Rozšiřte výuku angličtiny o práci s dokumentárním filmem

15.9.2023 / JSNS / Vzdělávání vyučujících

Věděli jste, že na našem portálu najdete už přes dvacet dokumentárních filmů vhodných do hodin anglického jazyka? Díky těmto snímkům můžete propojit témata jako mediální vzdělávání, lidská práva, ochrana životního prostředí a řadu dalších s výukou jazyka a rozšířením slovní zásoby. U každé lekce najdete metodickou příručku Teaching with documentaries, která přináší praktické tipy do hodiny i zkušenosti dalších vyučujících. 

Příručku Teaching with documentaries, která obsahuje základy metodiky výuky s filmem i speciální aktivity a materiály pro rozvoj jazykových kompetencí, najdete u každé z lekcí, kterou nabízíme vyučujícím anglického jazyka.

Podívat se na nabídku lekcí do hodin AJ

Výuka s dokumentárním filmem pomáhá v hodinách otevřít témata týkající se aktuálního dění ve světě. Díky následné debatě se učí žáci a studenti vzájemně naslouchat názorům svých spolužáků. Zároveň si procvičí konverzaci či slovíčka. Vyzkoušet můžete také připravené aktivity specificky pro výuku anglického jazyka.

Nabídka lekcí je opravdu široká, využijete ji tedy nejen v angličtině, ale i napříč dalšími předměty. Vyzkoušet můžete například tyto snímky:

  • Meatrix je animovaný krátký film vhodný i pro mladší žáky, který využijete k diskuzi o našem vztahu k potravinám, životnímu prostředí ale i podmínkám, ve kterých chováme zvířata.
  • Respektu k druhým a vhodnému chování k lidem z odlišných kultur zase vede lekce Framing the Other, kterou máme na portálu v angličtině nově (v češtině ji znáte pod názvem Ti druzí).
  • Odpovědnému životnímu stylu, respektu k přírodě a udržitelnosti se zase můžete věnovat díky lekci Lifestyle Pioneers
  • Dozvědět se více o podmínkách života v nedemokratickém režimu a uvědomit si sílu a moc sociálních sítí pomůže snímek China's Artful Dissident.
  • Komunikace na internetu, zásady slušného chování v online prostředí ale i nenávistné projevy: to vše lze probrat díky krátkému spotu In Real Life, který nnázorně ilustruje, jak zraňující mohou být nenávistné příspěvky na internetu.

Lekcím vhodným do hodin angličtiny se věnujeme i na speciálních seminářích. Sledujte naši nabídku a nezapomeňte se přihlásit včas na další z našich vzdělávacích akcí. 

Semináře a webináře JSNS