Dnešní svět je propojený i rozdělený zároveň. A také velmi různorodý. Někde žijí lidé v blahobytu, jinde v bídě. Globální vzdělávání nás seznamuje s problémy, kterým čelí lidé v jiných, méně šťastných, částech světa – s chudobou, migrací, dětskou prací. Otevírá téma fair trade, přináší informace o rozvojové spolupráci a seznamuje nás s lidmi, kteří ještě žijí podle původních tradic.

Díky GV se učíme spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, a solidaritě s těmi, kteří to aktuálně potřebují.

1. úroveň: Úvod do globálních témat

Jak náš život ovlivní to, kde se narodíme a vyrůstáme? Jak se nás může týkat dění na druhém konci světa a máme vliv my na něj? Hledejte s žáky odpovědi a formulujte další otázky s pomocí vybraných AV lekcí.

  • Klíčová témata: chudoba, dětská práce, původní kultury, enviromentální chování
  • Časová náročnost: 1 vyučovací hodina
  • Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem GV začínáte nebo nemáte ve výuce dostatek prostoru, ale chcete dát žákům alespoň základ k zamyšlení o globálních souvislostech.

Pro základní školy

Doporučený věk: 8+

Farídulláh má dnes volno

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko / 2013 / 17 min. / dabing

Během války v Afghánistánu přišla rodina jedenáctiletého Farídulláha o svůj dům a byla nucena strávit několik let v utečeneckém táboře. Farídulláhovým snem je chodit do školy, už pátým rokem jsou ale jeho pracovními nástroji místo tužky a papíru lopata a dřevěné kolečko.

Aktivita: Obyčejný den (45 min. včetně projekce)

Žáci si porovnají svůj běžný den s běžným Farídulláhovým dnem. Uvědomí si tak rozdílné možnosti, jaké mají oni a jaké mají děti v nejchudších částech světa. Část aktivity je třeba zařadit před projekcí filmu.

Informační text: Otázky a odpovědi

Farídulláh má dnes volno

8+ / 45 min.

Farídulláhovým snem je chodit do školy, už pátým rokem jsou ale jeho pracovními nástroji místo tužky a papíru lopata a dřevěné kolečko.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 16+

Ti druzí

Willem Timmers, Ilja Kok / Nizozemsko, Etiopie / 2011 / 25 min. / titulky

Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době kvůli turistům. Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje prostřednictvím konfrontace světů svérázné domorodé ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

Aktivita: Kdo jsou ti druzí (45 min. včetně projekce)

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad hodnotami kultury, v níž žijí, v konfrontaci s kulturou cizí. Žáci si jejím prostřednictvím uvědomí, že nelze vše měřit optikou vlastní kultury a že je třeba odlišný způsob života respektovat

Informační texty: Otázky a odpovědi

Ti druzí

13+ / 45 min.

Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

Zavřít

Chcete pokračovat v globálních tématech více do hloubky a seznámit žáky s dalšími globálními tématy a příběhy lidí z jiných koutů planety? Přejděte na 2. úroveň.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.