Dnešní svět je propojený i rozdělený zároveň. A také velmi různorodý. Někde žijí lidé v blahobytu, jinde v bídě. Globální rozvojové vzdělávání nás seznamuje s problémy, kterým čelí lidé v jiných, méně šťastných, částech světa – s chudobou, migrací, dětskou prací. Otevírá téma fair trade, přináší informace o rozvojové spolupráci a seznamuje nás s lidmi, kteří ještě žijí podle původních tradic.

Díky GRV se učíme spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, a solidaritě s těmi, kteří to aktuálně potřebují.

1. úroveň: Úvod do globálních témat

Jak náš život ovlivní to, kde se narodíme a vyrůstáme? Jak se nás může týkat dění na druhém konci světa a máme vliv my na něj? Hledejte s žáky odpovědi a formulujte další otázky s pomocí vybraných AV lekcí.

  • Klíčová témata: chudoba, dětská práce, původní kultury, enviromentální chování
  • Časová náročnost: 1 vyučovací hodina
  • Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem GRV začínáte nebo nemáte ve výuce dostatek prostoru, ale chcete dát žákům alespoň základ k zamyšlení o globálních souvislostech.

Pro základní školy

Doporučený věk: 8+

Farídulláh má dnes volno

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min. / dabing

Během války v Afghánistánu přišla rodina jedenáctiletého Farídulláha o svůj dům a byla nucena strávit několik let v utečeneckém táboře. Farídulláhovým snem je chodit do školy, už pátým rokem jsou ale jeho pracovními nástroji místo tužky a papíru lopata a dřevěné kolečko.

Aktivita: Obyčejný den (45 min. včetně projekce)

Žáci si porovnají svůj běžný den s běžným Farídulláhovým dnem. Uvědomí si tak rozdílné možnosti, jaké mají oni a jaké mají děti v nejchudších částech světa. Část aktivity je třeba zařadit před projekcí filmu.

Informační text: Otázky a odpovědi

Farídulláh má dnes volno

8+ / 45 min.

Farídulláhovým snem je chodit do školy, už pátým rokem jsou ale jeho pracovními nástroji místo tužky a papíru lopata a dřevěné kolečko.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 16+

Ti druzí

Willem Timmers, Ilja Kok / Nizozemsko, Etiopie / 2011 / 25 min. / titulky

Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době kvůli turistům. Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje prostřednictvím konfrontace světů svérázné domorodé ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

Aktivita: Kdo jsou ti druzí (45 min. včetně projekce)

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad hodnotami kultury, v níž žijí, v konfrontaci s kulturou cizí. Žáci si jejím prostřednictvím uvědomí, že nelze vše měřit optikou vlastní kultury a že je třeba odlišný způsob života respektovat

Informační texty: Otázky a odpovědi

Ti druzí

13+ / 45 min.

Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

Zavřít

Chcete pokračovat v globálních tématech více do hloubky a seznámit žáky s dalšími globálními tématy a příběhy lidí z jiných koutů planety? Přejděte na 2. úroveň.

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.