zjistit, že k aktivnímu naslouchání patří vstřícná řeč těla, oční kontakt, zaujatý tón hlasu, soustředěný výraz, neskákání do řeči atp.  

Je-li to možné, ve dvojicích pak mohou nacvičovat, jak by reagovali, kdyby za nimi kamarád nebo sourozenec přišel s nějakým problémem. Naslouchající zkusí postupovat podle návodu v pracovním listu. Mluvčí si vybere jednu ze situací zachycených ve filmu nebo si žáci mohou vymyslet vlastní situaci, kterou chtějí v rozhovoru řešit. Po jednom kole si role vymění.  

Zavřít

×

Přízrak Martin

Střední škola   Sociální problematika: Téma:...
Rozbalit

Přízrak Martin

Střední škola
 

Sociální problematika:

Téma: život s postižením, nemoc, závislosti

Osmadvacetiletý Martin je upoutaný na invalidní vozík a odkázaný na pomoc rodičů a ošetřovatelek. V devatenácti letech totiž sedl spolu s kamarády do auta opilý a pod vlivem drog. Po nárazu do telegrafního sloupu utrpěl těžká zranění s doživotními následky – od krku dolů je ochrnutý, nemůže mluvit, ale jeho mentální schopnosti zůstaly neporušeny. Martin bydlí v domě s pečovatelskou službou a se svým okolím komunikuje prostřednictvím počítače. Dívá se na televizi, hraje karty a podílí se na projektu, který varuje teenagery před řízením pod vlivem drog. Navzdory relativně aktivnímu životu však jeho mikrokosmos postrádá mnohé z toho, čeho si užívají zdraví lidé. Kdo se o Martina postará, až jeho rodiče zemřou? Poučí se někdo z jeho chyb? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu je dobré začít krátkým brainstormingem odpovědí na otázku Co si představím, když se řekne handicap?

Brainstorming je metoda, ve které mohou padat i zdánlivě nesouvisející slova nebo hesla, nic tedy není špatně. Pokud pracujete se studenty společně ve sdíleném online prostředí (prostřednictvím WhatsApp, Skype, Microsoft Teams apod.), může brainstorming proběhnout „naživo”, případně formou chatu. Pokud studenti pracují zcela samostatně, mohou si slova, která je napadají, napsat na papír; v takovém případě doporučujeme, aby si každý zapsal 10 slov.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Studenti po projekci napíší krátkou reflexi k filmu, v níž zodpoví na následující otázky: 

Jak ses při sledování filmu cítil? 

Co jsi vnímal/a pozitivně? 

Co jsi vnímal/a negativně? 

Co tě překvapilo nebo čemu jsi nerozuměl/a? 

Dále mohou v textu pokračovat a rozepsast odpovědi na otázky: Znáte někoho, kdo havaroval v autě po požití alkoholu nebo jiných omamných látek? Sedli byste si do auta, které by řídil kamarád, který pil? Znáte někoho, kdo má celoživotní následky po úraze

Všechny vypracované texty Vám žáci poté zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Pro další inspiraci můžete využít námi vybrané další doprovodné a doporučené materiály. Například studentům můžete zadat, aby samostatně zhlédli spoty kampaně Nemyslíš, zaplatíš

Také si mohou projít sekci pro mladistvé na webových stránkách Pij s rozumem a její jednotlivé podstránky. Na jednu A4 napíší, co nového se dozvěděli, s čím souhlasí nebo nesouhlasí či se mohou svěřit, zda mají s alkoholem již nějakou negativní zkušenost (ať už vlastní nebo cizí). 

Své texty Vám pak zašlou elektronicky způsobem, kterým s nimi komunikujete.

Zavřít

×

Létající Anne

I. stupeň ZŠ    Sociální...
Rozbalit

Létající Anne

I. stupeň ZŠ 
 

Sociální problematika:

Téma: život s postižením, nemoc, rodina

Jedenáctiletá Anne je na první pohled obyčejná holandská dívka. Chodí do školy, nakupuje se sestrami v supermarketu, jezdí na kole a také ráda skáče na trampolíně nebo šplhá na ploty. Anne ale trpí Tourettovým syndromem, mozkovou dysfunkcí, která se projevuje různými tiky. Například se občas začne točit na místě nebo olizuje vše, co má zrovna nablízku. Anne se za svoje chování stydí, ale nemůže si pomoct. „Je to stejné, jako když jste pod vodou a potřebujete se nadechnout,“ popisuje.  

Vyzvěte děti, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovaly doporučené aktivity.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku položíme dětem následující otázky: Podle čeho si vybíráte své kamarády? Jaké vlastnosti by měl mít ten, koho považujete za svého kamaráda?

Necháme děti, aby své odpovědi zapsaly na list papíru. Případně mohou nakreslit svého kamaráda/dku a napsat k němu vlastnosti, podle kterých si kamarády vybírají.

Následují otázky: Jaké existují překážky ve vztazích s kamarády nebo spolužáky? Co všechno může kamarádství/přátelství pokazit?  Děti mohou své odpovědi opět zapsat nebo o nich diskutovat s rodiči.

Pokud mají děti sourozence nebo spolužáky, s nimiž se budou společně dívat na film, nechte je diskutovat spolu.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu se s dětmi bavíme o tom, podle čeho si vybírá Anne své kamarády. Je těžké s ní kamarádit? Proč ano, proč ne? Chtěli byste vy Anne za kamarádku? Ideální je přejít v diskuzi k tématu život s jinakostí.

Ptáme se: Jaká omezení nebo naopak zkušenosti takový život přináší? Znáte ze svého okolí někoho, kdo potřebuje zvláštní přístup nebo péči? 

Zaměřit se můžete i na to, jestli děti ve filmu vše pochopily, jestli rozumí tomu, co je to Touretteův syndrom. Více o syndromu se můžete dozvědět v Otázkách a odpovědích.

 

Související aktivita: 

Dopis Anne – Děti mohou napsat Anne krátký dopis. Co by jí vzkázaly? 

Práce svých dětí nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.    

Zavřít

×

Tančím pro tebe

II. stupeň ZŠ    Sociální...
Rozbalit

Tančím pro tebe

II. stupeň ZŠ 
 

Sociální problematika

Téma: stáří, rodina

Tradiční norský tanec „halling“ byl odjakživa mužskou záležitostí. „Hodně lidí si myslí, že halling není pro dívky, což je chyba,“ říká hlavní hrdinka filmu Vilde, která se tomuto neobvyklému koníčku věnuje. Ráda by uspěla na blížícím se šampionátu a svým úspěchem tak dodala sílu svému nemocnému dědečkovi. se kterým má hodně blízký vztah. Dědeček je vážně nemocný a Vilde doufá, že mu její úspěch udělá radost a dodá sílu k boji se zákeřnou chorobou.  

Vyzvěte žáky, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovali doporučené aktivity.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu nechte žáky napsat, co pro ně jejich prarodiče znamenají Co se od nich mohou naučit? A co naopak mohou naučit oni své prarodiče? Můžete se zapojit i Vy, kteří s žáky aktivitu provádíte. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, může si vybrat kohokoli z rodiny, kdo je mu blízký.  

Ti žáci, kteří mají prarodiče na blízku, s nimi mohou na zmíněné otázky nahrát i krátký rozhovor na mobilní telefon.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: : 

Po zhlédnutí filmu zadejte žákům, aby vypracovali krátký text s využitím metody R.A.F.T.  podle následujícího návodu:

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

 

Žáci Vám poté zašlou své práce, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.).

Sami žáci nebo i Vy můžete texty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.  

 

Související aktivita: 

Chci Tě potěšit – Žáci dají dohromady deset fotografií, obrázků, citátů, které podle nich udělají radost jejich prarodičům. Výslednou práci Vám opět mohou poslat elektronicky nebo ji nasdílet mezi sebou navzájem. 

Zavřít

×

Hiphop-erace

Střední škola   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Hiphop-erace

Střední škola
 

Sociální problematika

Téma: stáří

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe.

Vyzvěte žáky, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovali doporučené aktivity.   

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Vyzvěte studenty, aby si v duchu nebo písemně zpracovali odpovědi podle zadání níže. Cílem je přemýšlet před filmem o tom, co pro nás znamená stáří. Ke zpracování můžete také zadat jen některé body. (Tato metoda zvaná Kostka vám pomůže prozkoumat jakýkoli jev ze šesti stran.) 

 1. POPIŠ Co je to stáří? Stačí slovo nebo věta. 
 2. POROVNEJČemu se stáří podobá? A čeho je opakem? 
 3. VYBAV SI/ASOCIUJJaké jsou tvé další asociace, když se řekne stáří? 
 4. ANALYZUJ Co všechno stáří tvoří, co má vliv na to, jaké stáří je? 
 5. APLIKUJ K čemu je stáří dobré? K čemu je dobré být starý? 
 6. ARGUMENTUJ Jaké jsou klady a zápory stáří? 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu:  

 1. Po filmu nechte žáky zformulovat 1 slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal. Pokud sledujete film společně se studenty online a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním.  
 2. Poté žáci napíší krátký vzkaz či dopis s využitím metody R.A.F.T. podle tohoto zadání: 

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

 

Po zhlédnutí filmu se mohou studenti opět vrátit k tomu, co si poznamenali o stáří, a znovu své poznámky promyslet a doplnit.  

Své práce mohou studenti zasílat způsobem, který si určíte nebo který vám již funguje (např. e-mailem, přes facebookovou skupinu, Google classroom, systém Bakaláři apod.). 

Pro účely sdílení textů s ostatními můžete využít online nástroj mentimeter (stačí krátká registrace např. vyučujícího a ostatní se mohou přihlásit). Mentimeter je v angličtině, ale další práce s ním už je pak možná v češtině.

 

Související aktivita: 

Kybersenioři – Studenti mohou zhlédnout další film, jehož cílem je uvědomit si generační rozdíly, ale i skutečnost, že se mohou jednotlivé generace navzájem obohacovat.

Zavřít

×

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.