Dnešní svět je propojený i rozdělený zároveň. A také velmi různorodý. Někde žijí lidé v blahobytu, jinde v bídě. Globální vzdělávání nás seznamuje s problémy, kterým čelí lidé v jiných, méně šťastných, částech světa – s chudobou, migrací, dětskou prací. Otevírá téma fair trade, přináší informace o rozvojové spolupráci a seznamuje nás s lidmi, kteří ještě žijí podle původních tradic.

Díky GV se učíme spoluzodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, a solidaritě s těmi, kteří to aktuálně potřebují.

3. úroveň: Otevíráme náročnější globální témata a jdeme do hloubky

Prošli jste 1. a 2. úrovní? Pokračujte ještě dále v oblasti GV s dalšími AV lekcemi.

S lepším porozuměním jednotlivým globálním tématům a s větší empatií vůči lidem žijícím v chudých částech světa přijímáme zodpovědnost za sebe a své jednání ve světě.

  • Klíčová témata pro ZŠ: chudoba, krizové oblasti, rozvojová spolupráce, migrace, HIV/AIDS v rozvojovém světě, dětská práce, fair trade
  • Klíčová témata pro SŠ: chudoba, HIV/AIDS v rozvojovém světě, krizové oblasti, fair trade, rozvojová spolupráce, migrace, gender, náboženství
  • Časová náročnost: 6 - 11 vyučovacích hodin
  • Je to úroveň pro vás, pokud: jste již prošli předchozí dvě úrovně a máte možnost jít s žáky do hloubky a dotknout se všech klíčových témat.

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Krvavé diamanty

Clinton Bridgeford Republika Jižní Afrika 2006 / 1 min. titulky

Víte, odkud pochází diamant ve vašem prstenu? Možná ho vytěžily děti nelegálně zaměstnávané v nebezpečných podmínkách afrických dolů. Možná za něj některé z nich zaplatilo životem.

Aktivita: Rozvojový a vyspělý (25 min. včetně projekce)

Aktivita seznamuje žáky s problematikou rozdělení světového bohatství a jejich místa v globálním světě. Důraz je kladen na uvědomění nerovnováhy a možnosti jejich řešení.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Krvavé diamanty

13+ / 25 min. 

Víte, odkud pochází diamant ve vašem prstenu?

Zavřít

Hadí dívka

Jens Pedersen / Dánsko / 2017 / 21 min.

Erdenchimeg je jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Ráda by se stala profesionální hadí ženou a odhodlaně podstupuje náročný a bolestivý trénink. Stát se akrobatkou je totiž šance, jak si nejen splnit sen a také způsob, jak uživit sebe i svou rodinu.

Aktivita: Životní cíle a sny (45 min. včetně projekce)

Žáci se zamýšlejí nad svými životními sny a cíli. Uvažují nad tím, co musí pro jejich dosažení udělat, a porovnávají je se sny a cíli hlavní hrdinky filmu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Hadí dívka

7+ / 45 min.

Erdenchimeg je jedenáctiletá dívka, která žije se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Ráda by se stala profesionální hadí ženou.

 

Zavřít

Náramky od Kamar

Preeya Nair / Velká Británie, Indie / 2007 / 22 min. / dabing

Místo školy či dětských her se svými vrstevníky musí jedenáctiletá Kamar pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat. Každý den se modlí k bohu, aby vyslyšel její přání a umožnil jí naučit se číst a psát.

Aktivita: Žebříček hodnot (45 min. včetně projekce)

Žáci si sestaví svůj osobní hodnotový žebříček a prostřednictvím diskuse a konfrontací svých hodnot s hodnotami hlavní hrdinky filmu uvažují o vzdělání jako o obecné hodnotě. Aktivita slouží jako motivační, její první část je nutné zařadit ještě před projekcí.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Náramky od Kamar

7+ / 45 min. 

Místo školy či dětských her se svými vrstevníky musí jedenáctiletá Kamar z Indie pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat.

Zavřít

Nora zpívá pro Sýrii

Els van Driel / Nizozemsko / 2014 / 18 min. dabing

Kvůli válce v Sýrii je ohroženo už několik milionů dětí. Jednou z nich je i desetiletá Nora, která společně s rodiči a sourozenci musela narychlo opustit svůj domov. Nyní žije v provizorním obydlí v uprchlickém táboře v sousedním Jordánsku.

Aktivita: Mé obavy (45 min.včetně projekce)

Žáci se zamyslí nad tím, čeho se nejvíc bojí. Své strachy pak srovnají s obavami osob, které jsou nuceny opustit svůj domov kvůli válce.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Nora zpívá pro Sýrii

8+ / 45 min.

Kvůli válce v Sýrii je ohroženo už několik milionů dětí. Jednou z nich je i desetiletá Nora.

Zavřít

Leilina melodie

Jens Pedersen, Taj Mohammad Bakhtari / Afghánistán, Dánsko 2013 16 min. dabing

Když bylo Leile šest let, přišla ve válce o otce. Její matka se nebyla schopna postarat o všechny děti, a tak ji strýc poslal do sirotčince v afghánském hlavním městě Kábulu. Po rodině se jí sice velmi stýská, ale v sirotčinci našla nový domov.

Aktivita: Leilino rozhodnutí (90 min. včetně projekce)

Prostřednictvím aktivity se žáci pokusí porovnat prostředí, v němž žijí, s prostředím hlavní hrdinky filmu. Zamýšlejí se nad odlišnostmi těchto dvou světů a získávají ucelený obraz o životě v Afghánistánu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Leilina melodie

10+ / 90 min.

Když bylo Leile šest let, přišla ve válce o otce a matka se strýcem ji poslali do sirotčince v Kábulu.

Zavřít

Bombardování v Sýrii pozpátku

#WithSyria / Spojené státy / 2014 / 1 min.

Oběťmi bombardování se bohužel stávají i civilisté včetně dětí. V bojiště se tak může proměnit i dětské hřiště. Krátký spot pomocí zpětného chodu zdůrazňuje, že tamním civilním obětem již život nevrátíme, ale můžeme změnit, jak válka v Sýrii skončí

Aktivita: Jak můžeme pomoci (45 min. včetně projekce)

Aktivita se věnuje souvislostem konfliktu v Sýrii. Seznamuje žáky se základními informacemi o konfliktu a vede je k přemýšlení o životě jejich vrstevníků v jiné části světa. Cílem je uvědomit si, že ve chvíli nouze je dobré pomoci a každá forma pomoci je významná.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Bombardování v Sýrii pozpátku

10+ / 45 min.

Oběťmi bombardování se bohužel stávají i civilisté včetně dětí a v bojiště se může proměnit i dětské hřiště.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 16+

Krev v mobilech

Frank Piasecki Poulsen / Dánsko, Německo / 2010 / 52 min. / titulky

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu? Bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel.

Aktivita: Život mobilního telefonu (90 min. včetně projekce)

Aktivita žákům pomůže utřídit informace o „životním“ cyklu mobilního telefonu získané z filmu.

Informační text: Otázky a odpovědi

Krev v mobilech

16+ / 90 min.

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu?

Zavřít

Stát se Evropanem

Hanne Phlypo, Catherine Vuylsteke / Belgie / 2013 / 60 min. / titulky

Tři mladí teenageři v Evropě se snaží žít život jako každý jiný. Není to ale tak snadné, neboť pochází z Afghánistánu, Sýrie a Guinei. Tři příběhy teprve dospívajících mužů  zobrazují koloběh migrace v celé své šíři: počáteční idealizaci Evropy, ilegální překračování hranic, čekání na rozhodnutí o přidělení azylu, pobyt v domě pro nezletilé cizince, deportaci...

Aktivita: Žít svůj sen  (90 min. včetně projekce)

Aktivita vede žáky k pochopení podstaty migrace, jejích důvodů i společensko-politických souvislostí. Žáci se vcítí do situace tří hrdinů z filmu – mladistvých, kteří opustili svou vlast bez doprovodu rodičů.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Stát se Evropanem

12+ / 90 min.

Tři příběhy teprve dospívajících mužů  z Afghánistánu, Sýrie a Guinei zobrazují koloběh migrace v celé své šíři.

Zavřít

Bez dozoru

DLV BBDO / Zimbabwe / 2001 / 1 min. / titulky

Co všechno se dá dělat, když nás nehlídají dospělí? Můžete válet pneumatiky, rozhazovat listí, s partou kamarádů skákat po posteli rodičů, aniž by vám někdo vynadal, nebo si třeba zkoušet tátovo oblečení. Je to prima. Ale jen do té doby, než si uvědomíte, že žádní dospělí se už nevrátí. Průměrná délka života v Zimbabwe je kvůli AIDS 37 let.

Aktivita: Pravda a lež o HIV (45 min. včetně projekce)

Aktivita slouží žákům k zopakování a upevnění znalostí o HIV/AIDS. Žáci označují pravdivá a nepravdivá tvrzení o HIV/AIDS v pracovním listě. Svá stanoviska argumentují, vysvětlují a v diskuzi konfrontují s názory spolužáků.

Informační texty: Otázky a odpovědi, Úvod do problematiky

Bez dozoru

13+ / 45 min.

Průměrná délka života v Zimbabwe je kvůli AIDS 37 let.

Zavřít

Manželka za 50 ovcí

Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min. / titulky

Když bylo šestnáctileté Sabere deset, prodal ji její opatrovník o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. „Často jsem myslela na sebevraždu,” vzpomíná Sabere na manželský život se slzami v očích. Jako jedna z mála měla štěstí, že se jí podařilo uniknout a ukrýt se v azylovém domě pro ženy s podobným osudem. Ani tady ovšem nemá vyhráno.

Aktivita: Rozdílné vidění světa (90 min. včetně projekce)

Díky této aktivitě se žáci prostřednictvím příkladů konkrétních postojů vůči různým tématům seznámí s pojmy entrocentrismus a kulturní relativismus. Budou schopní uvést konkrétní příklady výroků vztahujících se ke každému z těchto přístupů. Aktivita podporuje schopnost žáků formulovat vlastní názory a tolerovat postoje ostatních.

Informační materiály: Otázky a odpovědi

Manželka za 50 ovcí

14+ / 90 min.

Když bylo šestnáctileté Sabere deset, prodal ji její opatrovník o čtyřicet let staršímu Tálibánci.

Zavřít

Co se nenosí

Jaak Kilmi, Lennart Laberenz Estonsko 2015 / 58 min. / titulky

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová. Využívat textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety.

Aktivita: Šatník  (90 min. včetně projekce)

Aktivita seznamuje žáky s recyklací a tzv. upcyklací oblečení a vede je k zodpovědnému přístupu při pořizování oblečení. Žáci si v jejím průběhu uvědomí problém nadprodukce na oděvním trhu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Co se nenosí

13+ / 90 min. 

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty.

Zavřít

Zemřít pro design

Sue Williams / Spojené státy / 2016 / 59 min. / titulky

Současná společnost je stále závislejší na elektronice. Ročně se prodají miliony nových modelů smartphonů, tabletů a notebooků, přitom jejich výroba je silně toxická. Velký nárůst elektronického odpadu nelze bezpečně zlikvidovat. Investigativní snímek rozkrývá problém globálních rozměrů, který může mít fatální následky jak pro životní prostředí, tak zdraví nás všech. Výroba elektronických zařízení značně přispívá ke znečištění životního prostředí (zejména v rozvojových zemích).

Aktivita: Nový mobil  (90 min. včetně projekce)

Aktivita vede žáky nenásilnou formou k zamyšlení nad reálnou potřebou pořizování nových věcí, a to nejen mobilních telefonů, a k pochopení souvislostí a dopadů konzumního životního stylu. Díky pracovnímu listu se seznámí se zásadami udržitelného rozvoje.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Zemřít pro design

14+ / 90 min.

Ročně se prodají miliony nových modelů smartphonů, tabletů a notebooků, přitom jejich výroba je silně toxická.

Zavřít
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.