Lekce do třídnických hodin pomohou s upevněním vztahů ve třídě i k zahájení debaty o rodinných tradicích

7.12.2022 / JSNS

Dokumentární filmy nenachází uplatnění jen jako výukový materiál. Skvěle se hodí i pro rozvíjení vztahů ve třídě a otevírání témat, která doprovází život každého z nás. Hledáte inspiraci, jak trávit třídnické hodiny aktivně a zábavně a přitom navázat se svou třídou jedinečný vztah? Podívejte se na náš výběr filmů a aktivit do do třídnických hodin, využijete je nejen v době nadcházejících svátků. 

Chcete zažívat třídnické hodiny, ze kterých budete mít radost? Hodiny, ve kterých zjistíte více o svých žácích, o jejich pocitech, rodinném zázemí, hodnotách? Využijte naši nabídku více než 20 lekcí, které jsou určené a speciálně vybrané právě pro třídní učitele. Silné příběhy dokumentárních filmů, ve kterých navíc často vystupují jako hrdinové děti a mladí lidé, žáky zaujmou. Filmy vyvolávají otázky, otevírají diskusi, vedou žáky k obhajování vlastních postojů a zároveň i k respektování názorů svých spolužáků.

Mezi našimi materiály a dokumentárními filmy se nacházejí i takové, které si můžete se třídou pustit právě teď, v době nadcházejících vánočních svátků. Najdete mezi nimi snímky jako:

Dotýkají se témat jako rodina, rodinné vazby, setkávání a vzájemná podpora. Pro potřebu třídních učitelů (ale třeba i metodiků prevence) máme na portálu připravené kompletní materiály (filmy a aktivity), které už jsou otestované vyučujícími a žáky

Výběr filmů do třídnických hodin

Doporučení přímo od vyučujících

Poklad

Nejen před Vánoci doporučujeme otevřít s žáky a studenty téma rodinných vazeb a vzpomínek. Vhodná je k tomu například aktivita Strom, kterou naleznete u dokumentárního poetického snímku Poklad. Citlivě natočený příběh o malé dívce Veře, která se společně se svým otcem a devadesátiletým dědečkem Luisem vydává na výlet do borovicového háje, který Luis před mnoha lety vlastníma rukama vysadil. Kromě významu rodinných hodnot vypráví film také o přijetí konečnosti lidského života. 

A jak se s aktivitou v třídnické hodině pracovalo Bohuslavu Sedláčkovi, školnímu metodikovi prevence rizikového chování ze ZŠ Vsetín, Rokytnice? "Při počáteční evokaci, jakých hodnot si váží moje rodina, zmiňovali žáci: zdraví, domov, láska, upřímnost, laskavost, svoboda, peníze, přátelé, jídlo. V diskusi pak spíše zaznívalo, že tolik se hodnoty filmové rodiny od té jejich neliší. Na dotaz: 'Dovedete si představit být v situaci filmové rodiny?' jeden žák uvedl: 'Být tím dědečkem, tak jak jsem slyšel, tak bych nebyl smutný, protože bych věděl, že tu po sobě něco zanechám a že jsem žil dobrý život.' S celou touto lekcí se mi pracovalo moc hezky, jsem za ni rád a budu ji i nadále využívat. Lekce děti zaujala a vedla k reflexi vlastních hodnot a též hodnot rodiny." 

Ptačí kluk

Aktivita Tradice mojí rodiny, kterou najdete u lekce Ptačí kluk, se může hodit k diskuzi nad tématy jako rodinné bohatství a kulturní hodnoty. "Film žáky velmi zaujal, a to jak prostředím (velmi rozdílným), kde se odehrává, tak svým obsahem, jelikož se v něm pracuje se smrtí v rodině, což bylo bohužel i pro některé žáky velmi aktuální. Již během promítání byla většina žáků dojata (včetně mě a paní asistentky), film se proto hodí do třídy, kde panuje dobrá atmosféra a nikdo se nikomu kvůli tomuto neposmívá, ba naopak. Téma byla natolik silné, že si o něm žáci povídali i po hodině cestou na oběd a domů. S žáky jsme se také nenásilně dostali k tématu kulturních hodnot a rozdílů a bylo velmi osvěžující vidět, že i oni si uvědomují, že to, jak my žijeme, není všude standardem, a že někteří lidé se umějí radovat i z maličkostí a že důležité jsou pro ně jiné hodnoty jako rodina a svoboda," podělila se s námi o svou zkušenost s lekcí Simona Sárköziová ze ZŠ na Praze 8.

Hiphop-erace

 Ve svých hodinách jistě využijete i optimistický dokumentární film Hiphop-erace, která jsme pro vás připravili i s materiály do hodin anglického jazyka. U lekce doporučujeme vyuzkoušet například aktivitu Na sklonku života, která pomůže otevřít téma stáří, vztahu k seniorům a kvalitně stráveného života na jeho sklonku.

"Mám pocit, že tento film děti musí vidět. Promítal jsem jej v 9. třídě, kde je skvělý kolektiv, a chtěl jsem, aby si žáci z filmu a aktivit odnesli příjemný zážitek. Na začátku jsem na tabuli napsal STÁŘÍ a vybídl žáky k tomu, aby říkali, co pro ně stáří znamená. Objevila se slova jako nemoci, dost času, vnoučata, cestování. Následně jsem pustil film. Po něm jsem použil reflexi formou jednoho slova, žáci uváděli slova jako obdiv, pokora, láska, pěkné. Žáci často mluvili o obdivu ke starým lidem vystupujícím ve filmu. Dále jsem žákům zadal napsat krátký vzkaz či dopis metodou R.A.F.T.  Film žákům ukázal jiný pohled na stáří a vedl k reflexi vlastního vnímání starých lidí," popisuje své zkušenosti s lekcí Hiphop-erace pedagog Bohuslav Sedláček