Více než 420 škol a téměř 20 000 žáků a studentů. Ti všichni se letos zapojili do Měsíce filmu na školách

30.11.2021 / Příběhy bezpráví

S koncem listopadu končí také 17. ročník Měsíce filmu na školách, do kterého se v letošním roce zapojilo více než 420 pedagogů a přes 20 000 žáků a studentů. I v tomto roce projekt probíhal převážně online kvůli koronavirové pandemii. Tématem letošního ročníku bylo Mladí proti komunismu a zaměřili jsme se tak konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Mezi tyto mladé osobnosti patří například Jan Palach, Jan Zajíc, Augustin Bubník nebo Dagmar Šimková.

Vyučující měli možnost seznámit žáky a studenty prostřednictvím dokumentárních filmů, výstavy a dalších materiálů s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Někteří z více než 420 zapojených vyučujících se Měsíce filmu na školách účastní již po několikáté. „Mě samozřejmě to téma bezpráví nesmírně zaujalo, co se týká všech ismů, a obvzláště komunismu. I já pocházím z rodiny, kdy můj dědeček trávil celá 50. léta na Mírově, v Leopoldově. Můj strýc byl nucen emigrovat a s Pavlem Tigridem vydával časopis Svědectví. Můj otec měl tu čest a stál u rakve Jana Palacha a coby prorektor šel v taláru za rakví a já jsem to s ním mohla všechno prožívat. Takže to téma, to bylo tenkrát deset, patnáct let po revoluci, jsem okamžitě uchopila a věděla jsem, jak je to strašně důležité," popisuje Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská své počátky s projektem Měsíc filmu na školách ve Studiu 6.

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS a Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská ve Studiu 6 k tématu Měsíce filmu na školách

V tomto roce jsme nabízeli tři dokumentární filmy: Věřím, že více světla potřeba nebude, Postaveni mimo hru a Neznámí hrdinové: Ta krásná holka z vily nad řekou z nichž právě ten poslední byl na českých školách nejpřehrávanější. „Žáci naší školy se letos poprvé zapojili nejen jako diváci filmu, ale hlavně jako účastníci besedy s pamětníkem totalitního režimu. Naším milým hostem byla paní Mgr. Olga Budíková, která na naší škole dřívě působila jako pedagog a zástupce ředitele. Po zhlédnutí filmu Ta krásná holka z vily nad řekou, který nám přiblížil osud politické vězenkyně Dagmar Šimkové, jsme si vyslechli vzpomínání paní Olgy. Bylo jí přibližně tolik jako našim žákům, když naši zemi obsadila okupační vojska zemí Varšavské smlouvy. Díky jednomu podpisu, kterým tentkrát jako třináctiletá dívka projevila nesouhlas s okupací země, následovaly problémy s přijetím na vysněnou školu. Malou oklikou se jí nakonec podařilo vystudovat pedagogickou fakultu, ale jako učitelka (tedy veřejný činitel, který ovlivňuje smýšlení mladé generace) zažívala další nesmyslné postihy a omezování," uvádí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

Všechny dokumentární filmy je možné zhlédnout na portálu JSNS.CZ

Jelikož pandemická situace není stále ideální, chtěli jsme nabídnout alternativu školám, které si nemohly pozvat pamětníka či historika. Uspořádali jsme čtyři online debaty. První se věnovala Janu Palachovi a Janu Zajícovi, druhá debata se zaměřila na poměry v ženských komunistických věznicích, třetí se zabývala vykonstruovaným politickým procesem s československými hokejisty. Nesmíme opomenout ani online debatu, která se vztahovala k Ceně Příběhů bezpráví udělené poprvé do zahraničí, ve které jsme mluvili o aktuálním dění v Bělorusku. Žáci, studenti i široká veřejnost mohli debaty zhlédnout v přímém přenosu na Facebooku nebo Youtube a záznamy jsou stále dostupné na webovém portálu

Letos poprvé jsme nabídli filmy a výukové materiály mladším žákům základních škol. Šest kreslených snímků Hvězdičky ze série České televize, ve kterých se žáci v každém díle seznámí s významnou osobností moderních československých dějin a také obdobím, ve kterém postava žila. 

Spolu se zapojením do projektu získali vyučující bonusové materiály spolu s knihou Michala Klímy Skautská pátrání. Ta souborem čtrnácti vyprávění o různých aspektech života v komunistické zemi. Holky a kluci ze skautského oddílu si s jejich starším vedoucím povídají o tom, jak fungovaly školy, obchody, policie, armáda, jak obtížně se dalo cestovat, jak vypadaly noviny a jak lidé poslouchali zahraniční rozhlas nebo například co to bylo Pražské jaro.

Vyučující, kteří se zapojili se k projektu Měsíc filmu na školách staví velmi pozitivně. „Celému týmu JSNŠ děkuji za precizně připravené podklady, inspirace a nápady do hodin. Minulý týden jsem prvnímu ročníku našeho gymnázia, kde učím základy společenských věd, promítla film Ta krásná holka z vily nad řekou. Po zhlédnutí jsem studentům tlumočila vzpomínky paní Hany Truncové, která byla také politickou vězenkyní a je naší rodinnou přítelkyní (její manžel byl zavřený s mým tchánem). V pátek k nám dorazil host Jiří Cihlář, který studenty "provedl" dalšími praktikami komunistického režimu, blíže je seznámil s Akcí Jizerka (útok na skauty).  aše práce má obrovský smysl a přesah do života mladých lidí. Děkuji za úsilí, které věnujete nejen nastupující generaci, aby z přímých svědectví zakusila hrůzy totalitních režimů” napsala Michaela Šédová, Gymnázium Čakovice. 

My děkujeme všem školám, vyučujícím, žákům a studentům, kteří se zapojili a těšíme se na další ročník! 

Podívejte se na fotogalerii 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.