Vybírejte z 13 filmů a připomeňte si Den Země

9.4.2015 / JSNS

Staňte se součástí celosvětových oslav Dne Země, který proběhne ve středu 22. dubna. Téma životního prostředí a environmentálního chování můžete zařadit do výuky a využít k tomu některý z 13 filmů a sociálních spotů, které jsou pro vás na našem webu připraveny. Vybírejte už teď.

Na jsns.cz je pro učitele s tématem enviro k dispozici celkem 13 audiovizuálních lekcí (každá AV lekce obsahuje film nebo sociální spot společně se zpracovanými aktivitami do hodin), které jsou určené pro žáky ze základních i středních škol. Najdete je ve Filmových a výukových materiálech.

Pro nemladší žáky od 7 do 12 let doporučujeme animované sociální spoty Zvířata zachraňují svět nebo devítiminutový animovaný snímek Moje sousedka.

Do jedné výukové hodiny se vám pro starší žáky od 12 a 14 let vejdou české Ekoduely. Jeden z nich se věnuje tématu globálního oteplování a jednotlivým energetickým, zdrojům, nejčastěji ale elektrické energii. Druhý je pak zaměřen na udržitelné chování a osobní zodpovědnost každého z nás za místo, ve kterém žiji.

Pokud chcete téma pojmout šířeji, využijte celovečerní dokumenty pro středoškoláky o ekoaktivismu mladých lidí nebo o vlivu našeho světa na chování příslušníků původních kultur:
Mý věci
Nový svět
Na sever od slunce
Ti druzí

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.