JSNS pro rodiče s dětmi

Využijte materiály JSNS, které jsme v současné mimořádné situaci poskytli volně všem vyučujícím i rodičům – děti tak mohou pracovat spolu s Vámi, rodiči, přímo z domova. Přinášíme přehled pořadů vhodných k online výuce pro žáky I. stupně, a to včetně aktivit, jež lze kreativně upravovat. 

Výukové lekce JSNS jsou osvědčenou metodou, kterou využívají vyučující po celé České republice. Věříme, že i pro Vás budou vhodným pomocníkem. 

Každý den zveřejníme tipy, doporučení a rady na použití audiovizuálních materiálů, aby pro Vás i Vaše děti byla výuka co nejpříjemnější. 

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

V digitálním světě: Lajky na internetu

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: internet, sociální sítě, YouTube

Kocour a Filip mezi sebou soutěží, kdo na sociální sítí získá víc lajků. Bude to Kocourovo nové „selfíčko“, nebo Filipovo roztomilé štěňátko? S lajky jako by se na internetu roztrhl pytel. Čím víc jich nějaká fotka nebo příspěvek má, tím spíš si myslíme, že se ostatním líbí. Jakou váhu jim ale ve skutečnosti přičítat, a opravdu každý, kdo něco lajkuje, tím touží vyjádřit, že se mu příspěvek líbí? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na papír napíšeme „Radost mi dělá…“ a „Záleží mi na…“ a dítě každou větu doplní třemi slovy. K papíru se vrátíme po projekci filmu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Podívejte se společně s dítětem na několik videí jeho oblíbeného youtubera (případně vyberte nějakého z žebříčku nejsledovanějších českých a slovenských youtuberů). Zeptejte se ho, zda by daným videím dalo lajk (palec nahoru), nebo ne a proč. Poté se zaměřte na to, kolik videa dostala lajků a palců dolů. Debatujte s dítětem o následujícím: Jsou lajky a palce dolů měřítkem kvality daných videí? Je jednodušší lajkovat, anebo vysvětlovat, proč se mi něco líbí? Proč se mi některá videa líbí a jiná ne? 

Vraťte se pak v debatě k myšlence seriálu, že kliknout na lajk i palec dolů je velmi snadné. Vysvětlete jim, že to lidé to často dělají bezmyšlenkovitě, z nudy, nebo protože tak jednají jejich kamarádi, a nemá tak cenu lajkům přikládat velký význam. 

Na závěr se vrátíme k papíru, na kterém jsou poznámky z aktivity před projekcí filmu. Ptáme se dítěte, jestli jsou pro ně věci, které uvedlo, důležitější než sběr lajků. 

 

Související aktivita: 

Sbírej lajky – Zahrajte si s dítětem hru na sběr lajků.  

Pravidla hry: Nejdříve stanovte, jak dlouho bude hra trvat – například od 8 ráno do 9 večer. Dále řekněte dítěti, že za každý splněný úkol ze seznamu získá lajk. Lajky by mělo fyzicky dostávat a na jednom místě je shromažďovat, můžete například vystříhat lajky z tohoto pracovního listu. Vyberte takové úkoly, které považujete za vhodné, např. domácí práce typu úklid pokojíčku, vypracování domácích úkolů do školy nebo vtipné či kreativní úkoly; nebo odměňte dítě lajkem za to, když někoho v rodině rozesměje, nakreslí obrázek apod. Nemělo by ale jít o činnosti, které dítě tak jako tak během dne vykonává; mělo by mít možnost svobodně se rozhodnout, zda chce úkol splnit a získat tak lajk, nebo ne.   

Na konci hry sečtěte, kolik dítě získalo lajků a reflektujte celou hru. Bavte se s ním o tom, jak ke hře přistupovalo: 

Šlo ti především o to získat co nejvíc lajků? 
Proč pro tebe bylo lajky získávat? 
Cítil/a by ses hůř, kdybys měl/a méně lajků? Proč?  
Rozhodoval/a ses spíš podle obsahu úkolů než podle toho, zda za ně získáš lajk? (zda pro něj byly zajímavé, zábavné).  
Nebo jsi chtěl/a splněním úkolů udělat radost rodičům? 
Objevily se jiné okolnosti, které měly vliv na to, zda jsi úkol splnil/a? 

Dítě by si mělo uvědomit, že není důležité, zda nasbíralo dva, pět nebo 20 lajků. Je to jen číslo, které nic moc neznamená, a Vy ho máte rádi stále stejně.  

 

Další aktivita: 

Děti online (Zachy) – Jak se asi cítí tvůrce videa, když dostane mnoho negativních ohlasů nebo palců dolů? 

Pusťte dítěti dokument Děti online (Zachy) a poté prozkoumejte Zachyho YouTube kanál. Zachy je poměrně často terčem „hejtrů” (lidí, kteří ho urážejí a nadávají mu) a jeho videa získávají relativně velké počty palců dolů a negativních komentářů. Diskutujte spolu o tom, proč má někdo potřebu palce dolů dávat a psát ošklivé komentáře. Vysvětlete, že vyjadřovat se na internetu ošklivě (např. na YouTube a jiných sociálních sítích) je mnohem jednodušší, než stejná slova říkat z očí do očí – kvůli domnělé anonymitě; lidé takto mnohdy jednají z nudy, chtějí vypadat zajímavěji nebo protože Zachymu či jinému youtuberovi závidí.  

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. V tomto spotu půjde o recyklaci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti na papír vypracují odpovědi na tři otázky: 

Co to je recyklace? 

Které materiály se nejčastěji recyklují? 

Proč je recyklace potřebná?  

Poté s nimi odpovědi projděte, popřípadě je doplňte. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Plakát – Lvi ve spotu recyklovali, jak to je u Vás doma? Nechte děti vytvořit plakát (například jako koláž), na který namalují či nalepí všechny materiály, které u Vás doma recyklujete. Ke každému materiálu napíší alespoň jednu věc, která se z recyklovaného materiálu vyrábí (např. ze skla se dají vyrobit nové vázy, z plastu igelitové tašky, z papíru obal na vajíčka apod.).  

Hotový plakátek můžete vyfotit a poslat i s úvodními odpověďmi vyučující nebo vyučujícímu. 

 

Související aktivita: 

KVÍZ: Recyklace papíru – Vyplňte s dětmi následující test týkající se recyklace papíru. Odpovědi děti mohou zkusit dohledat na internetu. Správně výsledky najdete v PDF v odkazu pod tabulkou. (Jedna z otázek má dvě strávné odpovědi.)

 

Otázka A B C
1. Kolik stromů zachrání recyklace jedné tuny papíru? 7 17 27
2. Kolik stromů se denně na celém světě kácí kvůli výrobě toaletního papíru?  27 2700 27000
3. Ve které zemi se poprvé recykloval papír?  Japonsko Čína USA
4. Který papír nepatří do modrého kontejneru?  obal od vajíček kapesník kartonová krabice
5. Kolikrát se smí recyklovat papír? 3x 5x 7x

 

Správné výsledky najdete v PDF.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Normalizační loutka

I. stupeň ZŠ – vyšší ročníky   Moderní...
Rozbalit

Normalizační loutka

I. stupeň ZŠ  vyšší ročníky
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace 

Snímek Normalizační loutka se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší.  
 

Specialita tohoto filmu: Na dvou místech má dítě možnost interaktivně vstoupit do děje – zamyslet se nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu. Doporučujeme děti na tuto skutečnost před zhlédnutím filmu upozornit.    


PŘEHRÁT FILM   

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Skaut, nebo pionýr? – Děti, si rozdělí papír A4 na tři sloupce: jeden sloupec nazvou SKAUT, druhý PIONÝR a třetí nechají bez názvu. Pod každý název napíšou, co je podle nich charakteristické pro skauta a co naopak pro pionýra. Mohou se přitom zeptat Vás – rodičů –, prarodičů, příbuzných nebo známých, popřípadě si informace vyhledat na internetu. Do třetího sloupce pak napíšou ty charakteristiky, které podle nich mohou obě organizace spojovat.   

Děti pokračují tím, že si přečtou dva následující sloupce: skautské a pionýrské zákony. Vybídněte je, aby jednotlivé zákony porovnaly a zkusily formulovat, čím se od sebe liší (co v pionýrských zákonech chybí a proč). 

 

Skautské zákony

Pionýrské zákony
Skaut je pravdomluvný. Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.
Skaut je věrný a oddaný. Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Pionýr ctí hrdinství práce a boje. 
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.
Skaut je zdvořilý. Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Pionýr se připravuje na vstup do Socialistického svazu mládeže.
Skaut je hospodárný.  

 

Pracovní listy: 

K aktivitě můžete využít pracovní list Skaut, nebo pionýr

 

Související aktivita: 

Jaká je hlavní postava? – Děti popíší postavu vlastními slovy a doplní své myšlenky a názory na ní k následujícím bodům: 

Vlastnosti: 
Co si myslí: 
Co říká: 
Co dělá: 
Proč to dělá (její motivace): 
Jak se obléká: 
Jak působí na ostatní: 
Proč se chová právě tímto způsobem (její argumenty): 

Podle Vašeho uvážení můžete vybrat jen některé z bodů.      

Zavřít

×

Nora zpívá pro Sýrii

I. stupeň ZŠ   Lidská práva a globální...
Rozbalit

Nora zpívá pro Sýrii

I. stupeň ZŠ
 

Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání 

Téma: migrace

Kvůli neustále probíhající válce v Sýrii je ohroženo už několik milionů dětí. Jednou z nich je i desetiletá Nora, která společně s rodiči a sourozenci musela narychlo opustit svůj domov. Nyní žije v provizorním obydlí v uprchlickém táboře v sousedním Jordánsku. Když vzpomíná na události, při nichž v sutinách vybombardovaného domu zahynula její kočka, má v očích slzy. Přesto si v sobě zachovává optimismus a hledí do budoucnosti s nadějí, že si jednou ve svobodné Sýrii založí uměleckou školu. Kromě malování a vyšívání se aktivně věnuje hudbě a společně se svými kamarády a spolužáky doufá v brzký návrat do své milované vlasti. 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním zadejte dětem úkol nakreslit na arch papíru siluetu postavy. Pokud máte k dispozici flip chart nebo velký arch papíru, můžete obkreslit jejich postavu. Poté děti požádejte, aby si promyslely, z čeho mají strach. Po chvíli jim zadejte, ať své strachy zapíší do siluety na místo, kde se jim v těle vytvářejí a kde je cítí nejintenzivněji (hlava, srdce, žaludek).  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Spolu s dětmi reflektujte film, který jste viděli. Ptejte se dětí na následující otázky: 

Jak se podle vás cítí lidé, kteří jsou nuceni opustit svou zemi kvůli válce? 
Mohou jim pomoci lidé ze zemí, kde je mír? Jak? 
Pomáhá také Česká republika? 
Myslíte, že je tato pomoc dostatečná? 
Proč někteří lidé nechtějí uprchlíkům pomoci? 
Co se dá s jejich strachem z pomoci udělat? 
Jak můžeme pomoci my sami?
 

Zeptejte se dětí, čeho se bála hlavní hrdinka, a požádejte je, aby také Nořin strach zapsaly do siluety, jen jinou barvou. Následně děti srovnají své obavy s Nořinými – diskutujte s nimi nebo je nechte napsat krátkou úvahu.  

 

Související aktivita: 

Kufr – Děti nakreslí obrázek kufru a do něj 5 věcí, které by si s sebou vzaly, kdyby musely opustit domov. Poté je požádejte, aby Vám svůj výběr 5 věcí zdůvodnily. 

Zavřít

×

Z kola ven – Jan a Josefina

I. stupeň ZŠ   Sociální...
Rozbalit

Z kola ven – Jan a Josefina

I. stupeň ZŠ
 

Sociální problematika 

Téma: život s postižením, rodina 

Janovi je jedenáct let a je nadprůměrně inteligentní. Dokonce do té míry, že už přeskočil dva ročníky a chodí do třídy se staršími spolužáky. Jeho třináctiletá sestra Josefina je jeho pravým opakem. Narodila se totiž s Downovým syndromem. Špatně mluví, její pohyby jsou neohrabané a někdy reaguje podrážděně. Ve speciální škole se jí nelíbilo, a tak chodí do běžné školy, jen o dvě třídy níž než její vrstevníci. Novým spolužákům nejdřív připadala hodně divná a nějakou dobu trvalo, než si na ni zvykli. Na příkladu Jana, Josefiny a jejich kamarádů můžeme vidět, jak důležité je respektovat odlišnost druhých a jak velkou roli hraje citlivé chování ke komukoli, kdo se nějak vymyká průměru. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku vybídneme děti, aby samy sebe popsaly – mohou se i nakreslit a samy nebo s rodiči k obrázku zapisují svou charakteristiku. Pomáhat můžeme návodnými otázkami, např.: Jak vypadáš? Jaké máš vlastnosti? Co rád děláš? Co ti jde, nebo naopak nejde? apod. Následuje projekce filmu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu s dětmi krátce popíšeme, jaký byl Jan a jaká je Josefína, co je na filmu překvapilo a jestli všemu rozuměly.  

Najdi dvojníka – Úkolem dětí je najít v rodině svého dvojníka, tzn. hledat jakékoli podobné povahové nebo vzhledové rysy s ostatními členy rodiny, a to následovně: Děti si na větší papír nakreslí jednoduchý „rodinný“ strom, do kterého umístí jména členů své rodiny, a ke každému z nich napíší, v čem jsou si podobní (např. „Strýc Ota hrozně rád sbíral angličáky a známky, já zase moc rád sbírám kartičky hokejistů.“). Můžete využít pracovní list s otázkami. Doporučujeme, pokud je to možné, aby se do diskuze zapojily i další členové rodiny, ať už fyzicky nebo po telefonu. 

Cílem aktivity je zjistit informace o členech rodiny, kterým se dítě nejvíce podobá (nejlépe v obdobném věku). Můžete najít v rodinném archivu fotografie a hledat další shody; a pokud máte možnost pořídit jejich kopie, nalepte je také do stromu. Aktivitu zakončíme debatou na téma: Co nového jsem se dozvěděl/a o své rodině? 

 

Související aktivita: 

Nejlepší kamarád – Děti nakreslí nebo jinak výtvarně ztvární svého nejlepšího kamaráda či kamarádku. Popíšou jeho/její vlastnosti, povahové rysy a zamyslí se, v čem si jsou s ním/ní podobné a v čem jsou odlišné. Mohou kamarádovi nebo kamarádce napsat i vzkaz, ve kterém vylíčí podobnosti a rozdíly mezi sebou a jím/jí. 

Zavřít

×

Giraffe in the Rain

I. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Giraffe in the Rain

I. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: globální rozvojové vzdělávání, migrace 

Jazykové oblasti: vocabulary (feelings, adjectives) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking

 

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí. Když ji navíc druhý den pro její cizí původ odmítají v jedné práci za druhou, začne Žirafa propadat zoufalství. Až když pozná přátelského psího zahradníka, svitne jí na lepší časy. Při úpravě stromů a živých plotů se totiž její dlouhý krk náramně hodí. K tomu, aby mohla být šťastná, jí však chybí oficiální povolení, že může v nové zemi zůstat… Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Zeptejte se dětí, co pro ně znamená domov (zopakují si tak základní slovíčka z rodiny, zvířat apod.). Nechte je nápady zaznamenat v angličtině pomocí jednoduché myšlenkové mapy v pracovním listu 1 – dětem ji buď vytiskněte nebo si mohou nakreslit na papír vlastní.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Řekněte dětem, aby vyplnily cvičení v pracovním listu 2. V prvním cvičení se nejprve pokusí vyjádřit svou emoci z filmu pomocí zakroužkování správného emotikonu a v dalších cvičeních žirafu popíší, čímž si procvičí přídavná jména, či zakroužkují, jaké problémy žirafa zažívá. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, děti mohou odpovědi psát na papír. 

Nakonec se dětí zeptejte, co by několika slovy žirafě vzkázaly (pokud nebudou vědět, jak to anglicky vyjádřit, můžeme jim pomoci, či je nechat si frázi vyhledat). V případě, že jsou děti v angličtině pokročilejší, mohou žirafě napsat krátký dopis.  

 

Související aktivita: 

Vytiskněte si pracovní list 2, rozstříhejte kartičky z vybrané strany a nechte děti seřadit je do správného pořadí. Děti mohou takto seřazené kartičky nalepit na čtvrtku/papír a každý obrázek několika slovy v angličtině okomentovat, ústně nebo písemně. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, povídejte si s dětmi u online verze. 

Práce svých dětí nám pak můžete zaslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

Zavřít

×

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování 

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. Minutový spot Sloní sprcha varuje před plýtváním vodou.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Položte dětem otázku K čemu potřebují člověk a ostatní živočichové vodu? a nechte je sepsat na papír všechny jejich nápady, které pak můžete doplnit i o své poznatky. 
 
Dále děti v několika větách napíší svou představu o tom, jak by vypadal svět bez vody. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Šetrné hospodaření s vodou – Otevřete si pracovní list aktivity Voda a projděte s dětmi první cvičení, ve kterém jsou dvojice obrázků. Děti vyberou vždy ten obrázek, na kterém se s vodou hospodaří lépe. Pokud můžete doma tisknout, vytiskněte dětem i další stranu (cvičení 5); úkolem dětí je vybarvit obrázek podle pokynů, čímž dokončí větu ve cvičení. Na poslední straně najdete řešení obou aktivit. 

S dětmi se zamyslete nad tím, co děláte pro úsporu vody ve Vaší rodině. Můžete si o tom povídat společně i s jejich sourozenci.

Děti pak vypracují „Úmluvu o šetření vodou u nás doma“ – pravidla, abyste ve Vaší domácnosti plýtvali vodou co nejméně. Pokud taková pravidla už ve Vaší rodině dodržujete, děti napíší dopis ostatním, kteří by potřebovali poradit; mohou si představit, že jej adresují například sousedům. 

Vypracované úkoly můžete poslat i vyučujícímu nebo vyučující. 

 

Související aktivita: 

Vyzkoušejte s dětmi i krátké vodní testy. Na webu Vodní strážci naleznete Kvíz o vodě a Voda v otázkách. Po vyplnění kvízů se dozvíte správné odpovědi. 

Zavřít

×

O zlém snu

I. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

O zlém snu

I. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: 2. světová válka, holocaust

Malá Eva měla panenku Haničku a brávala ji s sebou k babičce na oslavy svátku chanuka. Psala se 40. léta a nad Evropou se stahovala těžká mračna. Eva tehdy ještě netušila, že v následujících letech ztratí nejenom Haničku, ale i oba rodiče. Dokumentární film Pavla Štingla zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau. Patří mezi jedny z mála, kteří přežili pochod smrti. Nacisti ji totiž zapomněli ve stodole, kam na noc nahnali štvané ženy a děti. Eva našla nový domov v obci Postřekov, kde se jí ujala statečná rodina Jánových, která dívku v posledních válečných týdnech skrývala, a riskovala tak vlastní život. Režisér používá hranou rekonstrukci ilustrující předválečné šťastné dětství děvčátka a nový život v Postřekově. 

Díky filmu si děti si lépe představí tragédii holocaustu pomocí konkrétního osudu jedné dívky, která je navíc jejich vrstevnicí.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti si napíší na papír následující otázky: 

 1. Jak se jmenuje hlavní hrdinka? 
 2. Jakou hračku má nejraději? 
 3. Kam se musí s rodiči přesunout během 2. světové války?  
 4. Co dostala k jídlu ráno, v poledne a večer? 

Následuje projekce filmu. Doporučujeme Vám podívat se na film společně s dětmi. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu děti napíší k výše uvedeným otázkám odpovědi. O obsahu filmu si pak můžete povídat a případně nechat děti celý příběh dokončit podle jejich fantazie. Mohou tak učinit ústně nebo písemně.   

Dále se děti pokusí doplnit chybějící slova v textu Můj příběh psaném očima hlavní hrdinky Evy. Pracovní list jim můžete vytisknout či je nechat psát vynechané informace na samostatný papír nebo do dokumentu na počítači.  

 

Související aktivita: 

Přečtěte si Otázky a odpovědi vztahující se k filmu. S jejich pomocí pak můžete s dětmi diskutovat o tom, jaký byl osud Židů za války a co jim případně mohlo pomoci k přežití. 

Zavřít

×

Jsem tu nový

I. stupeň ZŠ   Lidská práva a globální...
Rozbalit

Jsem tu nový

I. stupeň ZŠ
 

Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání

Téma: Migrace

Osmiletý Tanans pocházející z Konga přišel o oba rodiče a posledních pár let strávil v uprchlickém táboře. Nyní se již nemůže dočkat nového domova v ubytovně holandského městečka. A hlavně nových kamarádů ve škole. Problém je, že jim zatím vůbec nerozumí a holandština s jejím typickým „chrochtavým“ přízvukem mu připadá velmi těžká. Tanansovi spolužáci jsou ale trpěliví a s pomocí angličtiny a jednoduchých her ho zasvěcují do nového jazyka a prostředí. Vstřícnost nových kamarádů a schopnost Tananse zvládat výzvy v nové zemi včetně jízdy na kole nasvědčují tomu, že si velmi brzy poradí i s holandštinou.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Jsem tu nový – Úkolem dětí před projekcí filmu je diskutovat nad tématem domov a nad důvody, které by je vedly k opuštění domova nebo i České republiky. Můžete si s dětmi o tomto tématu povídat Vy nebo je nechte diskutovat se sourozenci, případně kamarády. Důvody si děti mohou zapisovat na papír.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci děti vyjádří jejich dojmy z filmu metodou Jedno slovo – napíší nebo řeknou jedno slovo, které nejvíc vystihuje pocit nebo dojem, jenž v nich film vyvolal. Následně děti volbu slova vysvětlí, okomentují, případně doplní slova další.  

Poté sdělte dětem, aby se pokusily vcítit do pocitů hlavního hrdiny filmu a dopsaly níže uvedené věty z jeho pohledu: 

 1. Vzpomínám... 
 2. Jsem překvapený…  
 3. Často se mi zdá… 
 4. Těší mě…  
 5. Trápí mě…  
 6. Potřebuji…  
 7. Přeji si…  

Poté požádejte děti, aby Vám doplněný text prezentovaly. 

Nakonec můžete s dětmi diskutovat o problematice uprchlictví. Rozhovor by je měl vést k zamyšlení a k většímu pochopení lidí, kteří se ocitli v pozici uprchlíka. Ptejte se například na následující otázky:  


Proč opouštějí uprchlíci své domovy? 

Jak se podle tvého názoru cítí v nové zemi? 

Jak bychom jim my mohli pomoct? 

Znáš nějaké organizace, které se věnují pomoci uprchlíkům? 

 

Související aktivita: 

Vyzkoušejte s dětmi metodu Pětilístek (psaní básničky v pěti řádcích) – napíší „básničku” v pěti řádcích podle následujících pokynů:

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Metodu Pětilístek lze použít i při jiných aktivitách.

Zavřít

×

Malé mužstvo

I. stupeň ZŠ   Mediální...
Rozbalit

Malé mužstvo

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: sport, rovnost pohlaví

Hráči a hráčky barcelonského smíšeného týmu Margatánia dobře vědí, že nadcházející zápas v lize fotbalových přípravek opět prohrají. Jde jen o to, kolik dostanou gólů a zda se jim nějakým zázrakem náhodou nepoštěstí alespoň jeden vstřelit. Jednou už se jim to povedlo. Dala ho Ruth. Ale ten se nepočítal, protože byl z ofsajdu. V zábavně poskládaném snímku podtrženém hravou hudbou se nám představí fotbalový tým sedmiletých nadšenců, kteří i přes neustálé prohry a neschopnost vstřelit gól neztrácejí radost ze hry s kulatým nesmyslem. 

 

Doporučená aktivita před filmem:  

Nejprve si s dětmi povídejte o tom, jaké sporty rády dělají a proč. Nechte je napsat, co jim sport přináší a z čeho se při sportu radují. Pokud se Vaše dítě nevěnuje žádnému sportu, téma zaměňte s jakýmkoli jiným koníčkem. 

Pokud mají děti sourozence, mohou je diskutovat mezi sebou. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Doporučujeme rodičům dívat se na film s dětmi. Po filmu s nimi diskutujte o tom, jestli hrdinové filmu měli při fotbalovém zápase stejné pocity a radosti jako vyjmenovaly ony před filmem.  

Můžeme si s dětmi zahrát hru, v níž budete navzájem pantomimicky předvádět dvě odpovědi na původní otázku – Co ti sport přináší a  čeho se můžeš při sportu radovat? – jednu odpověď děti vyberou ze svého seznamu a jednu z karet, které najdete v pracovním listu.  

V závěru se věnujeme diskuzi o přínosech sportu a dále o negativní zkušenosti, které sport přináší, i o negativní zkušenosti dětí jako sportovců (např.: trenéři/rodiče neoceňují snahu, ale jen vítězství; neslušné fandění a povzbuzování; kritické soudy, když se něco nedaří; nadávání rozhodčímu; psychický tlak; nerespektování pravidel apod.).

 

Související aktivity: 

Dopis – Děti mohou napsat dopis trenérům nebo fanouškům s názvem Bavte se s námi, sport je hra, ne boj! (Jako sport napíší ten, kterému se věnují.)V dopise se pokusí formulovat zdroje radosti aktivity, kterou provozují, nebo napsat jiný vzkaz třeba o tom, jak se teď cítí, když se sportu nemohou věnovat. 

 

Zavřít

×

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: Sociální sítě a internet 

Mína si za zády utahuje z Filipa, že mu to na fotkách, řekněme, nesluší. Drobná poznámka míněná v legraci se při zveřejnění online nafoukne a oklikou se dostane až k babičce sourozenců. Rčení dvakrát měř, jednou řež platí pro komunikaci na internetu dvojnásob. Cokoli vypustíme do prostoru – názor, hlášku nebo fotku – je prakticky nemožné vzít zpět. Dříve než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti mají za úkol napsat, jaká pravidla slušného chování obecně dodržujeme (zdravíme se, prosíme a děkujeme, mluvíme slušně, nenadáváme, neskáčeme do řeči atd.). Jejich poznámky s nimi společně projděte a případně je doplňte. Můžete si s dětmi také povídat o tom, proč jsou pravidla slušného chování důležitá (např. chováme-li se k ostatním ohleduplně a laskavě, velmi pravděpodobně se tak i oni budou chovat k nám). 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Zeptejte se dětí na několik otázek k příběhu, např.: Do jakých problémů se postavy dostaly? Jak je řešily? Ověřte také, jestli rozumí terminologii, která v pořadu zazněla – ví, co to znamená sdílet obsah na internetu? Pokud je to potřeba, projekci dílu zopakujte. 

Děti mají poté za úkol nakreslit jakýkoliv jednoduchý obrázek podle jejich fantazie (domácí zvíře, rodina, oblíbená hračka apod.). Mezitím si připravte nádobu s nalepeným nápisem INTERNET. Můžete využít například krabici, hrnec nebo mísu. 

Dále řekněte dětem, aby obrázek vhodily do nádoby a představily si, že tím obrázek zveřejnili na internetu. Poté se na chvíli i nádobou vzdalte a obrázek lehce upravte – postavám namalujte knír, část obrázku ustříhněte nebo jinak pozměňte. Až se vrátíte k dětem, ukažte jim obrázek. 

Zeptejte se jich, jestli chápou, co tato hra znázorňuje. Jejím cílem je uvědomit si, že na internetu je zveřejněné všechno navždy a nad tím, co se se zveřejněným obsahem stane, už nemáme plnou kontrolu.  

Pokud mají děti chuť ještě na jedno „sdílení”, postup zopakujte. Na obrázku opět něco upravte nebo jej dokonce roztrhejte (pouze však, víte-li, že to v dětech nevyvolá velkou emocionální reakci. Cílem není dítě příliš zneklidnit, ale demonstrovat princip). Na závěr se můžete vrátit k úvodním pravidlům slušného chování, která děti zapsaly. Diskutujte s nimi, co z nich platí i pro komunikaci online. 

 

Související aktivita: 

Škála – Vytiskněte list s následující tvrzeními a rozstříhejte jej na proužky tak, aby na jednom proužku byla vždy jedna věta. Papírky promíchejte. (Pokud nemáte tiskárnu, můžete Vy anebo Vaše dítě věty přespat na papír.) 

Napsat přes internet spolužákovi do zprávy, že ho všichni nesnáší. 

Vyfotit učitele ve směšné pozici a dát to na internet. 

Dát na internet fotku sourozence, když brečí vzteky. 

Nemluvit se spolužákem. 

Nemluvit se sourozencem. 

Vyhrožovat spolužákovi fackou. 

Dát spolužákovi facku. 

Dát sourozenci facku. 

Říct spolužákovi, že je hloupý. 

Říct mámě, že je hloupá. 

Říct sourozenci, že je hloupý. 

Křičet na spolužáka. 

Křičet na sourozence. 

Vyzvěte děti, aby seřadily chování od nejméně k nejvíce zraňujícímu. Poté si s nimi povídejte o tom, proč seřadily činnosti v tomto pořadí a snažte se je vést k argumentaci. Popsané situace jsou záměrně vybrané tak, aby nebylo jednoznačné, které chování je více či méně přijatelné. Alternativně můžete list vytisknout dvakrát. Nezávisle na sobě Vy i dítě činnosti seřaďte a následně je porovnejte.  

Aktivita je inspirovaná metodou Filozofie pro děti.

Zavřít

×

Moje sousedka

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Moje sousedka

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: energie

Loutkově animovaný snímek představuje jeden den v životě dvou obyvatelek jednoho domu. Každá z nich má jiné každodenní rituály a návyky. Sledujeme obě dvě od ranního vstávání – vidíme, jak si vaří kávu, zda se koupou, či sprchují, jak sledují televizi, i to, jak si doma topí. Jedna zachází s energiemi zodpovědně a druhá jimi plýtvá tak, že to sama pozná na svých účtech. Přitom šetřit nemusí být těžké. Stačí zhasínat po odchodu z místnosti světlo nebo utahovat vodovodní kohoutek. Film na vtipném srovnání domácích zvyků dvou sousedek ukazuje, jak i drobná opatření šetří energii a peníze.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku s dětmi diskutujte o tom, jakými způsoby se dá v domácnosti ušetřit na energiích (za vodu, plyn a elektřinu). Nápady sepište na počítači nebo na papír. Můžete nechat děti sepsat jejich nápady samostatně a poté je s nimi projít.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Film můžete promítnout dětem dvakrát. Při první projekci mají děti čas a prostor uvědomit si celkové vyznění filmu (jeho smysl). Před druhou projekcí dětem řekněte, ať si všímají na chování obou sousedek a toho, jaké činnosti více šetří energie. Lépe se tak děti soustředí na detaily.

Necháme děti napsat, v čem se Červená sousedka chovala správně oproti sousedce Zelené: Jak Červená šetřila teplem, vodou, světlem a energiemi? A jakým způsobem naopak Zelená plýtvala? Pokud jste se dívali s nimi, napište si i Vy své postřehy. Pak můžete své poznámky porovnat – kolik se Vám jich podařilo zachytit? (Ve filmu jich je více než 15.) Povídejte si společně o tom, jak s energiemi zacházet zodpovědně a jak nikoli. 

Na závěr mají děti za úkol zamyslet se nad tím, jak byste mohli přistupovat k energiím zodpovědněji u Vás doma. Diskutujte s nimi o jejich návrzích. Mohou pak sepsat pravidla, kterými se bude Vaše domácnost řídit. 

 

Související aktivita: 

Jak je to u nás doma – Úkol navazuje na předešlou aktivitu. Vede děti k uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu života a podporu zdravého životního prostředí. Na konkrétních příkladech z vlastní domácnosti se děti učí, jak se lze k prostředí, ve kterém žijeme, chovat šetrněji. Zároveň se snaží „vtáhnout do hry“ i Vás, rodiče, abyste společně s dětmi přemýšleli nad šetrným hospodařením, komunikovali s nimi o tématu, diskutovali a snažili se nalézat možná řešení. Otázky v pracovním listu (na str. 3) můžete dětem vytisknout nebo je nechat zapisovat odpovědi do počítače či na papír. 

Alternativně můžeme dětem zadat úkol, aby posoudily, v čem je Vaše domácnost ekologická (šetrná k životnímu prostředí) a v čem byste naopak mohli v rodině něco změnit. 

Práce svých dětí nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.    

Zavřít

×

Svět dětí II.

I. stupeň ZŠ   Moderní československé...
Rozbalit

Svět dětí II.

I. stupeň ZŠ
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace, rodina

Dokumentární film mapuje svět dětství v komunistickém Československu v 70. a 80. letech minulého století. Pamětníci vzpomínají na hračky, které byly typické pro tehdejší dobu, na touhu po „angličákách”, nedostupnost jízdních kol, na nulový prostor pro individualitu, na svačiny ve škole. Doporučená aktivita, pracující s částí filmu, se zaměřuje na porovnání tehdy a teď  a umožňuje dětem nahlédnout do světa jejich rodičů a prarodičů, když byli dětmi. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu děti odpoví na následující otázky: 

Jaké máš tři nejoblíbenější hračky? 

Jaká je tvá hračka snů, kterou jsi nikdy nedostal/a? 

Co tě ve škole baví/bavilo? 

Co tě ve škole nebaví/nebavilo? 

Které jídlo ve školní jídelně ti nejvíc chutná? 

Které jídlo ve školní jídelně ti moc nechutná? 

Jak trávíš přestávky? 

Jaké máš ve škole kromě učení povinnosti? 

Odpovědi je nechte napsat na papír.

 

Následuje projekce filmu. Doporučujeme rodičům dívat se na film s dětmi. Aktivita po filmu se vztahuje k části 1:15–7:35

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu:

Vytvořte dětem na papír tabulku (nebo si ji mohou vytvořit samy), která bude mít tři sloupce:  

Co jsem se dozvěděl/a z filmu? 

Co jsem se dozvěděl/a od maminky/tatínka? 

Co jsem se dozvěděl/a od babičky/dědečka? 

Do řádků vepište stejné otázky, které jsou v aktivitě před zhlédnutím filmu. 

Diskutujte s dětmi nad otázkami a nechte je odpovědi vepisovat do tabulky. Nejsou-li jejich prarodiče nablízku, mohou jim zavolat a položit otázky po telefonu. Pokud se stane, že někdo prarodiče nemá, mohou oslovit kohokoli jiného, kdo je jim blízký.  

Povídejte si s dětmi o tom, jaké to bylo, když jste byli ve stejném věku jako ony. Následně mohou napsat krátký text na téma Srovnejte dobu, když byli rodiče/prarodiče ještě dětmi, se současností. Co se vám zdá lepší a co horší?

 

Pracovní listy: 

Dědo, povídej – Dětem můžete dát k vypracování otázky v pracovním listu (na str. 3). Nemusíte jej tisknout, odpovědi mohou psát na papír nebo zaznamenat do dokumentu na počítači. Informace mohou hledat i na internetu. Dejte jim dostatečný čas a poté s nimi nad otázkami diskutujte. 

Související aktivita: 

Pokud jste se s dětmi dívali pouze na část filmu, která se vztahuje k doporučeným aktivitám (čas 1:15–7:35), můžete s dětmi zhlédnout film celý a povídat si o tom, co jim není na době před 40–50 lety jasné.  

Zavřít

×

Farídulláh má dnes volno

I. stupeň ZŠ    Lidská práva a Globální...
Rozbalit

Farídulláh má dnes volno

I. stupeň ZŠ 
 

Lidská práva a Globální rozvojové vzdělávání

Téma: rodina, chudoba, sociální vyloučení

Během války v Afghánistánu přišla rodina jedenáctiletého Farídulláha o svůj dům a byla nucena strávit několik let v utečeneckém táboře. Aby měli z čeho žít, půjčuje si jeho otec peníze od majitele malé cihelny a ty pak splácí každodenní tvrdou dřinou všech členů rodiny. Farídulláhovým snem je chodit do školy. Už pátým rokem jsou ale jeho pracovními nástroji místo tužky a papíru lopata a dřevěné kolečko. I přes šedesát hodin týdně strávených těžkou prací při výrobě cihel a časté výtky věčně nespokojeného šéfa je Farídulláh plný obdivuhodné energie a věří, že si jednou otevře vlastní restauraci.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Škola základ života – Při práci na aktivitě mohou děti spolupracovat se sourozenci nebo Vámi, rodiči. Před promítáním vyzvěte děti, ať do PRACOVNÍHO LISTU 1 (str. 3) zaznamenají, jaké práce musejí vykonávat v průběhu týdne a jak dlouho. Děti krátce zhodnotí, jestli doma pomáhají hodně, nebo málo. Zeptejte se jich, zda uvedly mezi své vykonávané práce i docházku do školy, která patří mezi jejich povinnosti. Poté dětem zadejte vyplnění PRACOVNÍHO LISTU 2 (str. 4), do kterého zaznamenají svá PRO a PROTI týkající se povinné školní docházky. Pracovní listy si nemusí děti tisknout, stačí, pokud odpovědi zaznamenávají do jiného dokumentu nebo na papír. 

Následuje projekce filmu.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Děti mají po projekci za úkol zamyslet se nad tím, čeho si u hlavních protagonistů všimly, co je zaujalo a proč. Následně jim zadejte, aby porovnaly své domácí povinnosti zapsané v pracovním listě 1 s povinnostmi Farídulláha. O svých PRO a PROTI týkající se povinné školní docházky diskutujte spolu nimi nebo je nechte diskutovat se sourozenci. 

 

Související aktivita: 

Co se stalo s Farídulláhem? – Zadejte dětem úlohu napsat krátkou úvahu (900–1800 znaků, nanejvýš jedna A4) o tom, jak se daří Farídulláhovi po natočení dokumentu. Samy děti nebo i Vy můžete texty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

Po odevzdání úvahy dětem pusťte epilog k filmu, aby zjistily, jak se Farídulláhovi dnes skutečně daří. Odkaz na epilog naleznete v doprovodných a doporučených materiálech v AV lekci Faridulláh má dnes volno

Zavřít

×

Létající Anne

I. stupeň ZŠ    Sociální...
Rozbalit

Létající Anne

I. stupeň ZŠ 
 

Sociální problematika:

Téma: život s postižením, nemoc, rodina

Jedenáctiletá Anne je na první pohled obyčejná holandská dívka. Chodí do školy, nakupuje se sestrami v supermarketu, jezdí na kole a také ráda skáče na trampolíně nebo šplhá na ploty. Anne ale trpí Tourettovým syndromem, mozkovou dysfunkcí, která se projevuje různými tiky. Například se občas začne točit na místě nebo olizuje vše, co má zrovna nablízku. Anne se za svoje chování stydí, ale nemůže si pomoct. „Je to stejné, jako když jste pod vodou a potřebujete se nadechnout,“ popisuje.  

Vyzvěte děti, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovaly doporučené aktivity.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku položíme dětem následující otázky: Podle čeho si vybíráte své kamarády? Jaké vlastnosti by měl mít ten, koho považujete za svého kamaráda?

Necháme děti, aby své odpovědi zapsaly na list papíru. Případně mohou nakreslit svého kamaráda/dku a napsat k němu vlastnosti, podle kterých si kamarády vybírají.

Následují otázky: Jaké existují překážky ve vztazích s kamarády nebo spolužáky? Co všechno může kamarádství/přátelství pokazit?  Děti mohou své odpovědi opět zapsat nebo o nich diskutovat s rodiči.

Pokud mají děti sourozence nebo spolužáky, s nimiž se budou společně dívat na film, nechte je diskutovat spolu.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu se s dětmi bavíme o tom, podle čeho si vybírá Anne své kamarády. Je těžké s ní kamarádit? Proč ano, proč ne? Chtěli byste vy Anne za kamarádku? Ideální je přejít v diskuzi k tématu život s jinakostí.

Ptáme se: Jaká omezení nebo naopak zkušenosti takový život přináší? Znáte ze svého okolí někoho, kdo potřebuje zvláštní přístup nebo péči? 

Zaměřit se můžete i na to, jestli děti ve filmu vše pochopily, jestli rozumí tomu, co je to Touretteův syndrom. Více o syndromu se můžete dozvědět v Otázkách a odpovědích.

 

Související aktivita: 

Dopis Anne – Děti mohou napsat Anne krátký dopis. Co by jí vzkázaly? 

Práce svých dětí nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.    

Zavřít

×

Děti online (Zachy)

I. stupeň ZŠ   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

Děti online (Zachy)

I. stupeň ZŠ
 

Mediální vzdělávání

Téma: sociální sítě a internet

Většina dnešních dětí dokáže ovládat počítač či mobilní telefon dříve, než se naučí zavazovat si tkaničky nebo jezdit na kole. Po celém světě vyrůstají nové generace dětí, které tráví výrazně více času ve virtuálním světě než hraním si na hřišti. Tento film přináší příběh mladého protagonisty; talentovaného dvanáctiletého youtubera, jenž se setkává s nečekanou slávou, ale i projevy nenávisti na internetu. Poté, co žáci zhlédnou Děti online, je nechte vypracovat následující aktivitu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Děti natáčejí „youtuberská” videa – V aktivitě si děti zahrají na youtubera a zkusí na mobil natočit krátké video. 

Vyzvěte děti, ať na mobil natočí krátké 3–5minutové video. Před natáčením by se měly zamyslet a sepsat na papír následující body: 

 1. Obsah videa – Jaké bude téma videa (rodina, sport, móda, vaření, hry)? Pro koho video natáčím (rodiče, sourozenci, kamarádi, paní učitelka nebo pan učitel)? 
 2. Forma videa – Bude to vlog, rozhovor, instruktážní video/návod, hraní her online? Kdo bude ve videu vystupovat a kde se bude natáčet? 

Sepište dětem pár návrhů, které mohou zpracovat, např. rozhovor s rodičem na libovolné téma, „pořad” o vaření, „reportáž” o současném dění v ulici při pohledu z okna, jak správně vypočítat příklad vybraný příklad z matematiky, učíme se anglicky atp. Doporučujeme dát dětem dostatečně dlouhý časový prostor na vypracování; přibližně dva týdny.

Až video dokončí, děti vyzvěte, ať Vám odpoví na následující otázky: Jak se vám natáčelo? Setkali jste se během plánování či natáčení s nějakými problémy? Bylo to pro vás jednoduché, nebo vám to zabralo hodně času a námahy? Uveřejnili byste výsledek na YouTube? Jak myslíte, že by na vaše video reagovali vaši kamarádi, spolužáci, vaši blízcí či učitelé? A jak by naopak reagovali ti, kteří vás osobně neznají? Děti si můžou odpovědi zaznamenat písemně, ideálně s nimi však diskutujte. 

Popis celé aktivity najdete v publikaci Být v obraze 2, str. 103. Stručné zásady fungování YouTube a popis fenoménu youtuberů najdete v Otázkách a odpovědích k filmu Děti online (Zachy). 

 

Související aktivita: 

V digitálním světě: Jak mluvit na internetu – Rodiče mohou zhlédnout s dětmi nový díl animovaného seriálu V digitálním světě. Hravou formou popisuje, že dřív než něco zveřejníme, je potřeba promyslet, jestli bychom stejnou myšlenku s klidným svědomím přednesli vlastním rodičům nebo spolužákům v opravdovém životě.

Zavřít

×

Tematické okruhy

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, ale i věku a dalších kritérií.