Cizojazyčné lekce

Procvičujte s žáky cizí jazyk i na dálku skrze audiovizuální lekce. Přinášíme výběr filmů vhodných k online výuce, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Vyberte si lekci vhodnou pro žáky I. stupně ZŠ, II. stupně ZŠ a středních škol.

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. a II. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce...
Rozbalit

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

I. a II. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce –⁠ angličtina

Téma: enviromentální chování

Jazykové oblasti: Vocabulary: Environment, Basic objects, Grammar: Present simple answers  

Jazykové dovednosti: Writing/Speaking, Listening 

Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před filmem si děti otevřou nebo vytisknou pracovní list 1. V něm nejprve vysvětlí (v případě méně pokročilejších přeloží) slova spojená s tématem: reuse, recycle, trash. Ve druhém cvičení se rozhodnou, které materiály lze třídit, a zároveň si zopakují slovíčka běžných věcí kolem nich. Ve třetím cvičení pak zkusí přiřadit ke každému z kontejnerů to, co do něj mohou vytřídit.  

TIP: Žáci si mohou vyzkoušet třídění i pomocí jednoduché vzdělávací hry.  

TIP: Pokud chcete dětem pustit film v originálním znění, klikněte na tento odkaz. Snímek o recyklaci začíná v čase 2:05.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu děti zodpoví zadané otázky. K vypracování odpovědí mohou využít pracovní list 2

 1. Who recycles the trash in the film? What do they recycle?  
 2. Do you recycle? What do you recycle?  
 3. Do you think recycling is important? Choose one sentence that is true for you and finish it: 

I think recycling is important because… 

I do not think recycling is important because… 

 

Pracovní listy: 

Žáci k aktivitám využijí pracovní list 1 a pracovní list 2.  

 

Související aktivita: 

Žáci se zamyslí nad tím, jakým způsobem lze znovu využít věci, které mají doma. Mohou pouze sepsat několik nápadů (k čemuž lze využít poslední cvičení v druhém pracovním listě), nebo své originální nápady i vyzkoušet v praxi. Ty poté vyfotí a pošlou vám je i s pracovními listy způsobem, jakým jste zvyklí komunikovat. Z fotografií pak můžete vytvořit společnou třídní galerii na některém z cloudových úložišť.  

 


Využíváte lekce pro online výuku? Prosíme, sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Na kole za svobodou

Střední škola   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Na kole za svobodou

Střední škola
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: Globální rozvojové vzdělávání, Občanská angažovanost  

Jazykové oblasti: Vocabulary: migration, Grammar: conditionals  

Jazykové dovednosti: Writing, Listening, Speaking 

V anglickém Bristolu evidují na čtyři stovky žadatelů o azyl. Pětatřicet liber týdně, které dostávají od britské vlády, stačí každému z nich nanejvýš na levné jídlo. Na drahou městskou dopravu mohou zapomenout, a tak chodí po městě pěšky. Od prosince 2008 to už ale pro mnoho z nich neplatí – díky partě místních nadšenců, kteří odstartovali jedinečný projekt. Sbírají po městě stará a odložená kola a s pomocí zájemců z řad uprchlíků je dávají dohromady. Lidem, kteří kvůli svému statusu nemohou být oficiálně zaměstnáni, nabízejí kromě možnosti smysluplného „zabití“ jejich volného času při opravě kol ještě něco navíc: vlastní bicykl. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studenti nejprve vyplní pracovní list 1. Začnou tím, že v angličtině vysvětlí pojmy emigration, immigration, refugee a asylum seeker, k čemuž mohou použít i slovník. Dále zkusí vlastními slovy vyjádřit, co pro ně znamená svoboda – freedom – žádná odpověď není špatně. Nakonec si vyzkouší vyhledávání informací v interaktivní mapě migrace. Mají za úkol zjistit:  

 1. How many people lived in the UK in 2017? 
 2. Where did the most immigrants come from in 2017? How many?  
 3. To which countries the most emigrants leave in 2017? How many?  
 4. Try to find the same information for the Czech Republic. Did anything surprise you?  

TIP:  Studenti mohou tento film sledovat i v původním zněním s anglickými titulky

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Zodpovězením na otázky po filmu v pracovním listě 2 studenti provedou reflexi a zároveň si otestují své porozumění. Zadání můžete zjednodušit tím, že si každý vybere pouze 4 otázky, na které odpoví. 

 1. How did you like the language? Did you recognize the British accent? Are there any differences or specifics in pronunciation? 
 2. What do you know about Bristol? 
 3. Who was the most interesting character for you? Who had the most touchy life story? What do you know about it?  
 4. How does the project work?  
 5. What is the founder's opinion about refugees? What is yours?  
 6. How do the people describe riding the bike? What is it like for them? 
 7. Are they successful? How many bikes did they give out in 6 months? 
 8. What would you say is the message of the film? What did you feel after watching it? 

Studenti poté vyplní i druhé cvičení. Nakonec je čeká bonusový úkol, kde by na základě QR kódů (ke splnění jim stačí čtečka QR kódů v mobilu) měli uhodnout slavného emigranta. 

TIP: Pokud žáky problematika více zaujme, můžete jim doporučit přímo stránky projektu The Bristol Bike Project, nebo projekt Kola pro Afriku, do něhož se mohou sami zapojit.  

 

Pracovní listy: 

Pro aktivity využijte pracovní list 1 a pracovní list 2

 

Související aktivita: 

Studenti se zamyslí, jak by mohli sami pomoci ve svém okolí třeba nějakým podobným projektem, který právě viděli ve filmu. Zkusí tak navrhnout jedno nebo více řešení a krátce ho popsat (10 vět) s využitím podmiňovacího způsobu. 

Text mohou sdílet se svými spolužáky v cloudovém úložišti a vzájemně na sebe reagovat, nebo Vám ho pošlou společně s pracovními listy způsobem, jakým jste zvyklí komunikovat.   

 


Využíváte lekce pro online výuku? Prosíme, sdělte nám Váš názor

Zavřít

×

Večeře bez mobilu

II. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce -...
Rozbalit

Večeře bez mobilu

II. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce - angličtina

Téma: rizika kyberprostoru 

Jazykové oblasti: Vocabulary: hobbies, Grammar: questions  

Jazykové dovednosti: Writing, speaking, listening

Rodinná večeře. Obvykle důležitý prostor pro sdílení a budování vztahů s našimi nejbližšími. Jak se ale tahle tradiční instituce mění pod vlivem nejnovějších technologií? Humorný spot glosuje to, jak nám mobily kradou pozornost, jak namísto naslouchání vlastním dětem, řešíme i během společného stolování pracovní emaily. Kampaň #DeviceFreeDinner (Večeře bez mobilu) poukazuje na to, že technologie okupují stále více prostoru, který by měl patřit jen rodině. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci si otevřou pracovní list 1. Nejprve si vydefinují pojmy související s tématem mobilních zařízení: mobile devices, digital media, phone addiction. Následně napíšou na jedné straně výhody, na druhé straně nevýhody či rizika, které mobilní zařízení přináší.  

Ve druhé části se žáci zamyslí nad množstvím času, který tráví online, a zároveň si procvičí slovní zásobu spojenou s koníčky a volným časem. Ve cvičení 3 tak porovnají množství aktivit, které během dne dělají offline/online. V posledním cvičení žáci seřadí aktivity podle oblíbenosti:  

 • Playing sports or board games 
 • Hiking, camping, and other outdoor activities 
 • Celebrating some events with my family or friends 
 • Volunteering in my community 
 • Playing music, singing, or dancing 
 • Making arts and crafts by hand, DIY projects 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci zodpoví otázky v pracovním listu 2 týkající se zejména filmové reflexe a porozumění.  

Ve druhé části pracovního listu se v otázkách zamyslí nad důležitostí času stráveného s rodinou a zkusí navrhnout témata či originální otázky, na které se třeba během rodinné večeře mohou zeptat. 

Oba vypracované pracovní listy Vám pak žáci pošlou způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat.   

TIP: Pokud Vás či Vaše žáky problematika závislosti na mobilních zařízení zaujala, můžete si přečíst více informací na webu Common sence education

 

Související aktivita: 

Plakát - Žáci se znovu zamyslí nad situacemi a chvílemi, které je lepší trávit bez mobilních zařízení. Na toto téma pak vytvoří plakát, ve kterém ostatním spolužákům představí jednu aktivitu, kterou rádi dělají v běžném životě (tedy offline) – mohou zde vycházet ze svých odpovědí v prvním pracovním listu 1. Mohou jej pojmout jakýmkoli způsobem – například jako informační, propagační či filmový plakát vztahující se k vybrané aktivitě. 

Plakát vytvoří buď ručně na papír, nebo přímo v počítači, například využitím nástroje PosterMyWall či jiného grafického programu. 

Následně Vám zašlou soubor nebo fotografii svého plakátu prostřednictvím kanálu, kterým spolu běžně komunikujete. 

 


Využíváte lekce pro online výuku? Prosíme, sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Ve skutečném životě

II. stupeň ZŠ, střední škola   Cizojazyčné...
Rozbalit

Ve skutečném životě

II. stupeň ZŠ, střední škola
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: Sociální problematika, mediální vzdělávání 

Jazykové oblasti: Vocabulary (hate speech, love/hate + ing) 

Jazykové dovednosti: Listening, writing/speaking, reading 

 

„Všichni muslimové jsou teroristi.“ „Homosexualita je nemoc.“ „Jsi ta nejdivnější holka z celé školy.“ „Všichni tě nenávidí.“ Běžné komenty, které se denně objevují na internetu, pronášejí skuteční lidé. Vědí ale, jak se cítí ti, na které míří? Spot Ve skutečném životě ukazuje, jak anonymní hlášky působí na lidi v realitě. Opravdu bychom něco podobného řekli tváří v tvář neznámému člověku na ulici? Neměla by pravidla slušného chování platit úplně stejně na internetu, jako v normálním životě? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Pošlete žákům Pracovní list 1, do něhož žáci nejdříve uvedou, co mají rádi a co naopak ne (ať už jde o aktivity či věci). Následně vysvětlí pojmy aggressor a victim a dále zodpoví na základě svého uvážení na otázky: 

 1. What is hate speech?  
 2. Are there any differences between real and online hate speech? Which of them happens more often?  
 3. Have you ever been a victim of hate speech? Online or offline? How did you react? 
 4. Which groups of people are mostly the target?  
 5. What is the motivation of aggressors? Why do they hate?  

TIP: Pokročilejší skupince je možné zadat i složitější práci s textem. Pošlete žákům vzdělávací materiál, v měnž vyhledají odpovědi na některé otázky (např. na otázku 2 najdou odpověď na stranaě 9-10, na otázku 4 na straně 38). Určitě ale žáky vybídněte, aby se nejdříve nad odpověďmi zamysleli sami. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu se žáci nejprve pokusí vyjádřit, co cítí. Svou reflexi napíší do pracovního listu 2. Následně žáci do stejného pracovního listu odpoví na otázky týkající se porozumění filmu: 

 1. What was hated in the spot? 
 2. Which of the hates is the worst for you and why?  
 3. How did the victims react? Did anyone help them?  
 4. Which groups of people are typically hated in your country? Do you think it is right? 

Pracovní listy Vám žáci zašlou kanálem, jaký máte pro komunikaci zvolený.

 

Pracovní listy: 

Pro aktivity využijte Pracovní list 1 a Pracovní list 2

 

Související aktivita: 

Žáci napíší krátký text na téma How can we defend ourselves from hate speech?  Nejdříve vymyslí a sepíší své vlastní návrhy. Poté si vyberou jednu ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Snapchat…) na stránkách No Hate kampaně a přečtou si doporučení, jak se před hate speech chránit u zvolené sociální sítě – procvičí si tak kromě jiného i práci s textem. Své původní návrhy mohou doplnit o tato doporučení.

Alternativně porovnají několik sociálních sítí a vyvodí, která z nich je z hlediska bezpečnosti nejlepší. Detailnější informace si mohou sami dohledat na internetu na webových stránkách v angličtině; použité zdroje uvedou ve své práci.

Texty Vám žáci pošlou způsobem, jakým jste zvyklí spolu komunikovat. 

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Hiphop-erace

II. stupeň ZŠ, střední...
Rozbalit

Hiphop-erace

II. stupeň ZŠ, střední školy
 

Cizojazyčná lekce – angličtina

Téma: Sociální problematika

Jazykové oblasti: Pronunciation (different accents), Vocabulary (characteristics/e-mails, age idioms)

Jazykové dovednosti: Listening, Writing

 

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci napíší definici, metaforu, volný proud asociací a klady/zápory na téma old age (stáří). Odpovědí mohou vypracovat přímo do pracovního listu 1.

 1. Definition: How would you define the old age?
 2. Metaphor: What does it resemble?
 3. Stream of consciousness: What comes to your mind when you think about old age (10–15 words)?
 4. Pros and cons: What do you perceive as positive and negative about the old age?

Ve druhém cvičení téhož pracovního listu 1 pak mají za úkol vyhledat význam idiomů spojených s věkem.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Studenti si vyzkouší reflexi po filmu pomocí aktivity Pětilístek. Instrukce jsou pro žáky rozepsány v anglickém jazyce v pracovním listě 2 (cvičení 1).

Ve cvičení 2 studenti odpoví na otázky týkající se zejména porozumění filmu a jeho jazyku:

 1. Did you understand everything? How did you enjoy the accent?
 2. What was the most surprising or interesting moment for you?
 3. What are the specifics of NZ English?
 4. What do you know about New Zealand and Waiheke Island?

Ve třetím cvičení si studenti vyberou jeden z citátů o stáří a okomentují ho několika větami – Do you agree or disagree, why? Kromě zamyšlení se nad otázkou stáří si tak procvičí i vyjádření souhlasu a nesouhlasu v angličtině.

 

Studenti Vám zašlou vypracované pracovní listy, popř. jiný dokument, do něhož texty zpracovávali, způsobem, kterým jste zvykli spolu komunikovat.

 

Pracovní listy: 

Pro aktivity využijte pracovní list 1 a pracovní list 2.

 

Související aktivita: 

Studenti zhlédnou film Hiphop-erace a poté napíšou kratší text (10–15 vět) na jedno z uvedených témat:

a) Write an e-mail/letter to the crew thanking them for inspiration and expressing your admiration.

b) How many people do you know who are enjoying their old age? Do they inspire you? Choose one person and write a short characteristics of him/her.

Výsledný text Vám pak i s pracovními listy pošlou způsobem, který máte pro komunikaci zvolený.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Giraffe in the Rain

I. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Giraffe in the Rain

I. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: globální rozvojové vzdělávání, migrace 

Jazykové oblasti: vocabulary (feelings, adjectives) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking

 

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí. Když ji navíc druhý den pro její cizí původ odmítají v jedné práci za druhou, začne Žirafa propadat zoufalství. Až když pozná přátelského psího zahradníka, svitne jí na lepší časy. Při úpravě stromů a živých plotů se totiž její dlouhý krk náramně hodí. K tomu, aby mohla být šťastná, jí však chybí oficiální povolení, že může v nové zemi zůstat… Hravý animovaný snímek s řadou vtipných momentů velmi výstižně ukazuje typické překážky, s nimiž se musí v nové zemi vypořádat téměř každý uprchlík, Žirafu nevyjímaje.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Zeptejte se dětí, co pro ně znamená domov (zopakují si tak základní slovíčka z rodiny, zvířat apod.). Nechte je nápady zaznamenat v angličtině pomocí jednoduché myšlenkové mapy v pracovním listu 1 – dětem ji buď vytiskněte nebo si mohou nakreslit na papír vlastní.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Řekněte dětem, aby vyplnily cvičení v pracovním listu 2. V prvním cvičení se nejprve pokusí vyjádřit svou emoci z filmu pomocí zakroužkování správného emotikonu a v dalších cvičeních žirafu popíší, čímž si procvičí přídavná jména, či zakroužkují, jaké problémy žirafa zažívá. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, děti mohou odpovědi psát na papír. 

Nakonec se dětí zeptejte, co by několika slovy žirafě vzkázaly (pokud nebudou vědět, jak to anglicky vyjádřit, můžeme jim pomoci, či je nechat si frázi vyhledat). V případě, že jsou děti v angličtině pokročilejší, mohou žirafě napsat krátký dopis.  

 

Související aktivita: 

Vytiskněte si pracovní list 2, rozstříhejte kartičky z vybrané strany a nechte děti seřadit je do správného pořadí. Děti mohou takto seřazené kartičky nalepit na čtvrtku/papír a každý obrázek několika slovy v angličtině okomentovat, ústně nebo písemně. Pokud nemáte možnost pracovní list vytisknout, povídejte si s dětmi u online verze. 

Práce svých dětí nám pak můžete zaslat na náš e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

Zavřít

×

Meatrix

II. stupeň ZŠ   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Meatrix

II. stupeň ZŠ
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: životní prostředí, zvířata 

Jazykové oblasti: vocabulary (farm animals), grammar (tenses) 

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

Víte, co je to Meatrix? Je to obecně rozšířená lež o původu masa, které věříme. Alespoň to tvrdí autoři ve vtipné animované parodii na sci-fi film Matrix. Mladému čuníku Leovi odhaluje pravdu o jeho životě tajemný býk Moopheus, když mu pomocí pilulky odkrývá pravdu o skutečném světě. Příjemná rodinná farma, kde Leo doposud spokojeně žil, najednou mizí a Leo s Moopheem se ocitají ve velkokapacitním vepříně. Tam Leo postupně zjišťuje, jakým způsobem lidé zacházejí s hospodářskými zvířaty: zavírají je v malých kotcích bez možnosti výběhu a krmí je nekvalitní stravou. Velkofarmy jsou navíc velkou zátěží pro okolní přírodu. Bude se chtít Leo vrátit do světa fantazie, nebo se rozhodne bojovat za pravdu a přidá se k Moopheovi a jeho přátelům? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Pošlete žákům pracovní list 1. Jejich úkolem je písemně popsat oba obrázky čtyřmi krátkými větami. Zápisky mohou vypracovat přímo do pracovního listu v počítači, popřípadě na papír. 

Dále jim zadejte, aby si nastavili časový limit 3 minuty a během nich vypsali co nejvíce zvířat z farmy, která znají. Sdělte jim, aby nepoužívali slovník – cílem je procvičit si slovní zásobu a nejedná se o soutěž. 

Pokud pracujete s menší skupinou žáků a komunikujete s nimi „naživo“ online (např. prostřednictvím videohovoru), otevřete pracovní list 1 společně. Nechte je popsat obrázky v prvním cvičení ústně a zeptejte se jich, o jakém tématu si myslí, že lekce bude. Poté jim nastavte časový limit 3 minuty, nechte každého žáka pracovat samostatně a následně je vybídněte, aby Vám svá slova přečetli. 

Následně si každý žák vybere jedno ze zvířat, které si napsal, a pokusí se písemně zodpovědět následující otázky, popř. odpovědi vyhledat na internetu: 

 1. What does the animal eat?  
 2. In which environment does it normally live? 
 3. Where is it raised for meat? 

Další otázky se týkají studentů samotných. Sdělte jim, aby se soustředili i na správné použití časů: 

 1. How often do you eat meat?  
 2. What did you have for dinner yesterday? 
 3. What will you have for lunch today?  
 4. What will you have for breakfast tomorrow? 

Pokud žáci disponují vyšší úrovní jazyka, položte jim i otázky o původu potravin. Mohou například sepsat rozdíly mezi produkty rostlinného a živočišného původu nebo odhadnout u jednotlivých jídel/potravin, které vypsali v předchozích otázkách, jak dlouho trvá, než se dostanou až na jejich stůl.

TIP: Pokud dělá slovní zásoba žákům problém, můžete využít online aplikaci Kahoot k procvičení formou hry (tato aplikace je ale vhodná spíše pro videohovor, jelikož je nutné pracovat s žáky v jeden čas a sdílet s nimi obrazovku – zobrazují se zde jednotlivé otázky, na které pak žáci na svých zařízeních odpovídají). 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

K reflexi filmu využijte metodu Jedno slovo, k níž opět poslouží pracovní list 1 (cvičení 2), kde jednotlivé emotikony vyjadřují různé emoce. Žáci mají za úkol vybrat emoci, kterou při projekci prožívali, popř. dopsat jinou, pokud zde chybí. Odpovědi lze zaznamenat přímo do dokumentu.

Poté napíší odpověď na otázky:  

 1. What is the film about?  
 2. Who is the main character?  
 3. Do you know the film „Matrix“? How is it similar to Meatrix?   
 4. Do you know what foodprint is? If not, you can search for the answer on the internet. 

Dále napíší krátkou úvahu na téma Is a meat industry an issue we should find solution for?, v níž se zamyslí nad tím, zda by chtěli na problému týkajícího se zvířecího/masného průmyslu něco změnit, popřípadě jak by mohli navrhované řešení realizovat.   

Všechny texty, včetně těch z aktivity před projekcí filmu, Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků. 

  

TIP: Pokud studenty téma zaujme, můžete je odkázat na webové stránky Foodprint, kde se mohou o tématu dozvědět více. 

   

Související aktivita: 

Žáci vytvoří výstup informující o problému průmyslového chovu. Mohou to pojmout jako prezentaci, vytvořit plakát nebo nahrát krátký spot – konkrétní formu nechte na studentech.  

Své výstupy Vám zašlou způsobem, kterým jste zvyklí spolu komunikovat. 

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků. 

Zavřít

×

Just Eat It

Střední škola   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Just Eat It

Střední škola
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: životní prostředí, enviromentální chování 

Jazykové oblasti: vocabulary (environment)

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

 

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek komentuje v hravém dokumentu řada odborníků, kteří mimo jiné připomínají nesmyslnost „kosmetických“ standardů, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu si studenti nejprve zkusí napsat během dvou minut vše, co je napadne, když se řekne „food”. Pokud pracují ve skupině, mohou psát buď každý zvlášť a následně své myšlenky sdílet, nebo, chcete-li aktivitu pojmout interaktivněji, můžete využít online tabule (např. Google Jamboard) nebo Mentimeter

Dále studenti odpoví na následující otázky: 

 1. What was the last time you threw food away? 
 2. Do you ever think about this issue? 
 3. How can we decrease food wasting? (In restaurants, households, supermarkets etc.)  

Poté studenti vypracují cvičení v pracovním listu 1 obsahující slovní zásobu, která se k tématu pojí a se kterou se ve filmu setkají. Odpovědi mohou zaznamenat přímo do dokumentu.  

Následuje projekce filmu. Vybídněte studenty, aby si vypisovali slovíčka nebo fráze, kterým nerozumí, a po zhlédnutí filmu si je přeložili. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Reflexe po filmu probíhá metodou I.N.S.E.R.T. – studenti si jednu stranu papíru (či dokumentu v počítači) rozdělí na čtyři pole, přičemž do každého napíšou jedno znaménko.  

K jednotlivým znaménkům uvedou odpovědi na otázky:  

Positive moments (+): What do you perceive as positive? 

Negative moments (-): What do you perceive as negative? 

Surprising information (!): Did you learn anything new? If so, what? Which part of the film was the most powerful for you? 

Questions (?): Do you have any questions in your mind? Write them down and find the anwers on the internet or ask your parents. 

 

Bonusové cvičení:  

Studenti sepíší krátký text na téma Dumpster diving: 

Can you explain the term dumpster diving? What do you think about it? Have you ever tried it? 

Všechny texty, včetně těch z aktivity před projekcí filmu, Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků. 

Pro doplnění informací si k tématu si můžete přečíst Otázky a odpovědi (v češtině). 

  

Související aktivita: 

Studenti mají za úkol vymyslet různá řešení, jak s potravinami nakládat způsobem, aby déle vydržely – mohou navrhnout tipy na skladování či vyhledat informace o tom, jak dlouho daná potravina vydrží čerstvá. Návrhy řešení pak můžou aplikovat přímo ve svých domácnostech a poslat Vám fotografii s krátkým popisem nebo nahrát krátké video. 

TIP: Pokud máte chuť experimentovat, pro videonahrávky využijte online aplikaci Flipgrid - vytvoříte virtuální třídu, do níž pozvete studenty a ti pak přidávají svoje krátká videa, která mohou různými způsoby upravovat.  

TIP II: Doporučte studentům stránku Zachraň jídlo, ze které mohou čerpat informace, nebo mobilní aplikace jako například OutOfMilk, Foodfully, nebo OurGroceries, jež jim mohou pomoci plýtvání jídlem zamezit. 

Zavřít

×

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro rodiče a vyučující  

 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T., Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.