Životní prostředí

Kvalita životního prostředí a s ní spjaté environmentálně odpovědné chování je dnes neoddělitelně součástí diskuse v souvislosti se změnou klimatu. Dnes již víme, že naše chování by mělo být nejen šetrné k přírodě, ale rovněž dlouhodobě udržitelné, ale jak má takové chování vypadat?

Přinášíme výber filmů vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Vyberte si lekci pro žáky I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ a středních škol.

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. V tomto spotu půjde o recyklaci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti na papír vypracují odpovědi na tři otázky: 

Co to je recyklace? 

Které materiály se nejčastěji recyklují? 

Proč je recyklace potřebná?  

Poté s nimi odpovědi projděte, popřípadě je doplňte. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Plakát – Lvi ve spotu recyklovali, jak to je u Vás doma? Nechte děti vytvořit plakát (například jako koláž), na který namalují či nalepí všechny materiály, které u Vás doma recyklujete. Ke každému materiálu napíší alespoň jednu věc, která se z recyklovaného materiálu vyrábí (např. ze skla se dají vyrobit nové vázy, z plastu igelitové tašky, z papíru obal na vajíčka apod.).  

Hotový plakátek můžete vyfotit a poslat i s úvodními odpověďmi vyučující nebo vyučujícímu. 

 

Související aktivita: 

KVÍZ: Recyklace papíru – Vyplňte s dětmi následující test týkající se recyklace papíru. Odpovědi děti mohou zkusit dohledat na internetu. Správně výsledky najdete v PDF v odkazu pod tabulkou. (Jedna z otázek má dvě strávné odpovědi.)

 

Otázka A B C
1. Kolik stromů zachrání recyklace jedné tuny papíru? 7 17 27
2. Kolik stromů se denně na celém světě kácí kvůli výrobě toaletního papíru?  27 2700 27000
3. Ve které zemi se poprvé recykloval papír?  Japonsko Čína USA
4. Který papír nepatří do modrého kontejneru?  obal od vajíček kapesník kartonová krabice
5. Kolikrát se smí recyklovat papír? 3x 5x 7x

 

Správné výsledky najdete v PDF.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Just Eat It

II. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Just Eat It

II. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek jde v ruku v ruce s nesmyslnými „kosmetickými“ standardy, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáky čeká projekce filmu o plýtvání jídlem a o mladém páru, který chtěl tento problém na individuální úrovni řešit. Žáci před jeho zhlédnutím napíší do dokumentu v počítači (využijí např. Microsoft Word) poznámky a nápady k jedné z následujících otázek: 

Jak řešíš plýtvání jídlem u vás doma? 

Kdyby ses rozhodl řešit plývání jídlem u vás doma, jak bys postupoval? 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Nápady a poznámky, které měli žáci před zhlédnutím filmu, doplní o ty, které nabízí závěr filmu a dokument Otázky a odpovědi

PROJEKT: Ze souhrnu nápadů vyberou pět, které je pro ně reálné plnit celý týden, a zkusí je realizovat (či se tím způsobem chovat). Po týdnu napíší zamyšlení (200 slov) nad tím, na co během tohoto týdenního projektu přišli a co se o sobě dozvěděli.  

Všechny texty Vám následně zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Jídlo v koši – Žáci doma sledují 14 dní odpadkový koš a zapisují si, jaké jídlo se u nich doma vyhodilo – po vyhodnocení s rodiči vymyslí pravidla, která by mohli zkusit dodržovat, aby k vyhazování nedocházelo. 

Pokud se u nich žádné jídlo nevyhodilo, napíší tzv. Desatero, jež by měli dodržovat lidé, kteří potraviny běžně vyhazují. 

Text Vám zašlou způsobem, který máte pro komunikaci zvolený. 

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Krev v mobilech

Střední škola   Životní...
Rozbalit

Krev v mobilech

Střední škola
 

Životní prostředí, Globální rozvojové vzdělávání

Téma: environmentální chování, krizové oblasti, dětská práce, fair trade

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu? A že každé zavolání z mobili nepřímo podporuje největší válečný konflikt od doby druhé světové války, ve kterém padlo víc než pět milionů lidí? Ne, to není žert – bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki Poulsen při svém pátrání šokován zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s válkou o naleziště minerálů v Kongu nic společného. Vypraví se proto do jednoho z největších dolů v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou, stejně jako všudypřítomná korupce. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu zadejte studentům provést malý průzkum. Jejich úkolem je oslovit minimálně 10, maximálně 20 spolužáků, kamarádů nebo členů rodiny a položit jim následující otázky: 

 1. Kolik máš momentálně mobilních telefonů? 
 2. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon někdy během posledních 12 měsíců? 
 3. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců kvůli jeho závadě? 
 4. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců, aniž by ten starý byl porouchaný? 
 5. Vlastnil jsi za celý svůj život 5–10 mobilů?  
 6. Patříš k těm, kdo za celý svůj život vystřídali více než 10 mobilů?  

Výsledky mohou studenti zpracovat do grafů nebo vytvořit přehlednou souhrnnou tabulku (využitím např. Microsoft Excel) a několika větami je shrnout.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Dále se studenti vrátí k výsledkům vlastní ankety a zhodnotí je (jako souvislý text, v bodech apod.). Hodnocení nemusí být dlouhé, ale mělo by se zaměřit na to, do jaké míry sledovaná skupina (ne)dodržuje zásady udržitelného rozvoje. Pomoci jim v tom mohou Zásady udržitelného rozvoje.

 

Související aktivita: 

Na závěr předcházející aktivity či jako její alternativu mohou studenti provést reflexi celého tématu pomocí reflexní metody R.A.F.T. Ta pomáhá studentům vžít se do vybrané role a jako pisatel srozumitelně komunikovat svou myšlenku či poselství konkrétnímu adresátovi. Smyslem metody je mimo jiné vést studenty k využívání rozličných formátů psaní, strategií sdělení a kreativitě.

Studenti si nejprve vyberou roli, ve které budou psát, dále komu bude psaní adresované, formu textu a následně dílčí téma. Délka textu by měla být spíše kratší (max. 1800 znaků). 

R (Role) - Za koho budou studenti psát? Kdo je autorem textu? (např. student, jeho generace, novinář, Chance – kluk z DRC, místní politik, pracovník neziskového sektoru, či může být autor neživý, např. mobil samotný. 

A (Adresát) - Koho chce autor oslovit? Např. vrstevníky, politiky, rodiče, prezidenta, ochránce přírody, firmy jako Nokia, mezinárodní organizace např. OSN aj.  

F (Forma) - Jakou formu bude text mít? Např. dopis, plakát, stížnost, petice, novinový článek, příspěvek na sociální síť, leták aj.  

T (Téma) - O čem chce autor adresáta informovat? Zvolte si konkrétní téma, o kterém chcete psát. 

Výsledný text Vám žáci mohou zaslat vhodným elektronickým komunikačním kanálem, např. e-mailem. Sami studenti nebo i Vy můžete dopisy poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování 

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. Minutový spot Sloní sprcha varuje před plýtváním vodou.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Položte dětem otázku K čemu potřebují člověk a ostatní živočichové vodu? a nechte je sepsat na papír všechny jejich nápady, které pak můžete doplnit i o své poznatky. 
 
Dále děti v několika větách napíší svou představu o tom, jak by vypadal svět bez vody. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Šetrné hospodaření s vodou – Otevřete si pracovní list aktivity Voda a projděte s dětmi první cvičení, ve kterém jsou dvojice obrázků. Děti vyberou vždy ten obrázek, na kterém se s vodou hospodaří lépe. Pokud můžete doma tisknout, vytiskněte dětem i další stranu (cvičení 5); úkolem dětí je vybarvit obrázek podle pokynů, čímž dokončí větu ve cvičení. Na poslední straně najdete řešení obou aktivit. 

S dětmi se zamyslete nad tím, co děláte pro úsporu vody ve Vaší rodině. Můžete si o tom povídat společně i s jejich sourozenci.

Děti pak vypracují „Úmluvu o šetření vodou u nás doma“ – pravidla, abyste ve Vaší domácnosti plýtvali vodou co nejméně. Pokud taková pravidla už ve Vaší rodině dodržujete, děti napíší dopis ostatním, kteří by potřebovali poradit; mohou si představit, že jej adresují například sousedům. 

Vypracované úkoly můžete poslat i vyučujícímu nebo vyučující. 

 

Související aktivita: 

Vyzkoušejte s dětmi i krátké vodní testy. Na webu Vodní strážci naleznete Kvíz o vodě a Voda v otázkách. Po vyplnění kvízů se dozvíte správné odpovědi. 

Zavřít

×

Práva zvířat – sociální spoty

II. stupeň ZŠ, vyšší ročníky   Životní...
Rozbalit

Práva zvířat – sociální spoty

II. stupeň ZŠ, vyšší ročníky
 

Životní prostředí

Téma: zvířata

Suvenýr, Sebeobrana, Dostatečně rychlý a Rok tygra je série čtyř sociálních spotů, v nichž známé osobnosti apelují na boj proti nelegálnímu obchodování se zvířaty. Spoty se zaměřují na zastavení ilegálního zabíjení zvířat a užívání jejich těl a produktů z nich ke komerčním či zábavným účelům. Žáci se formou společného projektu seznámí s problematikou práv zvířat. 

Lekce je doporučená pro vyšší ročníky ZŠ. 

 

PŘEHRÁT Suvenýr

PŘEHRÁT Sebeobrana

PŘEHRÁT Dostatečně rychlý

PŘEHRÁT Rok tygra

 

Doporučená projektová aktivita: 

Člověk a zvířata – Cílem projektu je, aby si žáci uvědomili způsoby chování lidí vůči zvířatům. 

Před zahájením projektu naplánujte časový úsek, který mu chcete věnovat, např. 2 týdny. Žáci zhlédnou krátké spoty a poté si vyberou jedno ze tří následujících témat, kterému se budou samostatně podrobněji věnovat. Projekt mohou vypracovávat alternativně i ve dvojici či trojici dle Vašeho uvážení a komunikovat např. přes Skype, sociální sítě či jiné vhodné kanály. 

Témata: 

– Zvířata na našem talíři  

– Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

– Využívání zvířat v zábavním průmyslu 

Podrobné popisy jednotlivých témat najdete níže. 

Úkolem každého či každé skupinky je shromáždit co nejvíce relevantních informací o daném tématu a zpracovat je pro zbytek třídy interaktivní, zábavnou formou. Žákům můžete doporučit, pokud jsou ve skupinkách, aby si rozdělili role (vyhledávání informací, organizací působící v oblasti práv a zvířat, české i mezinárodní legislativy, koordinace práce, příprava finálního výstupu).  

Výstupem může být prezentace v PowerPointu, video či audio záznam.  

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků.   

 

Popisy témat:

Zvířata na našem talíři  

Žáci se zaměří na to, jakým způsobem je ke zvířatům v chovech a velkochovech přistupováno, jaké jsou podmínky jejich chovu, jaká je kvalita vyprodukovaného masa v případě intenzivních chovů. Dále hledají alternativy velkochovů, co tyto alternativy obnášejí, co to znamená welfare, jaké jídlo je dobré si vybírat a proč se ptát po původu masa a masných výrobků aj. Cílem tématu není přeměna žáků na vegetariány či vegany. Jeho smyslem je nahlédnout „pod pokličku“ potravinového průmyslu, poznat alternativy potravin a umět si vybrat a zároveň se naučit selektovat dostupné informace.  

Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

Žáci vyberou několik vzácných druhů zvířat, které jsou předmětem nelegálního obchodování, a zahrnou i takové druhy, které se převáží i přes území České republiky. Zjistí, jakým způsobem jsou tyto druhy ohroženy a proč jsou předmětem nelegálního obchodu, popř. jaká je cena za tyto druhy ve sběratelských kruzích či mezi zákazníky, do jakých zemí je druh nejčastěji vyvážen, a další informace, které budou pro žáky zajímavé.  

Využívání zvířat v zábavním průmyslu  

Toto téma nabízí řadu možností, jak mohou žáci téma uchopit – zvířata jsou v zábavním průmyslu využívána hojně (cirkusy, koridy, kohoutí zápasy, dostihy atd.), proto rozhodnutí ponechte na žácích, kteří si sami zvolí, jakým způsobem téma pro ostatní zpracují.  
 

Vypracovaný projekt Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. 

 

Související aktivita: 

Analýza nelegálního obchodu se zvířaty v ČR – Pokud preferujete kratší aktivitu, můžete po zhlédnutí spotů žákům zadat, ať vypracují krátkou analýzu týkající se nelegálního obchodu se zvířaty, který se odehrává v České republice. Žáci by měli zjistit následující: 

 1. Je ČR zemí původu, tranzitní zemí, nebo i cílovou zemí? 
 2. Jaké instituce v ČR řeší nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat? 
 3. K jakým mezinárodním úmluvám je ČR zavázána? 

Na závěr za pomoci rešerše internetových zdrojů najdou 3 konkrétní příklady takového obchodu či nelegálního nakládání se zvířaty, které se dostaly i do českých médií (co se stalo, o jaké zvíře šlo, kdo byl zapojen, kam zásilka mířila, jak případ dopadl). 

Práci vypracují do dokumentu v počítači (mohou využít sdílený dokument) a výslednou analýzu Vám zašlou elektronicky způsobem, kterým spolu komunikujete. 

Zavřít

×

Co se nenosí

Střední škola   Životní prostředí, Globální...
Rozbalit

Co se nenosí

Střední škola
 

Životní prostředí, Globální rozvojové vzdělávání

Téma: environmentální chování, fair trade 

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová. Využívat textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. Ambice Reety jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit vedení módních korporací. Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce?

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studenti si přečtou anotaci a písemně odpoví na otázku v závěru: 

Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce? 

Svůj postoj vysvětlí, případně doloží fakty, které si dohledají na internetu. Text zpracují v dokumentu na počítači nebo na papír.

 

PŘEHRÁT FILM 

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu studenti použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi.

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo?  

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo?  

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?  

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď.
 

Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

 

Dále studenti písemně odpoví na otázky:  

 1. V jaké zemi/zemích bylo vyrobeno tvoje oblečení? Vyber si v šatníku 5 svých nejoblíbenějších kusů.
 2. Jaká je průměrná „životnost“ tvého oblečení? Jaký je nejstarší kousek oblečení ve tvém šatníku? 
 3. Jaké jsou hlavní důvody pro přesun velké části výroby oděvů do rozvojových zemí a jaké to má negativní dopady? 
 4. Recykluješ nebo upcykluješ své oblečení? Pokud ano, jakými způsoby? Pokud ne, máš nápad, jak prodloužit život tvého oblečení? 

Poté se studenti vrátí ke své úvaze v úvodu a doplní do ní, zda se jejich postoj změnil, nebo se naopak utvrdil na základě zhlédnutí filmu. Svůj postoj písemně zdůvodní. Do své práce zakomponují i úvahu nad vlastní pozicí: Nakupuješ oblečení zodpovědně? Proč ano, proč ne? Pokud ne, chceš svůj přístup změnit? Proč ano, proč ne? 

Popis celé aktivity s názvem Šatník najdete v pracovním listu

Vypracované texty Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.) nebo jej nahrají na sdílené uložiště. V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.   

 

Související aktivita: 

Studenti mohou dále vyhledat na internetu tři známé módní řetězce zabývající se prodejem oblečení, které přicházejí s nabídkou udržitelné módy. Sepíší, jak specificky se řetězec ekologicky na trhu chová. Upozorněte studenty, aby si dali pozor na tzv. Greenwashing (vytváření zavádějícího nebo klamného dojmu, že firma nebo produkt je ekologický nebo přátelský k životnímu prostředí (marketingová strategie); často má zakrýt neochotu firmy zavádět skutečně účinná opatření k redukci environmentálního dopadu). 

Všechny písemně vypracované práce Vám studenti zašlou Vámi zvolenu elektronickou formou. 

 

Doporučení:

Podrobnější informace k problematice textilního průmyslu si můžete Vy i studenti doplnit také pomocí informačního textu Otázky a odpovědi.   

Zavřít

×

Moje sousedka

I. stupeň ZŠ   Životní prostředí Téma:...
Rozbalit

Moje sousedka

I. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: energie

Loutkově animovaný snímek představuje jeden den v životě dvou obyvatelek jednoho domu. Každá z nich má jiné každodenní rituály a návyky. Sledujeme obě dvě od ranního vstávání – vidíme, jak si vaří kávu, zda se koupou, či sprchují, jak sledují televizi, i to, jak si doma topí. Jedna zachází s energiemi zodpovědně a druhá jimi plýtvá tak, že to sama pozná na svých účtech. Přitom šetřit nemusí být těžké. Stačí zhasínat po odchodu z místnosti světlo nebo utahovat vodovodní kohoutek. Film na vtipném srovnání domácích zvyků dvou sousedek ukazuje, jak i drobná opatření šetří energii a peníze.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku s dětmi diskutujte o tom, jakými způsoby se dá v domácnosti ušetřit na energiích (za vodu, plyn a elektřinu). Nápady sepište na počítači nebo na papír. Můžete nechat děti sepsat jejich nápady samostatně a poté je s nimi projít.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Film můžete promítnout dětem dvakrát. Při první projekci mají děti čas a prostor uvědomit si celkové vyznění filmu (jeho smysl). Před druhou projekcí dětem řekněte, ať si všímají na chování obou sousedek a toho, jaké činnosti více šetří energie. Lépe se tak děti soustředí na detaily.

Necháme děti napsat, v čem se Červená sousedka chovala správně oproti sousedce Zelené: Jak Červená šetřila teplem, vodou, světlem a energiemi? A jakým způsobem naopak Zelená plýtvala? Pokud jste se dívali s nimi, napište si i Vy své postřehy. Pak můžete své poznámky porovnat – kolik se Vám jich podařilo zachytit? (Ve filmu jich je více než 15.) Povídejte si společně o tom, jak s energiemi zacházet zodpovědně a jak nikoli. 

Na závěr mají děti za úkol zamyslet se nad tím, jak byste mohli přistupovat k energiím zodpovědněji u Vás doma. Diskutujte s nimi o jejich návrzích. Mohou pak sepsat pravidla, kterými se bude Vaše domácnost řídit. 

 

Související aktivita: 

Jak je to u nás doma – Úkol navazuje na předešlou aktivitu. Vede děti k uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu života a podporu zdravého životního prostředí. Na konkrétních příkladech z vlastní domácnosti se děti učí, jak se lze k prostředí, ve kterém žijeme, chovat šetrněji. Zároveň se snaží „vtáhnout do hry“ i Vás, rodiče, abyste společně s dětmi přemýšleli nad šetrným hospodařením, komunikovali s nimi o tématu, diskutovali a snažili se nalézat možná řešení. Otázky v pracovním listu (na str. 3) můžete dětem vytisknout nebo je nechat zapisovat odpovědi do počítače či na papír. 

Alternativně můžeme dětem zadat úkol, aby posoudily, v čem je Vaše domácnost ekologická (šetrná k životnímu prostředí) a v čem byste naopak mohli v rodině něco změnit. 

Práce svých dětí nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.    

Zavřít

×

Muž, který sázel stromy

II. stupeň ZŠ   Životní...
Rozbalit

Muž, který sázel stromy

II. stupeň ZŠ
 

Životní prostředí

Téma: krajina, aktivní občanství

V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v místech, která bývala mrtvou krajinou, raší mladý les. Po mnoha letech se oblast díky zásahu pastevce obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu mají žáci za úkol sepsat výhody a nevýhody života ve městě a života na venkově, v přírodě. Na základě toho si zvolí svou preferenci (město, nebo venkov) a tu v krátkém textu zdůvodní. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci provedou reflexi filmu písemně metodou Pětilístek – napíší „básničku” v pěti řádcích podle následujících pokynů.  

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Podrobnější informace k reflexní metodě Pětilístek najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

Dále zašlete žákům pracovní list Město, nebo samota a nechte je vypracovat otázky na str. 3. Své odpovědi si zaznamenávají zvlášť do dokumentu na počítači, popřípadě na papír.  

Všechny vypracované materiály Vám žáci poté zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Kdo pomáhá zachránit lesy? – Elzéard Bouffier z filmu Muž, který sázel stromy je fiktivní postava, ale lidí, kteří opravdu pracují na zlepšení svého životního prostředí, je mnoho. 

Žáci mají v této aktivitě za úkol vyhledat na internetu tři skutečné osoby, projekty, akce nebo organizace, které přispívají k záchraně stromů, alejí, lesů či pralesů. Ke každé osobě, projektu, akci nebo organizaci vypíší stručně jeho příběh nebo informace, které se dozvěděli. V závěru se zamyslí nad tím, jestli by chtěli něco takového zkusit taky – a napíší proč ano, nebo proč ne. Své poznámky Vám pak zašlou elektronicky způsobem, kterým s nimi komunikujete. 

Práce žáků nám poté můžete poslat i na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.     

Zavřít

×

Na sever od slunce

Střední škola   Životní...
Rozbalit

Na sever od slunce

Střední škola
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Prožít zimu na pláži za polárním kruhem a trávit čas surfováním v ledovém oceánu se rozhodli dva nadšení filmaři z Norska. A nebyla to jen touha po dobrodružství, ale i snaha udělat něco pro přírodu. Jørn a Inge se vybavili prošlými potravinami, na opuštěné pláži vybudovali chatrč ze dřeva a naplavených předmětů, které použili jako izolaci. Odpadky sbírali průběžně a podařilo se jim shromáždit tři tuny vyhozených věcí. Než napadl sníh, vyrobili si kamínka ze starých barelů, aby měli jak topit a vařit. Dokument ukazuje způsob alternativního, ekologicky pojatého životního stylu, realizovaného v souladu s životní filozofií.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na úvod necháme studenty najít na internetu tři projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Mohou zkusit najít i projekty přímo v místě jejich bydliště či okolí.  

Následně si vyberou jeden z nich, k němuž na mobil nahrají audio či video medailonek. Nahrávka by měla být přibližně 1 minutu dlouhá. Cílem není sdělit co nejvíce informací o projektu, ale poutavě jej představit tak, aby to posluchače (Vás, popř. ostatní spolužáky) zaujalo. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu studenti napíší tři slova, která v nich po skončení filmu rezonují, a několika větami vysvětlí proč.  

Dále mají za úkol sepsat krátké zamyšlení (200 slov) na téma „Kdo chce hýbat světem, musí pohnout sám sebou“. Zamyšlení by mělo obsahovat i jejich názor na to, jak vidí v kontextu této věty sami sebe. Můžete se ptát následovně: Napadne vás, co byste mohli či chtěli změnit ve svém okolí? Pokud ano, co by to bylo? 

Všechny vypracované materiály včetně medailonku a odkazů na projekty (z aktivity před filmem) Vám posléze studenti pošlou prostřednictvím Vámi zvoleného kanálu (e-mailem, skrze facebookovou skupinu, systém Bakaláři, nahrají na uložiště apod.). 

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků.  

 

Související aktivita: 

Vytvoř neškodný obal – Úkolem je zhotovit obal z materiálů, které mají doma, jenž by neškodil životnímu prostředí. Studenti mohou vytvořit obal přímo pro konkrétní použití (například na brýle, potravinu, šperky apod.). 

Následně vytvoří propagační příspěvek vhodný na zveřejnění na sociální síť: vyfotografují svůj obal a napíší k němu informace, jako by jej měli prezentovat na jimi vybrané sociální síti (Instagramu, Facebooku atd.). Příspěvek mohou vytvořit například v textovém editoru Microsoft Word  či přímo na zvolené sociální síti (nemusí jej samozřejmě i publikovat).

V příspěvku mohou uvést:

– složení/materiál,

– vysvětlení, proč právě jejich obal by si měl případný výrobce vybrat,

– popsat jeho ekologickou, případně i ekonomickou výhodnost,

– na co je vhodné daný obal použít.  

Ponecháme na studentech, jakou formou příspěvek připraví a jakou sociální síť si vyberou. Vyhradíme jim na vypracování dostatek času, např. 2 týdny. Výsledek – dokument/obrázek s popisem či snímek obrazovky s příspěvkem – Vám následně nasdílí pomocí cloudového úložiště či zašlou e-mailem. 

Práce žáků nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zprávy na Facebook JSNS.  

Zavřít

×

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.