Vyzkoušejte nové interaktivní kvízy v hodinách dějepisu

9.2.2022 / Příběhy bezpráví

Připravili jsme pro vás sérii interaktivních kvízů do výuky dějepisu ke všem tematickým celkům moderních československých dějin. Záživnou formou tak můžete ověřit, jaké poznatky žáci v lekci získali a jestli chápou historické události v širších souvislostech. U vybraných lekcí najdete kvíz ve výukových materiálech, kde si ho můžete stáhnout a zaslat žákům k vyplnění. Ke každému kvízu máte na stejném místě k dispozici i správné odpovědi. 

Interaktivní kvízy ověřují faktické znalosti, ale obsahují i otevřené otázky, na které žáci odpovídají prostřednictvím svých vlastních názorů a dojmů. Žáci také budou často pracovat s dobovými fotografiemi či texty.

Znalosti o první republice a životě Tomáše Garrigua Masaryka ověříte v lekci Den, kdy vzniklo Československo (28. říjen 1918), o druhé světové válce následně v lekcích O zlém snu a Nebe nad Evropou

Únor 1948 a 50. léta procvičíte u filmů Dráty, které zabíjely a Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, 60. léta a pražské jaro poté u lekcí Filmový týdeník č. 35/1968, Ticho a Jak se dělá projekt Naše okupace. Kvízy z období normalizace najdete u lekcí Normalizační loutka a České děti. Tematický okruh sametové revoluce poté procvičíte v kvízech 1989: Z deníku Ivany A. a Největší přání 1989