Vybírejte z 13 filmů a připomeňte si Den Země

9.4.2015 / JSNS

Staňte se součástí celosvětových oslav Dne Země, který proběhne ve středu 22. dubna. Téma životního prostředí a environmentálního chování můžete zařadit do výuky a využít k tomu některý z 13 filmů a sociálních spotů, které jsou pro vás na našem webu připraveny. Vybírejte už teď.

Na jsns.cz je pro učitele s tématem enviro k dispozici celkem 13 audiovizuálních lekcí (každá AV lekce obsahuje film nebo sociální spot společně se zpracovanými aktivitami do hodin), které jsou určené pro žáky ze základních i středních škol. Najdete je ve Filmových a výukových materiálech.

Pro nemladší žáky od 7 do 12 let doporučujeme animované sociální spoty Zvířata zachraňují svět nebo devítiminutový animovaný snímek Moje sousedka.

Do jedné výukové hodiny se vám pro starší žáky od 12 a 14 let vejdou české Ekoduely. Jeden z nich se věnuje tématu globálního oteplování a jednotlivým energetickým, zdrojům, nejčastěji ale elektrické energii. Druhý je pak zaměřen na udržitelné chování a osobní zodpovědnost každého z nás za místo, ve kterém žiji.

Pokud chcete téma pojmout šířeji, využijte celovečerní dokumenty pro středoškoláky o ekoaktivismu mladých lidí nebo o vlivu našeho světa na chování příslušníků původních kultur:
Mý věci
Nový svět
Na sever od slunce
Ti druzí